S pomocí nezávislého soudu zmařili političtí vězni komunismu likvidační útok na svou Konfederaci

S pomocí nezávislého soudu zmařili političtí vězni komunismu likvidační útok na svou Konfederaci

Foto zveřejněné na facebook uvádí doslova: ZRÁDCI KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR. ZPRONEVĚŘILI VEŠKERÝ MAJETEK POLITICKÝCH VĚZŇŮ. ZLIKVIDOVALI SPOLEČENSTVÍ MUKLŮ.

Pridat.euKonfederace politických vězňů ČRTiskové prohlášení KPV ČR: Konfederace politických vězňů ČR byla v letošním roce 2019 prakticky zničena. Stala se obětí organizovaného zločinu několika osob. Těmito lidmi byla dlouhodobě poškozována sofistikovanými útoky na celou svoji strukturu, pobočky, členskou základnu, majetek, administrativu. Podobně jako před 50 lety, roku 1968, kdy náš spolek tehdy pod názvem K 231 zničily naše komunistické úřady na žádost Sovětského Svazu, pod kontrolou ruské okupační armády v naší zemi.
Konfederace politických vězňů České republiky IČO 00417581 Oficiální webová stránka Konfederace politických vězňů ČR je stále kpv-cr.cz/ Nedávno jsme zřídili i stránku na FACEBOOK Adresy a kontakty od 2.7.2019 najdete ZDE V současnosti má KPV Jediný statutární orgán
Naše organizace jako společenství politických muklů – obětí komunismu - byla v minulých měsících připravena o všechen majetek, nemovitosti, veškeré archívy a spisy. Byla tzv. vytunelována a vydrancována svými třemi nelegálními místopředsedy a zaměstnanou asistentkou. Ti údajně nabyli dojmu, že KPV po 29 letech splnila svůj historický a společenský cíl, jak popsali v tajném návrhu na likvidaci, a je proto potřeba ji v tichosti a urychleně zlikvidovat. Nezbylo téměř nic. Prázdné skříně. Půl roku odvážela naše civilní zaměstnankyně Blanka Matějíčková a spol. z našeho ústředí materiály neznámo kam. V poslední minutě zasáhl Městský soud Praha a jmenoval dne 2.7.2019 opatrovníka spolku. Ten okamžitě nastoupil a přistihl paní Matějíčkovou dokonce se dvěma auty a s celou rodinou při pokusu drancovat naše ústředí. Druhý den přijela i s nákladním autem. Události zaznamenala také průmyslová kamera státní organizace RRTV v této budově. To jsme sdělili policii. Po ročním boji se zločinci a s utajenými likvidátory začíná KPV proto znovu od počátku. Jako když začínala v listopadu 1989. Každého občana ČR nebo každou úřední osobu, média a politiky zveme, aby se přišli do sídla našeho spolku podívat a přesvědčit o rozsahu škody, jaká byla způsobena. Stateční členové KPV však nyní sbírají Konfederaci z popela a od 2. 7. 2019 ji obnovují. Svoji historickou úlohu danou Stanovami KPV musí plnit dál, dokud budou u nás existovat příznivci krvavé komunistické diktatury. Členové KPV se nikdy nevzdali naděje, že toto otřesné bezpráví bude jednou poraženo. S pomocí Městského soudu Praha, který měl odvahu zasáhnout tam, kde všichni policisté a státní zástupci 9 měsíců pouze přihlíželi drancování a ničení s odkazem na zákon, který to umožňuje, tedy odkazovat nás po každém zločinu na civilní soudní řízení. Ničitelé a likvidátoři KPV (tzn. pracovníci Matějíčková, Matějíček, Preislerová, Martinek a zmanipulovaní přestárlí členové Žídek a Šedivý, nechápající v pokročilém věku asi 90-ti let, o co jde) dokonce založili - nezákonný pirátský web s naším názvem, dále - pirátský email a - pirátskou doručovací adresu u advokáta Martinka. Cizí webové stránky s naším jménem, ale bez pomlčky, proto NEJSOU oficiálními stránkami KPV ČR. Jde o soukromé stránky pana Karla Matějíčka, který není naším zaměstnancem a který nás evidentně kvůli zničení KPV ČR připravil dne 9.7.2019 ve spolupráci s propuštěnou sekretářkou Blankou Matějíčkovou o veškerý obsah našich stránek. Poté si ho zveřejnil u sebe. Toto hackerské zcizení webu naší organizace, který byl náš téměř 20 let, a rovněž tisíců emailů, je předáno k policejnímu vyšetřování. Budou vymáhány soudně i jako náhrada škody. Političtí vězni tak bohužel zažili podruhé ve svých životech životní pohromu a neštěstí. Dnes však jako většinou velmi staří a zesláblí občané ve věku většinou 70 až 105 let. Tím ostudnější je, že na ně byla použita tzv. metoda šmejdů známá pod tímto názvem ze soudních kauz o manipulacích, lžích a podvodech lidských hyen se starými občany. Podobně i emailová poštovní adresa s naším jménem, ale bez pomlčky, ve tvaru ustredi@kpvcr.cz vůbec NENÍ oficiální poštovní adresou emailu KPV ČR. Jde o protiprávní napodobeninu na serveru pana Karla Matějíčka. Odcizení obsahu naší schránky, který byl náš téměř 20 let a obsahoval značné množství zákonem chráněných osobních údajů, je také předáno k policejnímu opatření. Podobně je smyšlená i tato údajná „adresa KPV ČR“: Advokátní kancelář Martínek !? Bryksova 818/48 198 00 Praha 9 Tento právník, který byl nedávno potrestán za nezákonnosti uvnitř KPV ČR kárným senátem Advokátní komory, je podezřelý, že se na defraudacích majetku a zničení naší organizace významně podílel. Vzhledem ke všemu výše zjištěnému žádáme a prosíme odbornou veřejnost, policii, trestní právníky, média, politiky, aby nám pomohli se proti těmto nelegálním skutkům bránit. Děkujeme každému, kdo nás od první chvíle podporuje. Organizace, spolky a veřejné osobnosti se přidávají. Obnovujeme násilně přetrženou spolupráci se subjekty Masarykova společnost, Sdružení bývalých politických vězňů SBPV, Političtí vězni.cz atd. atd. Obnovujeme zničenou komunikaci KPV s celou společností a se všemi médii, uměle zablokovanou po několik let naším civilním zaměstnancem Blankou Matějíčkovou. Ta si z našeho ústředí před několika lety vytvořila nedobytné sídlo pro veřejnost, pro média i pro členy sdružení. Zavedla v něm poté neomezenou vládu a diktát nad starými, nemocnými a denně umírajícími členy KPV ČR. Pište nám prosím
  • na email: ustredi@kpv-cr.cz
  • nebo na adresu: KPV, Škrétova 6, Praha 120 00.
  • Volejte nám prosím na 721 231 020.
Dne 19. 7. 2019 KPV ČR – Konfederace politických vězňů ČR, zastoupená soudně jmenovaným opatrovníkem KPV ČR Otakarem Tulačkou (statutární orgán) a opatrovnickým výborem.
Připomeňme si: VIDEO: Stanislav Stránský o infiltraci Konfederace politických vězňů agenty StB
0