Moje zkušenosti s Českým svazem bojovníků za svobodu


Pridat.euBezpečnostní informační službaJe známo, že v FBIS a BIS jsem měl na starosti problematiku extrémismu a tak po přejmenování Svazu protifašistických bojovníků na Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) jsem opakovaně zjišťoval, že v této organizaci jsou osoby, které měly zpravodajské vazby na vedoucí příslušníky SNB a tím i na StB.

Z prostředí této organizace jsem v první polovině 90.let získával např. informace o tajných setkáních Dajana Bajanoviče Murzina a dalších v obci Rajnochovice, kde se jednalo o organizování nejrůznějších akcí, které měly brzdit a nebo zastavit vstup ČR do NATO a EU.

Už tenkrát měl ČSBS úzké kontakty na Klub českého pohraničí, bývalé členy Lidových milicí, bývalé pohraničníky a na další militantní obránce starých pořádků. Za nejzávažnější jsem považoval především to, že kontakty ČSBS byly i na pracovníky ruských tajných služeb.

Osoby z ČSBS se netajily svým odporem k politickým změnám v r. 1989.

Tak např. na jednom utajovaném srazu ČSBS se účastníci mezi sebou ujišťovali, kolik kdo má ukrytých neregistrovaných zbraní a munice.

Já sám jsem měl osobní zkušenost s jistým Janem Paroulkem, který byl jako člen a funkcionář ČSBS vyznamenán dokonce státním vyznamenáním. Jan Paroulek se bohužel stal i členem Konfederace politických vězňů, ač na počátku 90. let byl předmětem policejního a zpravodajského šetření ve věci antisemitismu. V té době bylo zjištěno, že počátkem 70.let působil jako vedoucí na vojenských strategických stavbách v Lybii. Tuto skutečnost zmiňuji i z toho důvodu, že Jan Paroulek byl za podezřelých a nestandartních okolností povýšen do generálské hodnosti a také se např. stal jediným členem KPV, který byl proti tomu, aby soudní proces, vedený proti mé osobě po mém zatčení v r. 2001 byl veřejný.

Gen. Jan Paroulek, funkcionář ĆSBS, byl dokonce Ing. Tomášem Hradílkem navržen jako svědek, který měl nějakým způsobem dokázat, že jsem pachatelem doposud neobjasněných bombových útoků a že moje předlistopadová činnost byla kriminálního charakteru.

Já tedy na základě svých letitých zpravodajských zkušeností se nedivím tomu, že současný předseda ČSBS Jaroslav Vodička, jako někdejší člen KSČ a bývalý konfident SNB, si dovolí vyznamenat bývalého člena pohotovostního pluku, "obuškáře" SNB, poslance za KSČm, Zdeňka Ondráčka.

Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje
VIDEO: Komunistický poslanec Ondráček dostal medaili od svazu bojovníků za svobodu

0