Vzorná rodina

Vzorná rodina
Pridat.euOsvědčení o účasti paní Zdenky Mašínové starší v odboji a odporu proti komunismu Paní Zdenka Mašínová byla ministerstvem obrany oceněna in memoriam jako účastnice protikomunistického odboje. Žádost podalo Centrum pro dokumentaci totalitních režimů. Zdenka Mašínová byla manželkou hrdiny I. a II. odboje pplk. Josefa Mašína, zastřeleného v roce 1942 nacisty. Po II. světové válce byla stejně jako její synové Ctirad a Josef Mašínovi vyznamenána za účast v protinacistickém odboji. V roce 1953 byla v souvislosti s činností odbojové skupiny jejích synů zatčena a později odsouzena k 25 letům žaláře. Její bratr Ctibor Novák byl společně s Václavem Švédou a Zbyňkem Janatou v roce 1955 popraven. Zemřela ve vězení v roce 1956 [20.5.1907-12.6.1956]. Rehabilitována byla v roce 1991. Její ostatky byly tajně uloženy do hromadného hrobu v Ďáblickém hřbitově. Je to velká ostuda, že doposud neměla tato statečná žena důstojný pohřeb. pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismuDoufám, že pražský magistrát svoje rozhodnutí změní. Paní Zdena Mašínová byla rehabilitována a opakovaně vyznamenána. Zemřela ve vězení a její ostatky byly pohozeny do hromadného hrobu. Její dcera však již v roce 1956 zjistila, kde přesně se ostatky maminky nachází. Není podle mne jediný důvod, proč by neměla mít důstojný pohřeb. Věřím, že to podpoří pražští politici napříč politickým spektrem. Petr Blažek
0