Toto video je určené pro všechny členy KPV ČR na pobočkách


Pridat.eu

Vyjádření Pavla Horáka
Názor Františka Wiendla
Viera Mrázková všem členům KPV ČR

VIDEO: Autentický videozáznam z jednání Rady Konfederace politických vězňů ČR, konané dne 24. dubna 2019 v hotelu Legie v Praze.

V úvodu zazněl můj protest proti účasti právníka Martínka, který není členem KPV ČR a na jednání Rady nebyl pozván. Část zástupců poboček hlasováním vyjádřila souhlas s jeho účastí. Všimněte si z videa, kteří zástupci to byli.

Dostali jsme informaci, že za chatku ve Smilovicích se bude od letošního roku platit 3.800,- Kč na týden. KPV přispěje pouze muklům, ostatní členové KPV budou platit v plné výši. Jedná se o dvě chatky, které si vlastně pronajímáme od GFŘ, jemuž jsme je letos bezplatně darovali. Smutný příběh, který budou řešit soudy.

Na konci videa jsem se marně snažil o rozhovor s Blankou Matějíčkovou, která radši utekla. Vpodstatě se jedná o pokračující proces likvidace Konfederace politických vězňů ze strany hlavních aktérů bývalého předsednictva Šedivého, Žídka, Preislerové, zaměstnankyně Matějíčkové a jejich právníka Martínka. Udělejte si prosím vlastní úsudek o jeho vystupování a kompetentnosti.

Zástupci některých poboček, které s nimi dlouhodobě sympatizují a usilují také o konec činnosti KPV ČR, jsou pasivní, bez účasti v demokratické diskuzi, bez jakýchkoliv návrhů. Jen sedí, vulgárně uráží diskutující a pokřikují ze svých lavic. Žádná invence, ochota sdělovat názory svých členů z poboček.

Zhodnoťte prosím informace, které vám poskytují vaši zástupci po návratu z Rady KPV ČR a porovnejte reálný průběh a obsah jednání Rady KPV ČR.

Pavel HorákVyjádření Pavla Horáka k dopisu Leo Žídka, který dnes rozeslal pod názvem "Pravdivá zpráva".

Přátelé, sedím tu u té zprávy z dnešního dne, čtu si jí opakovaně a přemýšlím, jestli nemá pan Žídek opravdu nemá nějaké duševní potíže. Tohle přeci nemůže vyprodukovat rozumný člověk, který zná situaci v KPV ČR a je jedním z hlavních aktérů morálního úpadku a rozkladu KPV ČR. On je přeci strůjcem všech nedemokratických scénářů, které nás provázejí na Sněmech, Shromáždění delegátů a jednání Rad KPV ČR.
  Absolutní ignorance většinového názoru členů KPV ČR.
    Nerespektování Občanského zákona. Stanov.
      Autokratismu celého bývalého vedení / nevedení.
Já prostě nemohu uvěřit že jsou to lidé, kteří si prošli hrůzami komunistického útlaku, bojovali za svobodu člověka, demokracii…, řekněme pravdu a lásku.
A dnes se chovají jako Ti největší diktátoři.

Nechci se pořád a pořád rozepisovat dokola a argumentovat samozřejmými věcmi, které musí fungovat v každé demokratické společnosti.
  Sounáležitost,
    společný zájem o nějakou ideu a
      vůle ji naplňovat,
        respektování názorů,
          svobodná diskuze,
            demokratická volba a tak dále…. Mohl bych pokračovat pořád a pořád.
To už jsme tak staří, nemocní, pomýlení že nejsme schopni reálného a spravedlivého uvažování a nejsme schopni trvat na zásadách svobody a spravedlnosti?!?!
Jistě že jsme všichni nějak poznamenáni minulým režimem, životem, nemocemi, stářím. Ale já prostě nemohu a nebudu rezignovat na zásady, které vyznávám celý život!
Konfederace politických vězňů

Krást se nemá!

O věcech společných může rozhodovat pouze společný a svobodně zvolený kolektivní orgán! Proti demagogii a nenávisti je nutno argumentovat pravdou a pokud možno bez emocí.

Teď bych mohl být hodně konkrétní a jmenovat všechny ty protizákonnosti a lumpárny, které všem nám - členům KPV ČR - provedli a provádí Leo Žídek, František Šedivý, Vlasta Preislerová s Blankou Matějíčkovou, za podpory právníka Martínka.
  O kolik milionů korun nás připravili,
    kolik úsilí nás to stálo a stojí, bojovat s tím „molochem“.
      Usilovat o návrat k nějakému legálnímu a demokratickému stavu.
        Mít své Sídlo spolku.
          Zajistit z podnětu členské základny Sněm aby Spolek mohl dál pokračovat.

