Příjem nových členů do KPV ČR

Příjem nových členů do KPV ČR

Také tento naprosto vážně míněný plakát z dílny Komsomolu, líhně údajně demokratické strany KSČ(m), jasně dokazuje, že dokud v naší zemi existuje KSČ a její nástupce, musí existovat i Konfederace politických vězňů, přímý svědek zločinů tzv. komunismu - perzekucí, mučení, vražd, bezpráví a diktatury. Ilustrační foto.

Pridat.euKonfederace politických vězňů ČRKPV ČR v souladu s usnesením členské schůze z 26. září 2018 přijímá nové členy z řad potomků, kterým tato možnost byla celé roky upírána, ačkoli na to měli nárok. Vyzýváme i další zájemce a členy muklovské rodiny o přihlášení se do KPV ČR na našich oficiálních kontaktech. Jsou i návrhy, aby KPV, tak jako i jiné rozumné spolky, přijímala ve vlastním zájmu hostující členy – sympatizanty, kteří se, sice bez hlasovacího práva, zavážou k plnění poslání KPV ČR zakotveného ve stanovách.
Jelikož "vláda věcí tvých k tobě se zase navrátila, ó lide český", je tento úryvek z informačního prohlášení O.Tulačky pravděpodobně poslední všeobecná informace o KPV, uveřejněná na těchto stránkách. Další informace laskavě hledejte na stránkách KPV ČR na adrese www.kpv-cr.cz/.
0