KAN je jednička!

KAN je jednička!

Pridat.eu

Pro některé novinka, pro jiné potvrzení toho, co už dávno vědí :-)

Ve volbách do Evropského parlamentu, které se na území České republiky konají 24. a 25. května 2019, má Klub Angažovaných Nestraníků volební číslo 1.

Tentokrát budu volit
Proč volit v evropských volbách v květnu 2019?
Před 5 lety přišlo k volbám pouze 18% voličů.
Tentokrát už nestačí jen čekat a doufat. Tentokrát musíme sami převzít zodpovědnost za naši budoucnost.
Evropský parlament, jediný přímo volený orgán EU, je fórem nejen pro politické debaty, ale také pro rozhodování na unijní úrovni.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019 budou mít přímý dopad na váš život. Rozhodnou o tom, jakým způsobem bude Evropa v nadcházejících letech řešit otázky zaměstnanosti, podnikání, bezpečnosti, migrace a změny klimatu.
Proto přijďte k evropským volbám a také k tomu přesvědčte ostatní. Protože na každém hlasu záleží.

Tentokrát budu volit

O 21 židliček za Česko v Evropském parlamentu letos bojuje 844 kandidátů, z toho za KAN kandidují (podle pořadového čísla):

  Ing. Jiří Domlátil
  Stanislav Pochman
  Ing. Romana Šimková
  Mgr. et Mgr. Jiří Schmidt
  MUDr. Karel Protiva
  Mgr. Marie Gottfriedová
  Mgr. David Navara
  Ing. Milan Tausch
  Mgr. Hana Matějková
  Vladimír Rott, MSc.
  Alexis Katakalidis, MSc.
  Ing. Jolana Bradová
  Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., Dr.h.c.
  Mgr. Ing. Václav Baroch, Ph.D.
  Bohuslav Hamáček
  Radek Hruška
  Ing. Pavel Komrska
  Barnabáš Bíro
  Milan Šurina
  Jiří Čumpelík
  Ing.Pavel Stulík
  Ing. Mgr. Jana Slánská

Bližší základní informace o kandidátech KANu ve volbách najdete ZDE.

Nevěříte žádné z parlamentních stran?
    Nezoufejte, pro vás je tu KAN


VIDEO: krátké informativní video o Evropském parlamentu (2011)Výzva KAN k EU volbám 2019

KAN - Klub angažovaných nestraníků, nabízí voličům své kandidáty na poslance Evropského parlamentu pro léta 2019 až 2024.

KAN se v roce 1968 zapsal do povědomí lidí bojem za právo občanů nestraníků mluvit do politiky a tím za vytvoření protiváhy Národní frontě ovládané komunisty. Z povědomí běžných lidí se však KAN po roce 1989 postupně vytrácel, neboť jako subjekt, nezapletený do skandálů ať na poli mravním, politickém či hospodářském, nebudil pozornost sdělovacích prostředků, potažmo veřejnosti.

KAN vítá a hájí myšlenku Evropy sjednocené do týmu spolupracujících národních států, a zároveň Evropy měst a regionů, s jednotnými racionálními principy fungování veřejné správy.

KAN chce v Evropském parlamentu:

 • pomáhat vytvářet podmínky pro začleňování České republiky do silného jádra Evropské unie;
 • spoluvytvářet a prosazovat unijní regulativy zaměřené na výchovu a úctu ke vzdělanosti, humanismu a k mravním ideálům křesťanské civilizace západního typu, které pomohly zachovat evropské národy a jejich tisíciletou kulturu do dnešních dnů. KAN totiž nechce přihlížet k postupnému sebezničení západní evropské civilizace a k zániku lidského rodu ve jménu módních civilizačních proudů (samoúčelné modernity, multikulturalismu, apod.);
 • usilovat o stanovení kritérií – jak vysokých požadavků na zodpovědnou práci soudů, tak podmínek pro trestní stíhání soudců, kteří se hrubě zpronevěří antickému a demokratickému pojetí rovnosti, práva a spravedlnosti, a kteří nezodpovědným rozhodováním způsobí zbytečnou škodu účastníku řízení;
 • prosazovat princip kontrolovatelnosti jakéhokoliv civilního a správního rozhodování na všech úrovních bez výjimek;
 • trvat na nejširším možném pojetí práva občana na informace a hájení jeho nezadatelné svobody slova včetně oprávněně kritického vyjádření;
 • bránit jakýmkoli únikům duševního vlastnictví, daní a zisků z EU a z jejího členského státu, v němž byly vytvořeny;
 • trvat na stručnosti, srozumitelnosti a rozumu v regulativních normách EU platných pro její členské státy;
 • navrhovat opatření k výraznému snížení provozních nákladů všech centrálních institucí Evropské unie;
 • nabádat ke komplexnímu přístupu k ochraně udržitelného životního prostředí;
 • podpořit znovuzavedení jednotného času, pokud možno po celé Evropě;
 • zpřísnit požadavky na jednotnou kvalitu a potravin konzumovaných uvnitř Evropské unie a zvýšit postihy za porušení příslušných norem;
 • pozorně sledovat protiunijní rozvratné snahy mající původ v zájmech cizích velmocí a hlasitě varovat před tendencemi vedoucími k oslabení svazku národních států sdružených v Evropské unii;
 • všestranně bránit kulturně-civilizační obsah evropského prostoru, který vzešel z antických a křesťansko-židovských tradic. Pro přežití naší evropské civilizace západního typu je mj. nezbytné, aby ti, kteří přišli jako imigranti, buď plně respektovali mravní a kulturní hodnoty včetně společenských národních tradic a zvyků v jejich nové domovině, nebo se vrátili tam, odkud přišli.

Co si vybereš, voliči? Ural, nebo Brusel?

Nevěříte žádné z politických stran? Neváhejte a přijďte volit: Je tu KAN!


Evropský parlament je zákonodárný orgán EU
VIDEO: Průvodce Evropským parlamentem část 1 - část 2 - část 3 - část 4 - část 5 - část 6 - část 7.
Orgány Evropského parlamentu
euroskop.cz - aktuality o EU
Eurovolby 2019
VIDEO: Tři zásadní rozdíly mezi českým a evropským parlamentem
Evropský parlament - fotogalerie 1 a fotogalerie 2
Před eurovolbami zaplavují sociální sítě populisté
EP podpořil návrh na zrušení střídání zimního a letního času
Evropský parlament požaduje přehodnocení vztahů EU s Ruskem
VIDEO: Evropský parlament vyzývá Čínu k politickým reformám
VIDEO: Evropa už nemůže nad Babišem zavírat oči
Babišův střet zájmů vidí 434 europoslanců
Evropský parlament: Babišův střet zájmů je riziko pro EU

0