Výše jmenovaní, včetně Leo Žídka, budou muset bohužel čelit obvinění z poškozování našeho Spolku. Jinak to nejde. Muselo být podáno několik žalob, včetně trestních. Oni to moc dobře vědí. Musí ve vlastním zájmu dělat všechny nezákonnosti a v těch lumpárnách pokračovat, aby dosáhli likvidace KPV ČR a myslí si chybně že se zbaví odpovědnosti.

Víte přátelé, ta slova bolí i mne. Vlastně mi je to fakt líto. Nechci pořád jezdit do atmosféry nenávisti, demagogie, nepřátelství. Však se podívejte na naše společné stránky na Facebooku. Podívejte se do současnosti i historie, prohlédněte, dokumenty o defraudaci majetku, soudní žaloby, všechny informace chronologicky seřazené a fotografie, články a mnoho dalšího. Videozáznamy včetně videa z poslední Rady KPV ČR ze dne 24. dubna 2019.

A závěrem Leo Žídkovi: Leo nech to už být. Nestojí Ti to za to. Poničí Ti to celý Tvůj život, Tvou pověst, vše co jsi za svobodu člověka za totality obětoval. Máš rodinu; mysli na to. Napiš svým sestrám a bratrům z KPV ČR dopis, že máš zájem umožnit svolání Sněmu KPV ČR, aby se mohli svobodně rozhodnout. Že jim nebudeš stále diktátorsky bránit. I za tu cenu že by byla většina pro ukončení činnosti KPV ČR, bude to svobodné a demokratické rozhodnutí většiny. Všechno co uděláš jinak je špatně. Včetně Tvých neustálých lží v dopisech, které rozesíláš.

Pavel HorákNázor Františka Wiendla

Vážené sestry a bratři,

Sedím u počítače a rozvažuji, jakým způsobem bych se vyjádřil k současné situaci v naší KPV ČR. Jsem pouze technikem, nejsem filozofem, a proto se vyjádřit k tomuto neutěšenému stavu v našem spolku je pro mne o to těžší.

Pročetl jsem si náležitě Zápis jednání Rady ze dne 13.2.2019, na internetu jsem znovu vyslechl filmový a hlasový záznam z Rad konaných ve dnech 13.2.2019 a 24.4.2019. Přiznám se, že jsem velmi smutný. Tento smutek ovšem mě již pronásleduje minimálně 10 let, kdy tehdejší Předsednictvo účelově vylučovalo naše zasloužilé bratry, zejména Františka Zahrádku, mého kamaráda, s kterým jsem se seznámil v r.1954 na trestním táboře-L-Věž smrti. Jejich vylučování bylo pouze účelové, neboť oni již tehdy měli k tehdejšímu Předsednictvu určité výhrady. Uvědomuji si, že již před deseti lety byla snaha ukončit KPV ČR. Byla pro tento účel zřízena tzv. Přípravná komise, která se propůjčila k tomu, aby napsala vyloučeným členům dopisy ve smyslu, aby vrátili legitimace KPV ČR. Což oni neudělali, a tato komise se posléze tichounce vytratila. Tedy skončila svoji činnost. Tehdejší předsedkyně později začala tvrdit, že KPV ČR nechce ukončovat, že musí pokračovat!

Tedy zpět k zápisu Rady ze dne 13.2.2019:

Informace o pravidlech přístupu do budovy RRTV: ano, po našem jednání (JUDr. Vilém Fránek, Pavel Horák, Milena Blatná, Luděk Šácha, František Wiendl) se zástupci RRTV (JUDr. Hromádka, ředitel Ing. Petr Bartoš a další) byl všem členům KPV ČR aktualizován přístup do našich prostorů Ústředí bez DOPROVODU. Viz. dopis uveřejněný v Zápisu Rady ze dne 13.2.2019. Dále paní Matějíčková Zápis doplnila následující poznámkou cituji: LŽ (Leo Žídek) nechápe, proč by měli mít vstup do 4. patra všichni členové KPV ČR, a že každý může na recepci dostat klíč od vstupu do 4. patra.

