Pozvánka na pietní akci k poválečnému masakru na Švédských šancích

Pozvánka na pietní akci k poválečnému masakru na Švédských šancích

Pridat.euIlustrační foto: Knihu Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova vydalo Statutární město Přerov. Není bez zajímavosti, že podobná kniha stejného autora vyšla v roce 1995 pod mnohem opatrnějším názvem Tragédie na Švédských šancích.

Konfederace politických vězňůV sobotu 19. června 2021, v 10:00 na Městském hřbitově a v 11:00 na místě zločinu, si připomeneme poválečný masakr na Švédských šancích.

Několik dní jsme v KPV zvažovali, zda se pietní akce budeme účastnit. Nakonec jsme se rozhodli, že se já, jako předseda KPV, tohoto aktu zúčastním spolu se svým zástupcem. Pro nás je problémem to, že celou akci zaštiťuje primátor Ing. Petr Měřínský (ANO), který je nohsledem komunistického konfidenta StB a nomenklaturního kádra KSČ Andreje Babiše (kr.jméno "Bureš"). Navíc s primátorem Měřínským máme celou řadu špatných zkušeností a domníváme se, že jeho účast na těchto a podobných akcích, celou pietu znevažuje.

K samotnému aktu je nutno podotknout, že tento masakr nebyl nijak ojedinělý, že podobná zvěrstva se děla po celém území ČSR, a že toto násilí pokračovalo nuceným vyhnáním občanů německé a maďarské národnosti, mnohokrát bez ohledu na jejich chování během války a spolu s válečnými útrapami vedlo ke všeobecnému otupení společnosti vůči násilí, jež nakonec vyústilo násilím komunistickým. A konečně i to, že jediný, velmi mírně potrestaný viník tohoto masakru, konfident Gestapa i StB, dostal od prezidenta Gottwalda amnestii, je nejvýmluvnějším svědectvím o skutečném postoji komunistů k právu a spravedlnosti.

Vladimír Hučín - předseda KPV PřerovPřipomeňme si:

Prezident Beneš 16. května 1945 v Praze: "Vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých a Maďary na Slovensku, jak se jen likvidace ta dá v zájmu jednotného národního státu Čechů a Slováků vůbec provést. Heslem naším budiž: definitivně odgermanisovat naši vlast, kulturně, hospodářsky, politicky."


VIDEO: Pochování obětí masakru na Švédských Šancích

ČT:Ostatky 200 obětí převezli do Přerova


VIDEO: Kdo organizoval masakr Němců po válce?

Bylo to nařízení shora


VIDEO: Zabíjení po Česku

0