Zemřel bývalý místopředseda KPV František Šedivý

Zemřel bývalý místopředseda KPV František Šedivý

Pridat.euIlustrační foto.

[ doplněno ]    Když jsem se z medií dozvěděl, že zemřel bývalý místopředseda Konfederace politických vězňů (KPV) František Šedivý, tak jsem několik hodin přemýšlel, zda k této události něco napsat a nebo raději mlčet. Říká se, že o mrtvých jenom v dobrém. Já však mám jiné zkušenosti.

Od počátku vzniku KPV bylo zřejmé, že vládní garnitura neměla zájem na tom, aby KPV nějak výrazněji zasahovala do dění. To byl také důvod k tomu, že ve vedení KPV byly osoby, které byly použitelné jen pro různé stafážní a podobné účely. Za to dostávaly nejrůznější ocenění a mnozí si to i uvědomovali. Do vedení a při vzniku KPV se aktivizovaly i osoby, které měly záznamy jako spolupracovníci StB. Prostřednictvím těchto materiálů byli ovladatelní. Já sám jsem několik takových poznatků řešil u nás v KPV Přerov.

Konfederace politických vězňůPo nástupu ČSSD a vzniku opoziční smlouvy se z KPV stala stafážní organizace, její představitelé byli postupně korumpováni nejrůznějšími vyznamenáními, pozvánkami na rauty s vládními představiteli, a to i za účasti prezidenta ČR. František Šedivý byl jedním z těch, kteří si tyto ceremonie spolu s dalšími představiteli KPV doslova užíval.

Já, jako zakládající člen pobočky KPV v Přerově, jsem tyto jejich projevy vnímal negativně, ale měl jsem celou řadu tak zvaných zbytkových trestů a tak jsem nemohl nějak výrazně do dění ve vedení KPV zasahovat. Až v r. 1999 jsem se začal ozývat, neboť jsem díky svým možnostem jako důstojník BIS zjistil, že moje osoba je pro celou řadu tehdejších politických představitelů nestravitelná. V té době byl František Šedivý skrytým pracovníkem BIS a já o tom neměl ani potuchy.

Byl to on, spolu s dalšími, který byl využit např. k tomu, aby v řadách KPV šířil informace, že porušuji zákony BIS a tak podobně. V té době se již postupně připravovalo moje odstranění z BIS a následné zatčení.

V knize od Jiřího Růžka "V labyrintu tajných služeb" je na str. 45, že kádrovou posilou pro ÚZSI (rozvědka) byl Ing. František Šedivý, kterého přivedl gen.Radovan Procházka. Růžek ho chválí s tím, že ho jmenovali ředitelem ekonomického odboru na ÚZSI. Stalo se tak po r. 1991.

Růžek na str. 46 popisuje, jak spolu chodili do práce, jak se Šedivý opakovaně naboural v autě. Jak dlouho byl Šedivý v ÚZSI v knize není. Potom, když Růžek se stal ředitelem BIS, tak si vzal do BIS Procházku, ale to už Procházka, Šedivý a další připravili půdu pro mé zatčení a už jenom narušovali veškeré akce na moji podporu.

Procházka s Šedivým se v BIS dlouho neohřáli, ale nějakou dobu tam po mém zatčení byli. Bohužel v tomto nekalém počínání jim pomáhal i další pracovník BIS, člen KPV Miroslav Kopt, který se za svoje selhání omluvil na volebním sněmu KPV v Hotelu Legií. Prý byl zpracován Procházkou a Šedivým. Ovšem v tomto jim vydatně pomohl Stárek, Princ, Bublan, Jíra, Lang a další. O působení Šedivého v ÚZSI neměl nikdo z normálních členů KPV ani potuchy.

Osobně se domnívám, že František Šedivý od počátku dobře věděl, že se podílí na nekalé akci, ale jeho touha být ve vedení KPV, být soustavně zván na nejrůznější rauty za účasti nejvyšších vládních činitelů a na další podobné akce, byla pro něho nejvyšší metou seberealizace.

V r. 2001 jsem byl z BIS na hodinu vyhozen, následně zatčen, téměř rok vazebně vyšetřován a následně souzen s vyloučením veřejnosti. František Šedivý spolu s dalšími postupně pochopil, že obvinění proti mé osobě jsou vykonstruovaná, ale aby se zavděčil tehdejším vládním představitelům, tak navrhl a realizoval moje vyloučení z KPV.

Po letech, když jsem byl zproštěn veškerých obvinění, jsem se s Františkem Šedivým setkal na půdě Ministerstva obrany ČR, kdy mi bylo předáno ocenění za protikomunistický odboj, a to i se statutem válečného veterána. Této akce se Rekreační středisko KPV Smiloviceúčastnila i tehdejší nechvalně známá předsedkyně KPV Naděžda Kavalírová, kardinál Dominik Duka a František Šedivý. Tito jmenovaní seděli vedle sebe a když zaznělo, že mi byl udělen statut válečného veterána, tak Kavalírová a Duka v tu chvíli připomínali voskové figury. Zato František Šedivý po projevu vyskočil, uchopil talíř s chlebíčky a pohár vína, rychlým krokem směřoval ke mně a pravil: "Bratře Vladimíre, vem si, vždyť si to zasloužíš". Já byl fakt překvapen a v první chvíli jsem si říkal, zda mu nemám ten talíř s chlebíčky narazit na hlavu, ale zvládl jsem to se slovy: "Franto, ty jsi neskutečný zmetek". Ale to už za mnou přišli redaktoři sdělovacích prostředků a já sděloval své první dojmy z tohoto ocenění.

Tedy já na Františka Šedivého nemohu vzpomínat v dobrém, a to nejen v rámci této mé osobní záležitosti, ale i z toho důvodu, že to byl on, který dovedl KPV do stavu destrukce a navrhoval dokonce i zrušení KPV.

Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje, předseda KPV PřerovPřipomeňme si:

U vzniku KPV stáli agenti StB
Vedení politických vězňů je infiltrované lidmi, kteří tam nemají co dělat
"Vedení se nechalo zkorumpovat státními vyznamenáními k tomu, aby umlčelo, co je vlastně za kauzou Hučín. Někteří členové dokonce přispěli k mému zatčení."
"Bohužel byl přijat zákon o třetím odboji"
Dopis Ing. Františka Šedivého člence KPV Přerov
XII. sněm KPV 2015
Hlásný trouba
"VEDENÍ KPV ČR" nařizuje ukončení činnosti KPV ČR k 31.12.2019
Celorepublikové vedení KPV je v rukou osob s mrzkými charaktery
Likvidační útok na KPV ČR
"Jako jeden ze zakladatelů KPV mám právo hovořit do jejího vývoje a nakonec i do ukončení její činnosti"
Seznam vydaných osvědčení účastníkům 3.odboje k 11.2.2021

0