Leoši, zajímalo by mne, a nejen mne, jak jsi k tomuto pomatenému názoru došel? Já si totiž vzpomínám, na dobu od založení KPV ČR (1990), kdy jsme všichni členové měli volný přístup na naše Ústředí a vždy jsme byli mile vítání. Žádné "kádrování" neexistovalo. To jste zavedli Vy, tvrdí diktátoři. Máte jediné právo, a to je hluboce se stydět.

K BODU 7.: LŽ info k ukončení k 31. 12. 2019: Leoši, zde mám k Tobě dotaz: kde jsi vzal tu DRZOST bez souhlasu celé členské základny, podat dne 2.4.2019 žádost k Městskému soudu v Praze o ukončení činnosti KPV ČR? Jistě si uvědomuješ, že k takovému kroku nemáš pravomoc. Jak si tedy máme Tvé hrůzné počínání vysvětlit? Uvědomuješ si, že jsi sprostý provokatér, který se následně cynicky diví, že dochází ke sporům, hádkám… Dále budu citovat Tvá slova: "O něčem bychom se mohli dohodnout už v nejbližších týdnech. Třeba ještě před Radou. A pokud bychom tedy přijali rozhodnutí o ukončení činnosti, odpadly by všechny dosavadní spory, nenávistné útoky a soudy", dále nabízíš založení nové organizace.
Tedy nabízíš ukončení činnosti, aby odpadly dosavadní spory, nenávistné útoky… To znamená, že v případě, že na Tvoje podmínky nepřistoupíme, budeš pokračovat ve svých "svatých" řečech a jednostranně kladených podmínkách? Uvědomuješ si vůbec, jak jsou Tvé návrhy zvrhlé? Dále doporučuješ založení nové organizace. Na tento Tvůj návrh odpovídám: proč bychom to dělali, navíc v době, kdy ještě máme svoji, nám všem vzácnou KPV ČR.
V žádném případě tento Tvůj návrh nemůžeme v této situaci, podle Tvých slov, rozháraných poměrech, akceptovat. Nejdříve musíme situaci v KPV ČR zklidnit a s čistou hlavou se rozhodovat, jak dále. K tomuto účelu se snažíme svolat v červnu 2019 nový Sněm, ale paní tajemnice všemožně nám všemi jejími silami brání a odmítá nám předat seznam členů KPV ČR, s falešnou výmluvou, že by byla porušena ochrana osobních údajů (Žádáme pouze adresy, pochopitelně bez dalších osobních údajů). A Ty nejsi schopen jí v tom zabránit. Jsem přesvědčen, že se zlým úmyslem ji v tom podporuješ jen proto, aby Tvé diktátorské choutky byly naplněny.

Dále radíš, cituji: "Vyvarujme se násilných praktik. Násilí není řešení ani demokracie". Toto Tvé rčení není nic jiného nežli jedno z mnoha naprosto záměrných, falešných citací. To říkáš nám, kteří se již léta snažíme o prosazování a dodržování našich Stanov, zákonů ČR a demokratických principů, kterým všemi možnými podrazy bráníte, i Tvými na oko svatými citacemi z bible.

K BODU 9.: V tomto bodu mě zaujala krátká větička LŽ: "A svůj úmysl odpouštět neměním." Přemýšlel jsem o tom, co nám je schopen odpouštět? Snad i naši snahu o zachování demokratických principů v našem spolku? Sestry a bratři přemýšlejte prosím o tomto jeho vyjádření. Můj názor je ten, že se jedná o člověka, který ze své letité funkce se cítí velmi nadřazený, jedinečný, rozhodnutý o všem rozhodovat, zkrátka v demokratické společnosti neupotřebitelný, zcela pomatený.

To je ve stručnosti vše k tomuto Zápisu. Doporučuji k přečtení dopis Pavla Horáka ze dne 24.4.2019.

K Zápisu bylo také přiloženo: "Stokrát opakovaná lež" od tzv. předsednictva KPV ČR (TOHO ČASU BEZ MANDÁTU).

Prohlašuji, že tato příloha je naprostý pamflet se zlým úmyslem zahladit veškeré jejich nezákonitosti a destabilizaci svést na opozici, která již léta se snaží o nápravu poměrů v KPV ČR. Ano, budou se odvolávat a stále!!! Jsou si vědomí, že mohou, neboť vše platí KPV ČR!!! Ano, prohlásil jsem, že tato příloha je pamflet, plná lží, překrucování skutečností atd…

