Prohlášení KAN k padesátému výročí okupace

Prohlášení KAN k padesátému výročí okupace

Pridat.eu1. máj 1968, čelo průvodu Klubu angažovaných nestraníků. Ilustrační foto z on-line výstavy..

KAN logoUplynulo 50 let od zákeřného přepadení Československa Sovětským svazem a jeho nohsledy z Varšavské smlouvy. Sovětskému svazu se jednak nelíbil pokus o vývoj směrem k demokracii a za druhé nutně potřeboval výhodnější nástupní prostor k agresi proti západní Evropě.

Když komunisté po 21 letech poté ustoupili od ústavního článku o vedoucí úloze strany (KSČ) a po 23 letech se podařilo dostat sovětskou armádu z našeho území, tak se většina občanů domnívala, že je vše plně v pořádku a věci půjdou jedině k lepšímu. Bohužel předpokládali mylně.

Komunisté, zejména členové StB a nomenklaturní kádry, buď přešli do pozadí, nebo se infiltrovali zejména do ekonomiky, kde se aktivně zúčastnili rozkradení národního majetku, což prezentovali jako projev demokracie, aby ji občanům znechutili. Rovněž se rovnoměrně infiltrovali do ostatních politických stran, kde poznenáhlu začali škodit. To vše pod vedením členů prognostického ústavu, zejména Miloše Zemana a Václava Klause st., za vydatné pomoci Ruska.

Naneštěstí značná část občanů jim na toto skočila a začala obviňovat demokratické instituce a politiky, kteří z naivity ve jménu demokracie těmto zločincům pomohli, když je náhodou někteří prozíraví jedinci odhalili.

Přestože již 29 let se mohou občané svobodně dozvědět pravdu o všech praktikách komunistů a ostatních totalitních stran a hnutí, značná část občanů jim stále věří. (Mimochodem komunisté, hlavně ruští, za posledních 100 let zavinili ve světě smrt nejméně sto až dvě stě milionů lidí, mají obrovský podíl na rozpoutání 2. světové války a poté většiny válek až do dnešních dnů, mnohých se aktivně zúčastnili a aktuálně nyní účastní, viz Sýrie, Ukrajina, Gruzie, Krym, Moldávie)

Komunisté a jim spřízněné strany a hnutí, řízené z Kremlu, rozsévají po Evropě a u nás strach a nenávist mezi občany. Strach z islámských migrantů, kteří zaplavují západní Evropu v ruské režii, migrantů kteří u nás zatím nejsou. Zasévají nenávist mezi jednotlivými vrstvami obyvatel (všeci kradnú), intelektuálové versus dělníci, živnostníci versus ostatní obyvatelé, města versus venkov, vzbuzují nenávist k Evropské unii a podobně. Za tím vším stojí Kreml, stejně jako Kremlem řízená migrace islamistů do Evropy.

Největší nepřítel Ruska je totiž sjednocená Evropa. Proto Kreml podporuje všechny separatistické a totalitní snahy a strany v jejich činnosti. Skotsko, Španělsko, Brexit, nejnověji se pokoušejí rozdmýchat nepokoje v Grónsku.

Prezentují vystoupení z EU, že nastane Ráj na zemi. Ve skutečnosti nastane peklo se vším všudy!

Tuto strategii zastává nejvyšší ústavní činitel, drtivá většina vlády a parlamentu, jenž zvolili podvedení voliči. Tito činitelé nás posunují blíže k totalitnímu Rusku. Tak nás čeká omezování osobní svobody a též ekonomická totalita se vším všudy. Rusko je po staletí jednoznačně největším nebezpečím pro svoje okolí, ba i pro celý svět.

Proto vyzýváme všechny občany demokratického smýšlení, aby zanechali všech rozporů a využili všechny demokratické prostředky k odvrácení nebezpečí diktatury.

Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníků

Ani po půlstoletí NEUHNEME při obraně demokraciePřipomeňme si ... rok 1968:

jeden z prvních vskutku jsme zorganizovali 20. března 1968 a jeho průběh se simultánně vysílal rozhlase a v televizi
Klub angažovaných nestraníků vznikl z iniciativy mladých vědeckých pracovníků na pražské Vysoké škole chemicko-technologické
5. 4. 1968 – Založen Klub angažovaných nestraníků
Programové prohlášení Klubu angažovaných nestraníků z dubna 1968
Stanovisko přípravného výboru KAN k Prohlášení hlavních politických organizací NF z 15.6.1968.
Manifest Klubu angažovaných
nestraníků z 11. července 1968

Zpráva Kriegla a Mlynáře předsednictvu ústředního výboru KSČ z 13.8.2018 o vzniku KAN a návrhy na politická opatření
✽ 10.9. ministr vnitra s. Pelnář informoval o rozhodnutí o zákazu K-231 a KAN
✽ Miloš Šuchma: Mé vzpomínky na Pražské jaro '68 a KAN
✽ a ještě něco málo z denních svodek Hlavní správy Státní bezpečnosti:
22.4.: Spolupracovník POLÍVKA předal následující materiály, které se mu náhodně dostaly do rukou...
22.5.: ...dalším programem ... má být pozdější přechod na roli samostatné politické strany jako opozice KSČ
24.5.: ...učiníme vše, aby jste byli co nejrychleji odstranění z vedení státní bezpečnosti, všichni postaveni před Státní soud a daní tam, kam všichní patříte
13.6.: Nevolte KSČ! VOLTE KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ!
29.11.: ...iniciátoři všech protistranických projevů byli ponejvíce lidé, kteří před srpnem 1968 inklinovali ke Klubu angažovaných nestraníků
19.12.: SITUAČNÍ ZPRÁVA o nepřátelské činnosti jednotlivých osob nebo skupin v roce 1968

Wikipedie
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
1968 – Naděje nebo boj o moc?
✽ Jiří Suk, Jiří Hoppe: Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků
KAN 1968 - 2008: Čtyřicet let úsilí o polidšťování politiky
40. výročí vzniku KAN
KAN je stále tady!

0