Braňme demokracii, zastavme Zemana - pokračujeme


Pridat.eu DOPLNĚNO: Pane prezidente Zemane, objížďka končí, vraťte se do ústavy Informace z akce obsahuje videopřenos, Vladimír Hučín od 1:22:30 min. Další protest na témže místě je naplánován na 15. srpna od 18:00. Demonstrace proti jasnému porušování ústavy v úterý 6.8. od 17,30 do 20,30 hod. na Hradčanském náměstí u pomníku T.G.Masaryka. Sejdeme se, abychom odmítli protiústavní jednání prezidenta. Poukážeme na neschopnost premiéra řídit stát v demokratickém systému a čelit soustavnému posouvání moci od vlády směrem k Hradu, které je v naprostém rozporu s Ústavou ČR. Vedení státu má být pro občany vzorem dodržování zákonů, počínaje Ústavou, nikoliv vzorem jejich obcházení a porušování. Svévoli prezidenta se musí postavit nejenom parlament, ale i občané. A my tak činíme. Nebude to opakování akce z 23. července. Zveme tentokrát většinou jiné řečníky. Stejně tak jako minule ale pojmenujeme jednání "hradního pána" bez obalu. To, co se nyní děje, je poslední fází nenápadného státního převratu, prováděného metodou vaření žáby. Pokud se tomu nepostaví občané, je naděje minimální. Veplujeme obloukem zpátky do systému totalitní moci.
Připomeňme si: Závěrečné prohlášení z demonstrace konané 23.7.2019 My, účastníci demonstrace na obranu demokracie, konané dne 23. července 2019, odmítáme protiústavní jednání prezidenta. Chápeme, že hry kolem odvolání ministra Staňka podle požadavku premiéra jsou součástí pozvolného státního převratu, prováděného metodou vaření žáby. Z dosavadního vývoje je zřejmé, že cílem je v rozporu s Ústavou České republiky změnit parlamentní demokracii na prezidentský režim, aby tak Miloš Zeman získal absolutní moc. Jeho jednání svědčí o tom, že by veškerou získanou moc použil k dalšímu odbourávání demokratických práv, k oklešťování veřejnoprávních médii, k potlačování občanské společnosti. Znepokojuje nás neschopnost premiéra řídit stát v demokratickém systému a čelit soustavnému posouvání moci od vlády směrem k Hradu, které je v naprostém rozporu s Ústavou ČR. Plně podporujeme záměr podat ústavní žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana, jejíž návrh projedná Senát na svém plenárním zasedání dne 25.7.2019. Dnešní stav umožnila léta trvající masáž mozků pomocí manipulativních a lživých médií a řetězových mailů. Významný byl podíl prezidenta, který má důvěru řady občanů. Ti nepředpokládají, že hlava státu bude jimi manipulovat a že by měli přemýšlet, které jeho názory přijmou za své. Odmítáme vydávání lži za pravdu a převracení významu slov, které se cíleně děje a stupňuje již řadu let. Chceme prezidenta a premiéra, kterým můžeme věřit. Za současného stavu je na nás, občanech, abychom nenechali lži a manipulace bez reakce volně plynout. Je na nás, abychom kontaktovali své volené zástupce a abychom dávali najevo svůj názor. Proto jsme se tady sešli a proto chceme i nadále aktivně vystupovat na obranu demokracie a občanské společnosti.
0