KPV prosí o pomoc širokou veřejnost i státní reprezentaci

 • : Function split() is deprecated in /home/sky/www/htdocs/vladimirhucin.cz/modules/filter.module on line 1067.
 • : Function split() is deprecated in /home/sky/www/htdocs/vladimirhucin.cz/modules/filter.module on line 1067.
KPV prosí o pomoc širokou veřejnost i státní reprezentaci

Pridat.euSkupina politických vězňů a jejich přátel na Svatém Hostýně dne 4.9.2021.

Protože relevantní státní orgány, které byly podle platné legislativy řádně kontaktovány, jsou doposud nečinné a tolerují neprůhledné, nedemokratické a protiprávní počínání několika málo jedinců, odeslali účastníci Muklovské pouti, která se konala jako obvykle první zářijovou neděli na Svatém Hostýně, následující Otevřený dopis. (originál dopisu v příloze na konci stránky)

Konfederace politických vězňů OTEVŘENÝ DOPIS
BÝVALÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU
A ČLENŮ KPV ČR
POLITICKÉ REPREZENTACI A NEJVYŠŠÍM ORGÁNŮM
ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení,

obracíme se na Vás jako bývalí političtí vězni a jejich rodinní příslušníci u příležitosti 29. ročníku Muklovské pouti na Svatý Hostýn.

Věrni odkazu těch, kteří za minulého režimu trpěli a umírali v komunistických vězeních, ale i těch, kteří odešli na věčnost a nemohou již pozvednout k obraně naší věci svůj hlas.

Obracíme se na všechny s úpěnlivou prosbou o pomoc, neboť nám byl skupinkou několika osob, vedenou zlými a zištnými úmysly, ukraden náš spolek. Těmito zlými lidmi byl rozkraden jak náš majetek na pobočkách, tak především zpronevěřena státní dotace určená k naší činnosti. Tyto osoby, které nikdy netrpěly v komunistických lágrech a nebyly politickými vězni, sebraly peníze politickým vězňům a jejich vdovám, takže teď nemáme ani na věnce pro naše zemřelé sestry a bratry. Jsou nám rušeny a vybírány nejen naše účty, ale jsou uzavírány naše pobočky a je nám znemožňována spolková činnost.

Pokusili jsme se bránit právní cestou. Podali jsme žalobu na neplatnost členské schůze a zápisu těchto osob ve spolkovém rejstříku. Zpočátku se nám zdálo, že je právně vyloučeno, aby účelově svolaná schůze v době opatření COVID-19 na 12. 3. 2020, které se zúčastnily jen ty osoby, které jsou zapsané v rejstříku, byla jakkoli právně uznatelná. Skutečná schůze se měla konat 18. 3., avšak z důvodu opatření COVID–19 se konat nemohla.

Byli jsme zděšeni, když výsledky takto podvodně svolané schůze byly zapsány do spolkového rejstříku. Legálně zvolená sestra předsedkyně Ing. Milena Blatná podala proti tomuto zápisu na neplatnost schůze žalobu u Městského soudu v Praze, sp. zn. 78 Cm 22/2020. Ani po osmnácti měsících však tato žaloba nebyla projednána.

Více než 20 členů Konfederace politických vězňů ČR podalo prostřednictvím svých okresních státních zastupitelství trestní oznámení (podání) směřující proti trestné činnosti osob, které jsou protiprávně zapsány ve spolkovém rejstříku KPV ČR. Všechna trestní oznámení jsou šetřena I. oddělením OHK Praha II. Šetření stále probíhá, nikdo nebyl obviněn.

My a naši rodinní příslušníci jsme v minulosti za své přesvědčení a politické názory vytrpěli mnoho utrpení a příkoří. Jsme citelně zraněni, když v důsledku nečinnosti státních orgánů ztrácíme víru v právní stát. Neumíme pochopit, proč stát toleruje krádež mnoha milionů korun na úkor skupiny dožívajících politických vězňů a jejich rodinných příslušníků. Nechápeme, jak je možné do spolkového rejstříku tak snadno podvodně zapsat údaje z členské schůze spolku s 900 členy, která se nekonala.

V uplynulých třiceti letech politici často chodili na naše pietní akce. Ujišťovali nás, že máme jejich úctu a podporu. Rádi se s námi fotografovali, udělovali nám řády, často i nejvyšší státní vyznamenání. Nyní se od nás naprosto odvrátili a často dělají, že zločin nevidí. Nezajímá je kolaps právního státu v našem případě.

My sami však chceme věřit ve spravedlnost, a proto uvítáme pomoc od každého, komu jde o obhajobu práva a morálky a záchranu právních principů v tomto státě.

Dáno na Svatém Hostýně dne 4. 9. 2021
za živé i zemřelé mukly

  František Wiendl, čestný předseda KPV ČR
  Ing. Milena Blatná, předsedkyně spolku KPV ČR 2019
  JUDr. Ing. Jiří Karas, člen předsednictva KPV ČR 2019
  Vladimír Stehlík, člen předsednictva KPV ČR 2019
  Ing. Jana Sovová, ekonomka KPV ČR
  Pavel Horák, tajemník KPV ČR jmenovaný předsednictvem 2019
  Karel Höfer, člen revizní komise KPV ČR
  Jiří Höfer, člen smírčí komise
  A mnoho dalších…….Konfederace politických vězňů na facebook
VIDEO 29. ročník Muklovské pouti 4.9.2021

0