Varování před redaktorem ČT Tomášem Vlachem


Pridat.eu

● AKTUALIZOVÁNO! ●   Již před lety jsem měl možnost poznat redaktora Tomáše Vlacha. Nyní se v ČT prezentuje jako reportér, který se pohybuje v prostředí napětí mezi Ukrajinou a Ruskem.


Ne, Rusy jsme za sousedy ještě neměli, vy jste první.
Ilustrační foto Twitter

Tento redaktor se před lety výrazně zajímal o doposud neobjasněné bombové útoky v Přerově. V mediích, jako např. Reflex z r. 2004 č 37, se snažil ovlivňovat čtenáře proti mé osobě s tím, že když se hovoří o výbušninách, tak se o této problematice bavím vášnivě a tak pod. Vlach ve svých článcích uváděl i plno dalších lživých informací k mé osobě. Po zveřejnění zmíněného článku v Reflexu se začal redaktor Vlach objevovat v ČT jako redaktor ze vzdálených zemí.

Musím přiznat, že Vlach byl velmi neodbytný a já jsem mu po jeho opakovaných žádostech bohužel poskytl rozhovor, který jsem si nenechal autorizovat. Jsem přesvědčen, že za svoji špinavou práci se Vlach díky bezpečnostním složkám dostal za vlády ČSSD do pozice zahraničního redaktora ČT.

Jsem přesvědčen, že redaktor Tomáš Vlach dělá pro Rusko. Tenkrát jeho otázky byly mimo jiné zaměřené na moji agenturu kolem Prusalise a Zifčáka. Mimo jiné on projevoval zájem o mé poznatky z Klubu českého pohraničí a o Svaz bojovníků za svobodu, kde byla a je koncentrace osob s vazbami na konzulát Ruska monitorována. Zeman a Klaus to neustále zakazovali. On byl ve spojení s ÚOOZ a dalšími a jeho cíl byl do kanceláře KPV v Přerově umístit mikrofon. Za to se dostal na prestižní pozice v zahraničí. Vedli ho jako nelegála.

Na základě svých letitých zkušeností proto varuji veřejnost před redaktorem ČT (každý den jako hlavní komentátor událostí Rusko-Ukrajina) Tomášem Vlachem, neboť tento může být řízen proruskými zájmy a těmi, kteří mají zájem o diskreditaci polistopadového vývoje v ČR.

Vladimír Hučín

Aktualizace 28.2.:
Jak vidět každý den v televizi a rozhlase, redaktor Tomáš Vlach se stále úspěšně drží na scéně v prostředí napadení Ukrajiny Ruskem. Z médií je zřejmé, že dělá vše pro to, aby o sobě vytvářel názor, že je důvěryhodným redaktorem z bojového prostředí. Jenže já mám s jeho důvěryhodností jiné zkušenosti. Proto opětovně, a to právě na základě svých zkušeností, varuji veřejnost před tímto redaktorem, který byl v ČR opakovaně v letech 1999 - 2004, v době byla BIS ovládána ČSSD a tehdejším premiérem Milošem Zemanem, využíván ve prospěch destruktivních aktivit ruských tajných služeb. Mám důvodné podezření, že Vlach ve zmíněném období vědomě pomáhal zločinné činnosti ruských tajných služeb na území ČR.

Aktualizace 9.3.:
Byl jsem informován, že v časopise Reflex je obsáhlý komentář od reportéra-redaktora Tomáše Vlacha, který zde popisuje zakladatele a vůdce Ukrajinské povstalecké armády (UPA) Stepana Banderu.

Není to o mně, ale o násDle jednoho z mých zdrojů Vlach již dříve zjistil, že UPA a Stepan Bandera byl pro mě do jisté míry jakýmsi vzorem a já také tuto skutečnost přiznávám a popisuji na str. 148 ve své knize "Není to o mně, ale o nás". Vlach již samozřejmě ví, že je známo, že byl v r. 1999-2004 a i po mém zatčení aktivní součástí lživé propagandy proti mé osobě, a to z iniciativy bezpečnostních složek a tehdejších politických zájmů ČSSD a kryptokomunistických struktur. Krátce po zveřejnění své reportáže "Cauza Vladimír Hučín" zaměřené proti mé osobě se Vlach stal zahraničním reportérem a (nejen) já jsem přesvědčen, že se tak stalo na základě jeho lživých reportáží a dalších podlých aktivit. Dnes se Vlach pohybuje v prostředí bojů mezi Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. V posledním vydání Reflexu se Vlach snaží zpochybnit Ukrajinu a především její boj proti ruským vetřelcům a popsat UPA a Stepana Banderu jako krvežíznivou bestii.

Veřejnost, a především vedení České televize, by měla vědět koho zaměstnává ve svých řadách. Já osobně, na základě svých zkušeností, jsem přesvědčen, že reportér-redaktor Tomáš Vlach tehdy i dnes pracuje pro zájmy ruských tajných služeb a jeho poslední komentář pod nadpisem "Před krutostí Banderovců bledly i německé jednotky SS. Přesto je dnes Stepan Bandera oslavován jako hrdina Ukrajiny" je toho důkazem. Svými články se naprosto ztotožnil s praktikami bývalé StB a KGB a já jsem přesvědčen, že dříve či později bude muset za své podlé aktivity pykat.

0