Blanka Matějíčková má skončený pracovní poměr


Pridat.euKonfederace politických vězňů ČROznámení opatrovníka KPV ČR jmenovaného soudem:
  • Dne 15.7.2019, včera byl definitivně zrušen pracovní poměr paní Matějíčkové v KPV. A taky jí v ten den bylo ukončeno členství v KPV. Už není naším členem.
  • Dne 11.7.2019, minulý čtvrtek, skončila mandátní smlouva o zastupování KPV mezi advokátem Mgr. Martinkem A KPV. Pan Martinek proto už není právníkem KPV. Od jmenování opatrovníka KPV máme nového advokáta KPV, jehož služby jsem dlouho využíval. A který pomohl soudu s ustanovením opatrovnické správy KPV. Plus náhradního advokáta, když nebude noct. Byl pozvaný i na schůzku rady. Připravuje právní postih paní Matějíčkové za odcizení všech spisů a počítačových dat z ústředí. Tam nic nezbylo.
  • paní Matějíčková rozesílá vymyšlené dopisy a emaily pobočkám a úřadům, že ústředí KPV převzala opozice. A jmenuje tam sedm členů KPV. Jde o lež, aby jako vždycky rozeštvala členy KPV mezi sebou. Ústředí oficiálně převzala jediná osoba. (To dokazuje i kniha návštěv na vrátnici. Kopii lze doložit jako důkaz.) A to soudem jmenovaný opatrovník. V doprovodu policie, která mu ústředí předala, jak rozhodla soudkyně. To je o dost jiná verze než rozeslala paní Matějíčková.
  • Aby toho nebylo málo, zcizila úplně všechny spisy. Kartotéky, seznamy členů, dopisy, zápisy, osobní spisy muklů v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, prostě všechnu administrativní agendu. A k tomu i veškeré databáze z emailové schránky KPV a z webu KPV. Takže emaily asi tak za 20 let. Všechno převedla na svého manžela. Každý člen se teď může obrátit na policii.
Otakar Tulačka Opatrovník KPV jmenovaný soudem Pro tiskové prohlášení KPV ČR
VIDEO: Blanka Matějíčková v sídle Spolku KPV ČR
0