Ukrajině musíme maximálně pomoci, i českými vojáky


Pridat.euAť žije Ukrajina!

Tak zní mezititulek záznamu rozhovoru Vladimíra Hučína s Parlamentními Listy.KAN logoÚstřední rada KAN na svém mimořádném zasedání 24. února. 2022 přijala

  PROHLÁŠENÍ KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ K PŘEPADENÍ UKRAJINY

  Rusko zákeřně přepadlo Ukrajinu. Prokázalo tím, že nepatří do světové rodiny civilizovaných zemí.

  V tuto chvíli soucítíme se všemi Ukrajinci v jejich existenčním boji za svoji vlast. Vyzýváme vládu, aby společně se svými partnery v Evropské unii a Severoatlantické obranné alianci všemi způsoby pomáhala Ukrajině udržet svoji nezávislost. Jedná se o pomoc ekonomickou a vojenskou. Je třeba dodávat ukrajinské armádě zbraně a munici, aby agresor za svoje jednání tvrdě zaplatil. Jedině válkou oslabené a ekonomicky vyčerpané Rusko otevírá cestu, která dovolí zajistit pro příští generace mír.

  V případě vojenské porážky Ukrajiny ruský režim zintenzivní svůj tlak na bývalé části Sovětského svazu a jeho vazaly, ke kterým patřilo i socialistické Československo. Putin se tím vůbec netají.

  Všechny sankce a omezení by se měly týkat i spolupracujícího běloruského režimu Alexandera Lukašenka. Putin, Lukašenko a jejich spolupracovníci by měli být postaveni před mezinárodní soudní tribunál a měly by na ně být vydány evropské zatykače. Rusko je třeba vyloučit ze všech mezinárodních organizací a institucí včetně OSN. Demokratické země by měly přistoupit k omezování všech forem spolupráce s těmi zeměmi, které se k protiruským sankcím nepřipojí. Tyto totiž politiku agresivního Ruska podporují a tím oslabují naše úsilí.

  Vyzýváme vládu, aby okamžitě vyhostila ruského velvyslance Zmejevského a přerušila diplomatické styky s Ruskou federací. Požadujeme, aby byly vůči Rusku prosazeny všechny možné sankce a okamžitě přerušena spolupráce v obchodu, kultuře, sportu, vědě a výzkumu, školství, apod. Majetek a finance firem s ruskou účastí by měly být zmrazeny a v budoucnosti použity na úhradu škod způsobených Ukrajině ruskou agresí. Rusko musí být od naší země nekompromisně odříznuto. Skončila doba konsenzů, mlžení, prázdných slov a postojů. Nadešel čas jednat.

  Česká republika je už dlouhou dobu terčem ruské hybridní války. Té napomáhá i domácí pátá kolona. Ve veřejném prostoru i v politice jsou síly, které zpochybňují naše členství v Severoatlantické obranné alianci a v Evropské unii. Jejich protagonisté se schovávají za údajné národní zájmy, samostatnost země, ohrožení svobody a vlastenectví. Ve skutečnosti posluhují zájmům Ruska a naši svobodu a ukotvení v rodině demokratických západních zemí ohrožují.

  Vyzýváme všechna média, aby začala proruské osoby ignorovat, aby jim nedávala prostor k šíření jejich lží a dezinformací. Ne každý žije politikou a umí třídit informace a kriticky myslet. Proto často nevědomky dále šíří umně podstrčené lži a dezinformace. Je třeba zamezit činnosti dezinformačních webů. Tradiční pátou kolonou ruských imperiálních zájmů v českých zemích jsou komunisté. Již nějaký čas usilujeme svojí peticí o zákaz této politické strany a ideologie, kterou hlásají. Podpořte nás prosím v tomto úsilí. Komunistické zlo je zcela srovnatelné se zlem páchaným nacisty.

