Připomeňme si: Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v roce 2004


Pridat.eu

Petici na podporu veřejného soudu s kpt. Vladimírem Hučínem podepsalo i mnoho významných osobností (mezi jinými i poslanec Svatopluk Karásek a předseda Senátu Petr Pithart). V odpovědi, kterou obdržel iniciátor akce od petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se mimo jiné píše: "...petiční výbor PS- PČR se necítí oprávněn vyjadřovat se k vašemu názoru na osobnost Vladimíra Hučína, týkající se jeho charakterových vlastností. Naléhavě si však dovoluje členy petičního výboru občanů upozornit na skutečnost, že jedním ze základních znaků totalitního režimu je zasahování politické moci do práce nezávislých soudů...".

Dopis je podepsán poslancem a sociálním demokratem JUDr. Stanislavem Křečkem.Celý text Martina Mařáka je archivován na Neviditelném psu.

0