Zemřel militantní komunista RSDr. Josef Nekl

Zemřel militantní komunista RSDr. Josef Nekl

Pridat.euPřipomeňme si: "běžná součást předvolebního folkloru". Ilustrační foto DENIK.CZ.

[ ☭ doplněno ☭ ]   Zesnulého zasloužilého člena KSČ soudruha RSDr. Josefa Nekla jsem měl možnost poznat již v polovině 70.let a nevzpomínám na něj v dobrém. V té době si získával ostruhy svými projevy, které byly ostře vyhraněny proti oponentům tehdejší normalizace. Ale takových jako on bylo víc. RSDr. (doktor politických věd, ale říkávali jsme tehdy 'rozhodnutím Strany doktor') Josef Nekl mě začal zajímat až v době, kdy jsem byl již zase ve výkonu trestu.

V r.1986 totiž zemřel můj otec a já měl do konce výkonu trestu 3 měsíce. Moje matka v té době požádala o možnost mé účasti na jeho pohřbu. V této věci zasedala komise a byl vytvořen závěr s tím, že jsem nebezpečný pachatel mnoha trestných činů, že jsem opakovaně ve výkonu trestu kázeňsky trestán, že nespolupracuji na své převýchově a že tím pádem se moje účast na pohřbu mého otce zamítá. V této komisi byl Josef Nekl a tento byl rozhodující.

Když přišel 17.listopad 1989 a já byl následující den propuštěn z cely předběžného zadržení, tak RSDr.Josef Nekl, který byl ve funkci předsedy Městského výboru KSČ, spolu s tehdejším náčelníkem Lidových milicí Ctiradem Marákem a dalšími nechal na střechu budovy OV KSČ umístit dva lehké kulomety.

V r. 1990 jsem byl ve společenském sále "Komuna" zvolen - kooptován jako poslanec za město Přerov do funkce předsedy komise pro projednávaní přestupků. V té době jsem byl také předsedou Občanské komise v Přerově. Při mé volbě se RSDr. Nekl ujal slova a ve svém projevu sdělil, že jsem několikrát trestaný zločinec, který spáchal celou řadu závažných trestných činů, které nelze promlčet. To vzbudilo u přítomných občanů nesouhlas, lidé pískali, ale přítomní členové KSČ s RSDr.Neklem souhlasili a tleskali. Tato situace si vyžádala přestávku, ale nakonec jsem byl zvolen do navrhované funkce.

Po mém nástupu k FBIS se stal RSDr. Josef Nekl spolu s dalšími předmětem operativního zájmu TO FBIS Olomouc, neboť se např. podílel na ukrývaní a neodevzdání zbraní a výbušnin ze skladů LM. Stačilo málo, byl návrh na domovní prohlídku u J.Nekla, Rudolfa Dušánka, Ctirada Maráka a jeho syna Miroslava a několika dalších. No a výsledek by byl ten, že u nich by bylo nalezeno víc jak 5 kg Semtexu, asi 10 samopalů, víc jak 20 pistolí a mnoho munice včetně granátů. Vše je ve svazku Silon, Dýka a Barel. Stoplo to vedení BIS, Nejvyšší státní zastupitelství, Bublan a další.KSČm

V r. 1997 bylo k jmenovanému zjištěno, že se podílí na přípravách bombových útoků s cílem obvinit z této činnosti moji osobu. Když jsem byl v r. 2001 zatčen, tak v sídle OV KSČm v Přerově uspořádal tento významný soudruh oslavu.

On se také několik let snažil o odstranění vitriny KAN, ve které byl mimo jiné také pro výstrahu vystaven někdy krátce před záplavami v r. 1997. On a jeho soudruzi podali trestní oznámení na obsah vitriny. Tenkrát byla vitrina ještě původní, nepancéřovaná. PČR podání KSČm a Nekla s nějakými průtahy odložila, ale zabývala se jeho fotografií s tím, že tato byla získána nelegálně z prostředí PČR. Nekl podal stížnost a věcí se začal zabývat státní zástupce Mgr. Radim Obst. No a tak se ve vitrině objevil i tento Obst. Do toho přišla povodeň a obsah vitriny byl rozmočen - zničen. No a potom už byla z iniciativy J.Bezděka vyrobena nová vitrina ze zesílené konstrukční oceli a opatřená neprůstřelným sklem. Mám ji teď doma a váží víc jak 80 kg. Vyšetřování fotografie prostě vyšumělo. Fakt je ten, že RSDr. Josef Nekl vynaložil se svými soukmenovci úsilí, aby byla vitrina odstraněna, což se mu v poslední době de facto podařilo.

Jeho otec Josef Nekl zemřel následující den po úmrtí svého syna. Tenkrát v té "Komuně" (Kulturní dům dopravy a spojů) jak mě tam 13.5.1971 zmlátili, tak tam byli tito Nekli oba (15. května jsem byl předběžně zadržen a po 24 hod. propuštěn). Ten mladý tam byl jako kandidát KSČ, začínající a vyznamenaný funkcionář SSM, no a ten jeho otec byl ve funkci člena předsednictva KSČ provozního oddílu ČSD. Ten mě nemlátil, ten jenom držel dveře, abych nemohl utéct.

RSDr. Josef Nekl byl jedním z několika organizátorů doposud neobjasněných bombových útoků v Přerově. Podklady k jeho zločinné činnosti jsou zadokumentovány v příslušném svazku BIS. Svazek a s tím spojená operativní činnost byla ukončena v r. 2000, a to tehdejším ředitelem operativních odborů BIS Františkem Bublanem, který se po mém následném zatčení stal ředitelem rozvědky a potom ministrem vnitra ČR.

Toto jsou jen některé údaje k osobě soudruha RSDr. Josefa Nekla a já uznávám, že jsem ve vztahu k jeho osobě do jisté míry podjatý. Nicméně, pro poučení do budoucnosti, považuji za důležité připomenout veřejnosti, jakou osobu lidé v Přerově několikrát po sobě zvolili do zastupitelstva města a dokonce i do Poslanecké sněmovny.

Vladimír Hučín

0