Dopis bratra Antonína Kmenta všem členům KPV ČR


Pridat.euKonfederace politických vězňů ČRÚčastníci včerejšího zasedání zástupců poboček KPV ČR se dohodli na nutnosti dalšího postupu v zájmu zachování činnosti našeho Spolku KPV ČR.

Vážení předsedové Poboček, sestry a bratři,

dovolujeme si Vás oslovit s naléhavou žádostí o vyjádření se k současné situaci v naší organizaci. Takzvané "vedení" Leo Žídek, Fr. Šedivý a V. Preislerová nám v dopise ze dne 5.6.2019 oznamují, že již nejsou peníze ani na svolání Rady, která se dnes 12. června 2019 měla podle plánu konat. Víme, že celkové jednání "vedení/nevedení" směřuje k rychlému ukončení činnosti KPV ČR. I když nám slibovali, že se všechny plánované akce letošního roku uskuteční. Což asi ze zjevných důvodů není pravda.

Na Radě dne 24. 4. 2019 ani neměli zájem a potřebu nám oznámit, že 28. března tohoto roku podali výše jmenovaní v čele s Blankou Matějíčkovou žádost soudu o ukončení činnosti KPV ČR. Takto je s námi jednáno. O nás, bez nás.

Náš názor je takový, že není jiné cesty, než svolat řádný Sněm všech členů KPV ČR, zvolit nové vedení, schválit Stanovy Spolku a pokračovat v činnosti. Příkladem nám může být sesterská organizace na Slovensku, kde se o žádném ukončení činnosti vůbec nemluví. To co se děje v našem Spolku nahrává jen KSČM, která si mne ruce, že to co prováděli od padesátých let minulého století definitivně zmizí v propadlišti dějin a nikdo to nebude jim ani současné i budoucí mladé generaci už nikdy připomínat.

Vážení předsedové/předsedkyně Poboček, žádáme Vás tímto o Vaše vyjádření a pokud možno o urychlené zaslání seznamu členů Poboček – Jméno, příjmení, bydliště - nejpozději do konce tohoto měsíce června, abychom mohli všem zaslat v souladu s NOZ pozvánky na Sněm KPV ČR, který se bude v nejbližší době konat.

Ing. Matějíčková brání v přístupu k seznamu členů našeho Spolku, i když si je vědoma, že jedná protiprávně. Občanský zákoník jasně stanoví podmínky pro svolání Sněmu z podnětu jedné třetiny členské základny, což se již i stalo.

Nepřipusťme, aby za této situace došlo k zániku naší KPV ČR!

S bratrským pozdravem

Antonín Kment, Pobočka Třebíč

V Praze dne 13. 6. 2019

►►► Kontakt pro odeslání korespondence:

Ing. Milena Blatná
Konfederace politických vězňů ČR
Nerudova 7, BRNO 602 00
► E-mail: milena.blatna@seznam.czPřipomeňme si:

28.4.2019 Leo Žídek: Zpráva pro účastníky zasedání Rady KPV ČR 24.4.2019
12.4.2019 Političtí vězni žalují Generální finanční ředitelství. Chtějí zpět chaty na rekreaci
1.11.2018 Válka v Konfederaci politických vězňů
22.10.2018 Soud dal politickým vězňům ve sporu za pravdu
24.9.2018 "Jste jako komunisté." Konfederaci politických vězňů chtějí zrušit, muklové se bouří
5.7.2017 Ani muzeum, ani pomník. Na Rudou věž smrti se smí jen s povolením, připomínka vězňů chybí úplně
25.6.2017 Soud: Šéfy Konfederace politických vězňů zvolili protiprávně. Vládnete jako mafie, vzkazuje odbojář
VIDEO: Jáchymovské peklo 2019

Další videa: 24.4.2019 Rada KPV ČR
13.2.2019 Jednání Rady KPV ČR
14.11.2018 Opakovaný sněm KPV ČR
24.10.2018 Sněm KPV ČR
26.9.2018 Shromáždění delegátů KPV ČR

0