Tiskový mluvčí VH k dovolání Renáty Vesecké

Tisková zpráva

Dnes 23.8.06 bylo doručeno Vladimíru Hučínovi dovolání nejvyšší státní zástupkyně Judr. Renáty Vesecké. Oznamuje v něm, že podává Nejvyššímu soudu ČR dovolání v neprospěch býv. Kpt. Vladimíra Hučína. Dovolání na dvaceti dvou stranách napadá zprošťující rozsudek Krajského i Okresního soudu ve všech sedmi bodech. Navrhuje, aby se projednávání případu vrátilo zpět k Okresnímu soudu v Přerově a probíhalo s vyloučením veřejnosti. Dovolání je datováno 18.8., tedy krátce po oznámení kandidatury Vl. Hučína do Senátu za Prostějovský volební obvod.

Tento zoufalý pokus o zvrácení výsledku pět let trvajícího soudního sporu je pro nás jasným důkazem nadále neudržitelného stavu naší justice. Celý případ odstartovala v r. 2000, svou dodnes přísně utajovanou zprávou založenou v trestním spise VH, vláda ČSSD. Ve zveřejnění tohoto materiálu, a nejlépe celého vyšetřovacího spisu, vidíme jedinou možnost jak rozkrýt zločinné praktiky bezpečnostního aparátu a státního zastupitelství.

Dovolání nejvyšší státní zástupkyně přichází mimo jiné v době, kdy právní zástupci Vl. Hučína intenzivně pracují na sérii žalob na aktéry vykonstruovaného procesu.

Zbyněk Horváth
zbynek.horvath@seznam.cz
Mob.: 608 88 59 59
Tiskový mluvčí Vl. Hučína kandidáta do Senátu ČR

0