Ještě k Žídkovu Dodatku: Opět, naprostá demagogie. Ptá se, cituji: "Kde je naše jednota a svornost? Kde jsou dřívější bratrské vzájemné vztahy mezi těmi, které spojuje společné utrpení z doby komunistického režimu? Kde je dobré jméno a morální autorita naší organizace před veřejností, když její vnitřní problémy se zveřejňují ve sdělovacích prostředcích."
Ano, zde útočí na city dobrých, ale neinformovaných členů. Musím znovu opakovat: v případě, že by se bývali chovali v rámci morálních hodnot, upustili od diktatury, proti které jsme mnozí bojovali již v době nacismu, později komunismu, nemuselo dojít k této destabilizaci v našem spolku, žili bychom v bratrské pohodě bez hádek, šarvátek, soudních žalob…

Ano Leoši, ustaň s Tvojí věčnou demagogií!!! Je toho již dost!!! Přesvědčíš se, že nastane v našem spolku klid. Nikdo Ti nebrání v odchodu z této organizace, ani nevyhazuje. Je to Tvoje svobodná vůle. I my umíme odpouštět. Důrazně Tě žádám, aby ses vrátil k morálním hodnotám politického vězně. Je nejvyšší čas. Je nesvědomité v této hektické době, kdy KSČM získává na své moci, ukončovat činnost KPV ČR, a to v době kdy bychom měli být oporu pro spolky jako je POST BELLUM, POLITIČTÍ VĚZNI.CZ, PAMĚŤ apod.

Další informace, pro ty, kteří mají internet, získáte na: https//www.facebook.com/kpvcr/, které uvedl do života bratr Pavel Horák, neboť internetové stránky KPV ČR jsou ve skutečnosti řadu let mrtvé.

ZÁVĚR: Vycházíme-li ze současné neutěšené situace uvnitř našeho spolku a politické situace v naší republice, je naší povinností (§ 248 odst.1 a 2) svolat Sněm proto, abychom prodloužili život naší KPV ČR.

Proto máme již připravené nové Stanovy, které budou rozeslány na jednotlivé pobočky ještě před Sněmem, dále v nejbližších dnech budou zveřejněny na internetových stránkách bratra Pavla Horáka. Následně budou předloženy členům Spolku na Sněmu ke schválení.

Bohužel, největší překážkou ke svolání Sněmu je získání seznamu členů včetně adres v tom
případě, že Tajemnice našeho spolku bude tuto její povinnost stále odmítat.

Sestry, bratři, přátelé, posílám svůj názor k Zápisu jednání Rady ze dne 13.2.2019 a k jednání Rady dne 24.4.2019, neboť situace v našem spolku je velmi vážná. Pokládal bych za chybu i svoji nezodpovědnost, abych se nevyjádřil k současné situaci. Věřím, že i Vy tak učiníte.

František Wiendl 28.4.2019Všem členům KPV ČR + Ing.Matějíčková, Fr.Šedivý a L.Žídek

Vážení bratři a sestry KPV ČR,

Než přistoupím k tomu, abych vám sdělila svůj názor na nešťastnou situaci v naší KPV ČR, musím poděkovat za kvalitní dopisy bratra Pavla Horáka a Františka Wiendla, kteří se chopili napsání svých názorů jako první. Včera jsem napsala dlouhý dopis na našich stránkách na FB, bohužel osud to zvrátil tím, že jsem neodklikla text a ten zmizel. Takže musím to udělat dnes.

Obě Rady, jak 13.2.2019, tak 24.4.2019, měly stejný scénář. A podle všeho to ani nikdy jinak nebude, pokud budou "předsedat" Žídek s Matějíčkovou.

Než k tomu všemu napíšu několik postřehů, ještě bych se vrátila i k Radě, tzv. Vánoční, kde přišla za mnou Matějíčková a žádala mě, abych opustila sál. A když jsem to odmítla, poslala za mnou dva bodygardy (nevím z jakých důvodů si je tam pozvali, a platili) a nebýt bratra Františka Wiendla, který se mě zastal, tak mě možná vyvedli proti mé vůli ven. Neřekla mi, proč mám opustit sál, ale bude to asi tím, že si dovoluju psát na ústředí pravdivé dopisy, které se "jim" asi nehodí do "krámu". Tak to jen pro informaci.

Předsednictvo KPV ČR, které popravdě neexistuje, si dovolilo v osobě L.Žídka, nás informovat o stavu konfederace, na Radě dne 24.4.2019. Nevím jakou, to stokrát opakovanou lež měl na mysli, když XII. Sněm byl 2x rozhodnutím MS uznán za neplatný. To není fiktivní pravda, ale skutečná. My nešíříme mezi členy spolku neobjektivní informace, tuto roli převzali tzv "naďovci", protože my víme, kde je pravda, to jen vy ji ustavičně překrucujete, k obrazu svému.

