Bojovali s Hitlerem, bojovali s Gottwaldem, bojovali s Havlem

Bojovali s Hitlerem, bojovali s Gottwaldem, bojovali s Havlem

Pridat.euFoto: Eva Rokytová

Režisér a autor libreta Jan Jirků představil 14.10.2021 večer svoji incenaci na hojně navštívené premiéře představení "MAŠÍNI". Jde o 44. premiéru Divadla Na Jezerce.
Režisér Jirků našel zajímavý klíč k vyprávění příběhu rodu Mašínů, který provází historii Československa ještě před datem vzniku republiky, až dodnes.

Diváky provádí příběhem postava Zdeňky Mašínové, která je dcerou generála Josefa Mašína a inženýrky Zdenky Mašínové, první české absolventky zeměměřičství na ČVUT, kterou ztělesňuje Miluše Šplechtová. Její part sestává z citací již známých literárních a historických textů. Připomene mj. i odkaz nacisty popraveného otce, který před popravou zanechal ve věznici moták své rodině "Drahé moje děti!".

Návštěvníky divadelní inscenace s Milanem Šteindlerem a Janem Slovákem v hlavních rolích režisér seznamuje s poúnorovou přísahou strážmistra SNB Jaroslava Honzátka, který v květnu 1948 přísahal: „Přísahám na svou čest a svědomí při všem, co je mi svaté, že vždy budu věren a oddán Československé republice, jejímu lidově demokratickému ústavnímu zřízení, jejímu presidentu a vládě; že vždy budu dbáti zákonů a nařízení republiky; že budu ochotně poslušen nařízení a příkazů svých představených a rozkazů svých velitelů; že budu přísně zachovávati úřední tajemství a že při veškerém svém jednání budu vždy míti na zřeteli jen zájem služby a prospěch republiky a jejího lidu. Přísahám, že své služební povinnosti budu plniti svědomitě a nestranně i s nasazením života.“

Režisér v inscenaci hledá a rekriminuje různé obrazy události, ve které Jaroslav Honzátko v Čelákovicích 28. září 1951 při výkonu služby zemřel. Situaci útoku protikomunistických odbojářů nahlíží z pozice jednotlivých účastníků a diváci mají tak příležitost zvažovat všechny souvislosti, hledat, objevovat a identifikovat se s jednotlivými aktéry.

Kéž si divák v toku letopočtů a HROMAD VĚTVÍ zapamatuje, že odbojová činnost skupiny bratří Mašínů začala se zbraní v ruce až v roce 1951, tedy až poté, kdy za vládnutím komunistů zůstávaly už hromady mrtvol občanů zavražděných jejich rukou a beztrestné vraždění se nebezpečně přiblížilo k rodině Mašínů a blízkým.

Na čestném místě v první řadě hlediště se premiéry zúčastnila senátorka paní Miroslava Němcová, zvolená za ODS+STAN+TOP 09 ve volbách v roce 2020 a bývalý poslanec a předseda TOP 09 pan Karel Schwarzenberg. Šlo o mimořádnou kulturní událost. Osobní přítomnost skutečné paní Zdeňky Mašínové v hledišti dodávala premiéře zajímavé napětí.

Vedle řady divadelních kolegů a kritiků se premiéry zúčastnilo i mnoho bývalých a současných pracovníků České televize. Mezi nimi i redaktor Marek Wolner, který se ve svých televizních začátcích uvedl jako autor reportáže, jenž vtloukl do hlav diváků otázku: "Mašínové, vrazi nebo hrdinové?" Nedosti na tom; vyrobil tehdy na svůj pořad upoutávku, díky níž tuto objevnou otázku Česká televize více než 14 dnů každodenně hustila do hlav diváků, jen aby pak po této masáži Marek Wolner zadal "objektivní" sociologický průzkum, ve kterém respondenti odpovídali na Wolnerovu otázku... A mladý redaktor tehdy zvěstoval divákům, že více než polovina občanů je přesvědčena, že... "Vrazi" je správně. Nikdo z ČT se dodnes za tento aktivistický přístup k formování názorů diváků, který s veřejnou službou nemá nic společného, neomluvil.

V průběhu představení několikrát zazněly odkazy na uplynulých třicet let, ve kterých ve sněmovně a ve vládě seděli komunisté, jejichž stranu zákon 198/93 Sb. označuje za zločinnou. Byla to právě KSČM, která zaplatila bývalému komunistovi a důstojníkovi StB Miroslavovi Kačorovi, který se po roce 1989 vydával za "nezávislého dokumentaristu", který komunistům vytvořil protimašínovskou nenávistnou agitační pomůcku: film a knihu Svědomí hrdinů. Komunisté si ji rozšířili na všechny své sekretariáty, aby na ně lovili hlasy neinformovaných voličů.

Problematický Head-line "O Mašínech bez příklonu k jedné straně.", který si divadelníci dali na web, vybízí k úvaze, nakolik zlo ve společnosti získáva navrch, když občané zůstávají pasivní, vůči zlu a proti vraždění a dalším zločinům se nevymezí, nepřikloní se na žádnou stranu, ani na stranu odvahy, statečnosti, boje za demokracii, proti vraždícímu komunistickému zlu i s nasazením vlastního života.

S předpojatostí, neinformovaností a lhostejností diváků se specifickými prostředky potýká představení "Mašíni" Divadla Na Jezerce.
Přijďte se podívat, jak se jim to daří.
Stojí to za to.

Při děkovačce principál divadla Jan Hrušínský děkoval z pódia za návštěvu paní Zdeňce Mašínové, která přicestovala na premiéru až z Olomouce v doprovodu Vladimíra Hučína a Zbyňka Hortvátha. Celé hlediště se zvedlo a oslavilo její přítomnost dlouhotrvajícím skandovaným potleskem ve stoje, ke kterému se přidali i herci na jevišti. Až musel principál zasáhnout, poděkoval a vyzval návštěvníky, že nyní už mohou zase tleskat divadelnímu ansámblu, autorovi a režisérovi.

Martin Vadas
"Mašíni měli jedinou vadu: bylo jich strašně málo."
z diskuse u pořadu Historie.cz
VIDEO: Mašíni - Divadlo Na Jezerce, ukázka (premiéra 14.10.2021)Píší jinde:
informuji.cz
informuji.cz - fotogalerie
aktualne.cz
theworldnews.net
vis.idu.cz
nadivadlo.blogspot.com


Foto: Eva Rokytová

PřílohaVelikost
divadlo-na-jezerce-masini.jpg40.23 KB
0