Ostudné jednání kolem ředitele BIS Michala Koudelky

Ostudné jednání kolem ředitele BIS Michala Koudelky

Pridat.euIlustrační foto.

{ doplněno}   Nechtěl bych být na místě současného ředitele BIS Michala Koudelky. Aby o jeho setrvání a nebo o jeho náhradě rozhodoval nechvalně známý konfident StB a nomenklaturní kádr KSČ Andrej Babiš, tak to už se může dít jen za opravdu mimořádně pokleslé politické kultury, na kterou si drtivá část obyvatelstva v ČR prostě zvyká.

V období mého zatčení v r. 2001 již bylo zřejmé, a pro mě zásadní, že bývalí odpůrci komunistického režimu - disidenti, pracující v řadách BIS - postupně selhali, strčili hlavu do písku a přizpůsobovali se tristní politické situaci, kterou zavedl tehdejší premiér Miloš Zeman a jeho skvadra.

Konfident StB Babiš dnes ve zprávách vyčítal Koudelkovi, že ve sdělovacích prostředcích vystupuje jako politik (ještě nedávno s ním byl spokojen). Před svým zatčením jsem se s Koudelkou setkal. To bylo v době, kdy jsem usiloval u soudů o svoji rehabilitaci za opakované věznění v sedmdesátých a osmdesátých letech, tedy za tzv. zbytkové tresty. Za mé vystupování u soudů jsem byl tehdejším náměstkem BIS Jiřím Langem kázeňsky řešen s tím, že vystupuji jako politik. Lang se nakonec stal jedním z hlavních svědků obžaloby a dělal vše, abych byl odsouzen.

[ Tehdy Jiří Růžek, Radovan Procházka a Jiří Lang navštívili někdejšího předsedu KPV Stanislava Drobného a mimo jiné ho připravili na mé zatčení a také mu sdělili, že u soudů a na veřejnosti vystupuji s politickým názorem a že to jako pracovník BIS nemůžu. To oni, Růžek-Lang-Procházka, přesvědčili Drobného, že mediálně vystupuji. Tehdejší Koudelkův nadřízený Lang mě za to kárně řešil. Jednalo se o mnou zachráněný kádrový spis s.plk.JUDr. Jána Murčeka a s.plk. JUDr. Břetislava Veselého. Já u soudu upozornil na výraznou komunistickou minulost a letité propojení s ruskou tajnou službou u jmenovaných nomenklaturních kádrů KSČ. Písemnosti byly mnou zachráněny před zpopelněním krátce po 17.listopadu 89.

Jinak Drobný byl jen takový stafážní předseda KPV. Rauty, držení minuty ticha a různá pozvání. Prostě stáfážník. Ve výkonu trestu na něj získali kompromateriál a on byl předčasně propuštěn. To bylo také předmětem jednání s Drobným, ale v protokolu (viz příloha na konci stránky) se to neuvádělo. Podepsaný pplk. JUDr. Martin Hádek byl jeden z organizátorů dovezení toho kontejneru na bomby, aby to pro média vypadalo, že našli na hřbitově výbušniny. ]

odznak častníka odboje a odporu proti komunismuV dané situaci bych rád upozornil na okolnost, kdy v druhé polovině 90.let jsem byl opětovně vyslán do školícího střediska BIS v Zastávce u Brna. V té době jsem získal opakované poznatky o působení ruských tajných služeb na Moravě. Účastníkem školení byl i František Stárek, který tam byl jen do počtu a školení nevěnoval pozornost. Já se mezi kolegy krátce vyjádřil o aktivitách pracovníků ruského konzulátu v Brně. odznak válečný veteránStárek na to reagoval slovy: "Ty vole, já zítra organizuji koncert a musím sehnat bečku piva a ty tady otravuješ s nějakým ruským konzulátem".

Tento zážitek se Stárkem nebyl pro mě překvapivý, takových "odborníků" na zpravodajskou činnost tam bylo víc a bylo zřejmé, že práce u BIS je pro ně něco jako dobře placená trafika. Já v té době nemohl nějak rázněji oponovat, neboť mi bylo naznačováno, že mám zbytkové tresty, že jsem se dopouštěl militantního násilí a že tedy nesplňuji základní předpoklad pro práci státního zaměstnance.

No a dnes už jen sklízíme plody, které jsme zaseli. Prostě bývalý konfident StB a nomenklaturní kádr KSČ Babiš je jedním z rozhodujících článků ve věci, kdo bude ředitelem BIS a současný ředitel BIS Koudelka jen útrpně přihlíží. Možná by si měl Koudelka vzpomenout jak slepě a na slovo poslouchal někdejšího ředitele BIS Langa, který je dnes ředitelem Národního bezpečnostního úřadu, tedy instituce, která umožnila pronikání komunistických exponentů do státní správy.

Vladimír HučínVIDEO: Spor prezidenta s BIS
Sněmovní bezpečnostní výbor se sejde k výběru ředitele BIS 6.8.

0