Kde KANdiduje KAN - výzva odpovědným příznivcům konzervativního myšlení

KAN logoMilí přátelé,

toto je výzva k nastávajícím volbám, doplněná o přehled, jak je Klub angažovaných nestraníků zapojen do senátních a obecních voleb, které proběhnou 5. a 6. října 2018.

KAN se zapojuje do voleb podle místní situace různými způsoby:

  KAN samostatně

Senát:
KAN nominoval svého kandidáta do Senátu, člena ústřední rady KAN Stanislava Pochmana ve volebním obvodu č. 2 - Sokolov. Jako zkušený politik místní samosprávy Chodova má Stanislav Pochman šanci uspět.

Volby do zastupitelstev obcí:
V obecních volbách ve městě Chodov v Karlovarském kraji KAN postavil zásluhou Stanislava Pochmana samostatnou kandidátku Klubu angažovaných nestraníků. Lídrem je zde opět důlní mistr Stanislav Pochman, jemuž se v Chodově podařilo naplnit kandidátní listinu angažovanými nestraníky a bývalými členy a příznivci ODS popř. jiných nelevicových stran.

  KAN s příznivci a partnerskými skupinami angažovaných občanů

KAN má "nadějné želízko v ohni" také v městysu Pchery (okres Kladno), kde místopředseda Klubu angažovaných nestraníků Bc. Marcel Miška postavil s místními nestraníky a s členem monarchistické strany Koruna Česká Karlem Maříkem kompletní kandidátku pod názvem Pchery JINAK. Městys Pchery doslova chátrá již 28 let pod devastujícím vedením místních komunistů a jejich přátel. Případné vítězství Pchery JINAK pak bude pro Pchery revitalizujícím a i jinak velmi přínosným obratem. Na nové vedení obce však čeká nepředstavitelné množství práce.

Zajímavá je KANdidatura angažovaných nestraníků z obce Březové Hory, která (po začlenění do Příbrami) svou průmyslovou a těžební tradicí dala městu Příbram charakter a pověst hornického města. Přátelé jdou do příbramských komunálních voleb pod názvem Přátelé Březových Hor – Klub angažovaných nestraníků. Naplnili v Příbrami celou listinu – 25 kandidátů. Tuto partu, dlouhodobě tmelenou vlastními sympatickými politickými a společenskými akcemi vede příkladně aktivní Mgr. et Mgr. Jiří Schmidt. Přátelům nestraníkům z Březových Hor pevně držíme palce.

  V koalici stran

Klub angažovaných nestraníků se účastní voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to spolu s Korunou Českou, Konzervativní stranou, SNK-Evropskými demokraty, stranou evropani.cz a se Sdružením místních samospráv. Tato smlouvou stvrzená šestikoalice má název Evropská koalice pro Prahu, a je na celopražské kandidátní listině 29. volebním uskupením, tedy poslední (na zadní straně posledního listu).
Mezi pětašedesáti kandidáty jsou nominováni za KAN dva – Bohuslav Hamáček a Ing. Jiří Domlátil.

Lídrem, resp. kandidátem Evropské koalice pro Prahu na primátora Prahy je Prof. Jiří Witzany, jenž se zároveň uchází o křeslo senátora v senátním volebním obvodě č.23 - Praha 8.

Kandidáty Evropské koalice pro Prahu jsou vesměs lidé s delší životní zkušeností, kteří ve svých oborech už hodně udělali a vyzkoušeli cesty, jak reálně přispět k veřejnému dobru. V dnešní "převrácené době" toto sice bývá handicap, jenže nám záleží na naší důvěryhodnosti a na vážnosti našich témat a cílů.

  Členové KAN na kandidátkách ideově blízkých stran a koalic

V Praze 12 kandiduje do obvodního zastupitelstva dlouholetý člen a pamětník KAN, a to na kandidátní listině TOP 09, Ing. Miloslav Svoboda, jemuž se jako jedinému z KAN (i ze "3K"), podařilo zůstat v kontaktu se stranou TOP 09 – její místní organizací.

V Plzni kandiduje místopředseda KAN Ing. Miroslav Matějka do celoměstského zastupitelstva Plzně na kandidátní listině KDU-ČSL – Pravá volba pro Plzeň.

V plzeňských městských obvodech Plzeň 2 a Plzeň 3 kandidují další dva členové KAN Ing. Roman Dohnal a Ing. Milan Tausch, rovněž na kandidátních listinách KDU-ČSL – Pravá volba pro Plzeň. Věříme, že značka KAN pomůže uspět tomuto serióznímu politickému uskupení.

  KAN doporučuje volit jiné kandidující subjekty

V Brně (v celém městě) KAN v rámci formací "3K" podporuje kandidaturu volebního subjektu Brno plus.

V obvodu Praha 3 se KAN (podobně i KONS a KČ) zavázal podporovat uskupení stran ODS, KDU-ČSL a SSO pod názvem Koalice pro Prahu 3.

V obvodu Praha 11 KAN v rámci formace "3K" podporuje kandidáty na listině ODS, zejména kandidáta monarchistu JUDr. P. Krátkého z Koruny České.

  KAN vyzývá

Klub angažovaných nestraníků se obrací na čtenáře jednoduše formulovanou závěrečnou výzvou, a žádá všechny své členy, příznivce resp. sympatizanty, aby šli k volbám poučeni o způsobu hlasování, a svými hlasy vždy podpořili především kandidátky KAN a kandidátky výše zmíněných demokratických politických stran se členy KAN nebo s kandidáty Koruny České, popř. s kandidáty Konzervativní strany, a to jak ve volbách do obecních zastupitelstev, tak do Senátu ČR. Pokud jde o jiné volební obvody a jiné kandidáty, KAN spoléhá na touto výzvou oslovené občany a na jejich odpovědné rozhodování zkušeného voliče na základě ověřených informací o osobách ucházejících se o funkci senátora či zastupitele.

KAN žádá spřízněné politické subjekty, aby své členy a příznivce oslovily vlastní výzvou podobně, v duchu očekávané široké vzájemné spolupráce a porozumění.

Za Klub angažovaných nestraníků

Jiří Domlátil, předseda Ústřední rady KAN

Dovětek: Mnohého napadne otázka, proč KAN, jako celek i jako součást "3K" – formace tří politických subjektů, KONS, KČ a KAN, nepokračuje ve volební spolupráci s TOP 09, zahájené vloni při volbách do Poslanecké sněmovny. Pravdivá odpověď zní, že jsme s podobnou spoluprací počítali, ale současné vedení TOP 09 nám nepochybným způsobem dalo na vědomí svůj nezájem. Minulé spolupráce a navázaných přátelských kontaktů si stále vážíme v přesvědčení, že KAN a TOP 09 mají podobný "ideový kurs".

0