  Ruské přepadení Ukrajiny již nyní vede k obrovským lidským tragédiím. Očekáváme, že domácí hlasatelé xenofobie budou ve veřejném prostoru umlčeni a Česká republika umožní na svém území pobyt uprchlíkům a v nejvyšší možné míře pomůžeme i s léčením raněných ukrajinských vojáků a civilistů.

  Ukrajina a její obyvatelé si zasluhují svobodnou prosperující zemi a možnost zařadit se do společenství svobodných demokratických zemí. Rusko nemá žádné právo terorizovat Ukrajinu a její obyvatele. O ruské „hodnoty“ politického násilí, ekonomické bídy, falešného nacionalismu a o jeho imperialismus v XXI. století nikdo nestojí.Konzervativní strana logoUkrajina potřebuje veškerou naši pomoc!

Konzervativní strana vyzývá vládu České republiky, aby nad rámec dohodnutého postupu v rámci EU a NATO podnikla následující kroky a aby se pokusila jimi inspirovat další spojenecké země, které váhají.
• Dodat Ukrajině bez prodlení účinné zbraně a munici v maximálním množství.
• Vyzvat občany ČR, aby opustili nebezpečné agresivní Rusko a zmrazili s jeho občany a institucemi veškerou zbytnou spolupráci.
• Vyhostit, až na zdůvodnitelné výjimky, všechny občany Ruska z České republiky.
• Obstavit majetky a účty ruských fyzických osob a všech právnických osob s vyšší než třetinovou ruskou majetkovou účastí a z těchto prostředků začít financovat dodávky zbraní na Ukrajinu.
• Zakázat veškterý hospodářský styk s Ruskem.

Podrobněji viz prohlášení KonS Ať žije Ukrajina!Rada Bezpečnosti OSN k napadení Ukrajiny Ruskem

Paradoxně, k invazi Ruska na Ukrajinu došlo v době, kdy Rusko předsedá Radě Bezpečnosti.


VIDEO: 8970té zasedání Rady Bezpečnosti 21.února 2022


VIDEO: 8974té zasedání Rady Bezpečnosti 23.února 2022


VIDEO: Ukrajinský velvyslanec v OSN Serhij Kyslytsya při zasedání Rady bezpečnosti OSN ke stálému zástupci Ruska u OSN Vasiliji Něbenzjovi: "Jak už jsem řekl, zřekněte se pozice předsedy. Zavolejte Putinovi, zavolejte Lavrovovi, ať zastaví tuto agresi. Vítám rozhodnutí některých členů této Rady sejít se co nejdříve znovu za účelem posouzení nevyhnutelného rozhodnutí. Chtěl bych odsoudit agresi, kterou jste rozpoutali vůči mému národu. Váleční zločinci nejdou do očistce, ale rovnou do pekla, velvyslanče."

Pro zobrazení na plnou plochu obrazovky klikněte na čtvereček vpravo dole na videu. Klikněte na Esc pro návrat do původní velikosti videa.
České titulky zvolte na videích kliknutím na 'CC' (aktivované titulky mají CC podtrženo červeně). Pak klikněte na sousedící ozubené kolečko, v okénku, které se vám objeví, klikněte na 'CC', klikněte na 'Auto-translate', kliknutím zvolte 'Czech'.

Zatímco se Rada Bezpečnosti sešla k jednání ve snaze na poslední chvíli zabránit otevřenému konfliktu, Ruská Federace ohlásila 'Mimořádnou vojenskou operaci' na Ukrajině
‘Dejte šanci míru’, nabádá generální tajemník OSN Ruskou Federaci při jednání Rady Bezpečnosti o Ukrajině s tím, že už zemřelo příliš mnoho lidí.

Automatický překlad psaného textu do češtiny získáte z GoogleTranslate okopírováním textu do okna vlevo a následným kliknutím na 'Angličtina' nad tímto oknem a pak zvolením 'Čeština' po kliknutí na šipku nad oknem vpravo. Rozsah textu je limitován, takže pro překlad delších textů je nutno originál rozdělit na několik částí překládaných postupně.

0