Smutné výročí

Smutné výročí

Pridat.euIlustrační foto.


Skoro všichni delegáti sjezdu sociálnědemokratické levice, svolaném na svatodušní svátky 1921, souhlasili s přijetím 21. podmínek III. komunistické internacionály a založením nové politické strany.
15.5.1921 tak znikla zločinná a zavrženíhodná organizace s názvem Komunistická strana Československa, dceřinná organizace sovětských bolševiků, jejíž vedení i všichni jednotliví členové jsou odpovědni za utrpení, jež způsobili.
Odpor i odboj občanů proti režimu, který nastolili, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.

0