František Wiendl se dožívá 95 let!

František Wiendl se dožívá 95 let!

Pridat.eu"Vždycky jsem věřil, že tady bolševici nemohou vládnout věčně. A právě vědomí, že všechno zlé jednou skončí, mě drželo při životě... Dostal jsem osmnáct let a byl jsem docela nadšený." — to je František Wiendl. Foto Post Bellum.

Předseda Konfederace politických vězňů (KPV) z okr. pobočky Klatovy, válečný veterán 3.odboje František Wiendl, se dne 31.prosince 2018 dožívá 95 let.

František, čestný občan rodného města, vyznamenaný mj. Řádem T. G. Masaryka, je na svůj věk neuvěřitelně vitální a je dle mého názoru bohužel jeden z mála, který je schopen vyvést KPV ČR ze současného marasmu, jenž byl zapříčiněn některými zkompromitovatelnými představiteli KPV, kteří byli do vedení KPV instalováni s cílem udržet tuto organizaci pouze na úrovni klubu důchodců, držitelů minut ticha za zesnulé a stafážních kladečů věnců.

Přeji Františkovi Wiendlovi vše nejlepší a hlavně do dalších let hodně zdraví, neboť současná politická situace je velmi tristní a s určitou nadsázkou prohlašuji, že 3.odboj ještě neskončil.

Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odbojePřipomeňme si:
❤️ kniha Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku a obsah
❤️ video Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku
❤️ audio Příběhy 20. století 7.8.2016
❤️ videa Paměť národa
❤️ Sedl jsem k mapě a našel si cestu přes hranici
❤️ Dostal jsem osmnáct let a byl jsem docela nadšený
❤️ akce KLÍN
❤️ Válka o minulost
❤️ Sněm KPV v roce 2015 nebyl usnášeníschopný, přesto zvolené předsednictvo konfederaci dosud vede
❤️ Šéfy Konfederace politických vězňů zvolili protiprávně. Vládnete jako mafie, vzkazuje odbojář

0