KAN k chování Ruska v listopadu 2018

KAN logo

Pridat.euKlub angažovaných nestraníků, coby subjekt sdružující občany odmítající komunistickou ideologii a velmocenskou a expanzivní politiku tehdejšího SSSR již od roku 1968, důrazně varuje před současným chováním představitelů Ruské federace. Události v posledních dnech v oblasti Kerčského průlivu dokumentují, že Rusko, pokud v jeho čele stojí důstojník KGB V. V. Putin, není schopné se změnit, je stále ovlivněno touhou po moci, ovládání cizích území a ovlivňování myšlení a názorů občanů jiných zemí. Rusko se nespokojilo s okupací Krymu a východních částí Ukrajiny, usiluje o vojenskou expanzi do dalších části této země, vyprovokovaný incident na moři využije jako záminku k použití vojenské síly. Tam kam nemůže vstoupit ruský voják rovnou, posílá alespoň své trolly s cílem ovlivnit veřejné mínění, názory obyvatelstva a tak fakticky i volby a referenda. Žádáme proto české politiky, aby se ztotožnili a připojili k iniciativám demokratických zemí, nepřipustili diskusi o zmírnění, naopak se zasadili o zpřísnění sankcí vůči hegemonistickému Rusku. Nebuďme lhostejní, nejde vůbec o dění kdesi na východě, kdesi daleko od nás! Rusko se nevzdá příležitosti působit a ovlivňovat názory obyvatelstva kdekoliv na světě - Velká Británie (Brexit), Sasko (nepokoje v režii Pegidy a AFD), chování některých politiků a kroky médií s podivnými reprezentanty a zdroji financování v ČR i SR, jsou toho jasným důkazem. Po tomto ovlivnění myslí a veřejných mínění by mohl následovat další krok, faktické ovládnutí vývoje v zemích, které zatím nejsou skutečnou součástí Ruské federace, ale ta je přesto považuje i za svůj prostor. V Praze dne 1.12.2018 Za ÚR KAN: B. Hamáček M. Tausch
0