Je sice pravdou, že rozhodnutí MS není pravomocné, ale to nemění situaci, že Sněm byl neplatný. Dokonce Žídek zašel až tak daleko, že zpochybnil rozhodnutí soudu, že prý, cituji - "soud chybně vyhověl návrhu žalobců na přiznání nákladů...". Nepatří peníze, které dostává KPV od státu všem členům KPV? Nakládají těmi penězmi jen oni, tedy vy, na ostatní členy se nemyslí, není žádná dotace třeba na brýle, nebo lázně atd., hlavně, že jsou peníze vyplácet p. Martinkovi vysoké platby za ty bludy, které píše a hlásá. Soudkyně MS ví, co má dělat, nepotřebuje rady p. Martinka a Žídka!

Ano, je pravdou, že žalovaná strana se opět odvolala, vy totiž neděláte nic jiného, jen se stále dokola odvoláváte, haníte kdekoho, jen si nechcete přiznat svou vinu, a předem přemítáte, co by měl, nebo neměl udělat Vrchní soud. Samozřejmě, za výdatné pomoci p. Martinka.

Někdo založil do Sbírky listin MS v Praze rozhodnutí soudu o neplatnosti Sněmu r.2015, a NĚKDO to dal vymazat. Nevíte kdo to byl?! Taky se ptám, jak tomu rozumět?!

A co je načisto neuvěřitelná drzost, kterou se vůbec opovažujete vypustit z úst, že hrstka žalobců destabilizuje žalobami vnitřní život spolku, a výdatně pomáhá uvádět nepravdy.
Tak takto ne, vážený pane, kdo destabilizoval a nadále destabilizuje náš spolek jste vy tři, nebo sedm, nebo kolik vás rozhoduje bez vědomí členské základny o všem dění ve spolku. A co je až do nebe sahající lež, že tvrdíte, že není pravdou, že jste zašantročili Smilovice a usilujete tajně o zlikvidování KPV.

Tak kdo, když ne vy!!!!

My jsme o tom ani nevěděli, co se chystá! A co je nejsmutnější, že v r. 2017 jsme byli zrovna ve Smilovicích, když jsme se dozvěděli od správce p. Ing. Brycha, že mu p. Matějíčková volala, aby řediteli hotelu ukázal chaty zvnitřku, jaký je tam nábytek, protože prý oni taky chcou pro své hosty zřizovat chaty a nevědí, jaký nábytek se tam dává. A Ing. Brych řediteli v dobré víře chatu ukázal a ptal se nač to potřebuje vidět. Nejsou v tom nějaké jiné úmysly? Ředitel i Matějíčková vše popřeli a už tehdy měli nekalé úmysly se Smilovicemi!

Tak vy, pane Žídek si myslíte, že jsme všichni na hlavu padlí? A ještě si nás dovolujete obvinit, že my jsme příčinou rozkladu spolku? Že se nestydíte! Vy dobře víte kdo zpronevěřil Smilovice, vždyť vy jste museli podepisovat papíry. Ne my! Tak neházejte vinu na nás! O vašich nekalostech víme víc, než si myslíte. Ale chceme jednat zásadně dle zákonů, dle Stanov a slušně.

Kdybyste vy dodržovali zákony, naše Stanovy, nemuselo by docházet k nepřístojnostem ve spolku.!! A můžu já i moji kolegové bratři a sestry konfederace jen potvrdit, a to opakuji znova a znova, že majetek v hodnotě milionů jste zašantročili vy!!!

Jak se můžete propujčovat k takovým do očí bijícím lžím, to nemůžu pochopit. Buď jste nemocný člověk, zcela nesvéprávný, anebo to děláte naschvál a šíříte hnusné lži po celé konfederaci. Jste obyčejní diktátoři, a ještě viníte druhé.

Ano, budete se nám za vše zodpovídat, ano je to naše přání, protože se všichni válíme ve vašich špinavých lžích. A zodpovídat se pane Žídek budete, když ne nám, tak jako křesťan - aspon to o sobě tvrdíte - před soudem Božím. Já jsem taky křesťanka, ale za takové křesťany jako jste vy, se stydím.

