František Venclovský

František Venclovský

Pridat.euIlustrační foto: Poslední zpráva na poslední stránce Rudého práva 31.7.1971.

Voják František Venclovský sice dokázal přeplavat kanál, ale při vpádu okupačních vojsk v čele se SSSR v r. 1968 se nevyznamenal - patřil k Těm, kteří (na rozdíl od jiných) nadšeně vítali vojska Varšavské smlouvy na vojenském letišti v Bochoři!

Jeho kolega - otužilec Bohumil Stoklasa byl člověk, který mě v r. 1975 sehnal pistoli (kterou náhodou našel při bourání domu) a byl opakovaně předvoláván k výslechu na StB, a to jen z toho důvodu, že bydlel pár metrů od mého domu a na pracovišti v Přerovských strojírnách se mnou občas promluvil.

Soudruh F. Venclovský věděl, že jsem byl již v r. 1971 trestaný za narušení slavnostní schůze v rámci 50.výročí založení KSČ. On byl této schůze jako soudruh účasten a když se dozvěděl, že jeho kolega otužilec B.Stoklasa patří do okruhu mých známých, tak ho opakovaně nabádal k tomu, aby okamžitě kontakty s moji osobou přerušil, a to především z toho důvodu, že jsem nebyl schopen pochopit nezbytnost vojenského zásahu v r. 1968.

Tedy jsem k F. Venclovskému spíše kritický. Uznávám, že přeplavání kanálu La Manche byl mimořádný výkon, ale já bych raději uvítal jeho odmítavý postoj k okupaci v r. 1968.

Vladimí Hučín, účastník odboje a odporu proti komunismu

0