Pozvánka na jednání Rady KPV ČR


Pridat.euKonfederace politických vězňů ČRDobrý den vážené sestry a bratři,

v důsledku mimořádných událostí v našem Spolku Konfederace politických vězňů ČR, dovolujeme si pozvat touto cestou všechny předsedy, místopředsedy a zástupce poboček KPV ČR na červencové jednání Rady KPV ČR, které se uskuteční v sídle našeho Spolku Škrétova 6, Praha, ve středu 17. 7. 2017 od 10:00 hod. Návrh programu, včetně průvodního dopisu Blance Matějíčkové, Vám zasílám v příloze.

Prosím o případné předání této důležité informace.

Pavel Horák

KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR z.s.

Pozvánka na jednání Rady KPV ČR

Vážené sestry a bratři,

zveme Vás na jednání Rady KPV ČR, která se koná v důsledku mimořádných událostí v našem Spolku.
Uskuteční se ve středu dne 17. 7. 2019 od 10:00 hod., v sídle Spolku na adrese Škrétova 6, Praha.

Program:

  1. Zpráva o hospodaření - informace o současné finanční situaci KPV ČR.
  2. Návrh nových Stanov KPV ČR 2019.
  3. Příprava Celostátního sněmu KPV ČR dne 5. 8. 2019.
  4. Návrh nového organizačního řádu v sídle ústředí Spolku.
  5. Návrh úsporných opatření k zajištění činnosti Spolku.
  6. Diskuze.

Předpokládaný konec jednání Rady KPV ČR ve 13:00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

V Praze dne 28. 6. 2019.

Za správnost, Pavel Horák

PřílohaVelikost
20190628_pokyny-pro-ing-matejickovou.docx13.25 KB
20190628_pozvanka-na-jednani-rady.docx12.98 KB
0