Nám jde skutečně o spravedlnost a blaho spolku, ale postavených na pravdě a ne na lžích , které si musíme od vás na Radách vyslechnout. My pro spolek děláme vše, co pomocí zákonů a soudu lze. My nic nepředstíráme. My říkáme jen a jen pravdu. Vaší pravdou je ustavičné osočování, lži, podvody a klamstvo. A za to vás opravdu milovat nemůžeme, i když k nenávisti jsme hodně daleko. Nazýváte se nadále předsednictvem, od r. 2015 do teď ním nejste, jen si moc uzurpujete.

Konfederace by nebyla na konci svých sil, kdybyste vy konali to, co se od vás desetiletí žádá.

Ještě bych se měla vyjádřit k vašemu povedenému DODATKU.

"Ustřední orgány spolku" nemáme, tak nevím proč se tak označujete, a jménem koho tedy byla podána žádost o ukončení činnosti Konfederace? Koho jste se ptali? Kdo vám dal souhlas to udělat? A opět bez vědomí členské základny. Vy děláte všechno PROTI muklům, jakým právem budete informovat pobočky, aby končily svou činnost? Kdo vás pověřil, abyste nadále likvidovali Konfederaci? Proč bráníte vydat adresy muklů a svolat Sněm? Proč neodejdete vy, a pár vašich nohsledů a nenecháte pokračovat náš spolek? Když jste unavení vy, tak proč se silou mocí držíte ve spolku, a nepřenecháte žezlo jiným? Máte co skrývat? Vypadá to tak. Proč jste nevybavili legitimace, které jste přislíbili vloni Na SD vybavit? Proč neuznáváte rozhodnutí vykonané na SD, že chceme pokračovat v KPV?????

Těch otázek by bylo mnohem, mnohem víc, ale vy na ně nemáte odpověď. Lži nechceme, a pravdu vy nevidíte. Tak je to.

Základním motivem pro ukončení KPV, jak píšete, je dlouholetá a stále zhoršující se nefunkčnost spolku. A kdo ten spolek dlouhá léta vedl? Ne vy? To vy jste na vině, že spolek vypadá tak jak vypadá!! To vy jste ho připravili téměr na mizinu. Je pravda, že někteří členové spolku umírají, jsou nemocní, ale to v žádném případě není důvod ukončit činnost. Kdyby žili jen 3 členové spolku, a chtěli ho zachovat, bylo by to v pořádku. Nekonečně se vymlouváte na tyto fenomény, ale ukončit spolek chcete jen vy a pár vašich lidí, jinak nikdo.

A ti, kteří na Radách zvedají ruce, ani nevědí proč. Ničemu nerozumí, přijdou si posedět do Legie, podřímat, něco pojíst a vypít a jdou domů. A mnozí se zdržují hlasování. Víte co to znamená? že nic nepochopili, ničemu nerozumí, tak jen tam sedí. Jako kdyby tam ani nebyli. Tak nač tam chodí?

Přijímejte nové členy, máte tam přihlášek víc než dost, anebo je Matějíčková nemůže najít? Že by i to zašantrošila? Jinak si nedovedu představit, proč se tak vehementně zdráháte už několik let přijímat nové členy! Já si na to odpovědět dokážu.

Ptáte se, proč se vašemu řešení tak houževnatě odporuje. Vy nevíte proč? vy se musíte na to ptát?
Protože ty vaše argumenty jsou špatné, nepravdivé, neupotřebitelné, protože máme lepší řešení, které vy neuznáváte. Proto! A budeme bojovat do poslední kapky krve. A když to nevyjde, budeme vědět proč, kdo to zavinil.

A prosím vás, přestaňte nás označovat za rozvračece, přestaňte se považovat za vedení, protože jím nejste, a kdo prosazuje diktátem své názory, to jste VY!! Vám nebude líto ničeho, nestavějte se do pozice ublížených, protože strůjci rozkladu a rozpadu jste vy. Kdybyste byli poctiví, tak byste žezlo předali už dávno někomu schopnějšímu a nespěchali byste s DAROVÁNÍM našeho majetku. Vždy to tak bývá, že kdo už dál nemůže, předá vše silnějšímu, mladšímu a šikovnějšímu. Ale vy raději vše zmaříte a ještě nás budete obviňovat.

S tím s vámi souhlasím, zastavte všechny rozkladné akce, vraťte Smilovice, vymažte žádost o ukončení KPV a ODEJDĚTE. To byste udělali záslužný krok, a bylo by po rozporu.

Taky vám děkuju za pochopení.

Viera Mrázková, členka KPV a manželka mukla.

PřílohaVelikost
Informace-o-stavu-konfederace.docx14.71 KB
pravdivá-zpráva_dodatek.odt9.69 KB
0