Zločinné praktiky komunistů po r. 1989 podporované dodnes ruskými tajnými službami


Pridat.eu Pro mnohé se to může zdát nepochopitelné, ale zločinné praktiky představitelů KSČm po listopadu 1989 nebylo jednoduché zpravodajsky podchytit a rozpracovávat. Po nástupu takových politiků jako byl Václav Klaus a Miloš Zeman do nejvyšších pater politiky ČR toto zpravodajské rozpracovávání bylo ještě mnohem obtížnější a to především v případě, když tyto zločinné aktivity KSČm souvisely s podvratnými operacemi ruských tajných služeb na území ČR. To sděluji jako bývalý důstojník FBIS a BIS, který téměř deset let pracoval na problematice extrémismu, disfunkce státní správy a subverze. Každý z těchto výše jmenovaných politiků měl své lidi v FBIS a následně v BIS. Polistopadová KSČm sice musela změnit své formulace o boji proti třídnímu nepříteli a hlavně přestala mít vedoucí úlohou ve společnosti. Přece jen díky svým některým nepolepšitelným členům se KSČm pokoušela škodit, ukrývat zbraně především ze skladů Lidových milicí, šířit ve společnosti nenávistné názory na EU, USA, NATO, vyvolávat sociální napětí a těžit z konfliktů mezi etnickými menšinami a ostatním obyvatelstvem. Z tohoto důvodu jsem jako operativní pracovník FBIS v r. 1992 podal návrh na založení zpravodajského svazku s krycím názvem "Silon". V tomto svazku měly být dokumentovány např. destruktivní aktivity bývalých příslušníků z řad Lidových milicí, kteří se nesmířili s politickými změnami po r.1989, přechovávali zbraně a výbušniny. Od počátku bylo zřejmé, že tento můj záměr nebyl ani zdaleka přijat s nadšením. Bylo mi přisuzováno, že mám zbytkové tresty a tedy nemám čistý rejstřík trestů, že jsem podjatý, neboť jsem byl za protisovětské aktivity opakovaně vězněn, že jsem recidivista v nedovoleném ozbrojování, používání výbušnin a tak pod. Prostě že si chci bojovat vlastní války a s tímto krédem jsem prý byl do FBIS doporučen Konfederací politických vězňů ČR. Postupně se ukázalo, že aktivity dokumentované ve svazku "Silon" mají vazby na agentury ruských tajných služeb a tyto informace byly trnem v oku takovým, jako byli prorusky orientovaní politici Václav Klaus a později Miloš Zeman. Za mého působení u tajné služby bylo z iniciativy jmenovaných politiků prostřednictvím vedení BIS učiněno několik pokusů tuto moji problematiku zastavit a zrušit. Zde nutno zmínit někdejšího pověřeného ředitele BIS Stanislava Devátého a teritoriálního ředitele BIS Olomouc Petra Částečku kteří se mě v tomto případě zastali a tuto problematiku obhájili spolu s dalšími několika jedinci, které ale nechci jmenovat, abych případně neohrozil jejich bezpečnost. Musím zde také zdůraznit, že oběma jmenovaným představitelům BIS tedy Částečkovi a Devátému tyto moje aktivity přinesly nemalé problému. Petr Částečka byl krátce po mém zatčení dokonce z BIS vyhozen!. Po nástupu Miloše Zemana do funkce premiéra však bylo zřejmé, že dříve či později svazek "Silon" bude ukončen. Pro tento případ z čistě taktických důvodů a to především po prvním bombovém útoku na budovu Okr. soudu v Přerově byly založeny i jiné svazky, které dokumentovaly stejné či podobné zaměření. To však již lidé v BIS oddaní Miloši Zemanovi dělali vše, aby zpravodajské operace dokumentované ve svazku "Silon" byly zastaveny a já abych byl z BIS odstraněn. O to se již delší sobu starali bývalí soudruzi z odboru Inspekce BIS (JUDr. Jan Panaš) a z Odboru vnitřní bezpečnosti (OVB -JUDr. Petr Mencl). Nejednalo se sice o lidi, kteří by byli nadále oddáni komunistické ideologii, ale o osoby, které si chtěly za každou cenu zachovat svá postavení a tak účelově s vysokou dávkou servility podporovaly Miloše Zemana a jeho proruskou skvadru s tím, že si tak zachovají své vedoucí pozice u BIS. V dané situaci a to především po bombovém útoku v Přerově v r. 1999 na výstavu 3.odboje a po následném bombovém útoku na kancelář Konfederace politických vězňů v Přerově se ukázalo, že bývalí členové Lidových milicí organizovaní v KSČm za podpory dalších stoupenců starých pořádků již přistoupili k radikálním krokům. Krátce na to byla na zámku v Ostravě-Porubě známého komunistického extrémisty a agenta StB a KGB Epanastatise Prusalise opakovaně zjištěna přítomnost tehdejšího premiéra Miloše Zemana s pracovníky ruských tajných služeb. Já tuto skutečnost se snažil zdokumentovat a tím jsem si připravil nejen své odstranění z BIS, ale i následné zatčení, které bylo provedeno krátce po bombovém útoku na trafiku v r. 2001 v Přerově, kde byly prodávány mimo jiné i tiskoviny vydávané bývalým příslušníkem StB Ludvíkem Zifčákem za vydatné podpory ruského konzulátu v Ostravě. V té době jsem byl v BIS znám také tím, že jsem zpochybňoval bezpečnostní prověrky několika bývalých exponentů komunistického režimu, státních zástupců a vedoucích pracovníků PČR. V té době byla BIS již zcela v rukou proruského premiéra a ožraly Miloše Zemana a jeho poskoků. O nějakém dalším operativním rozpracování militantních členů KSČm v souvislosti s jejich kontakty na pracovníky ruských tajných služeb již nebylo možno pokračovat. Vedení BIS a další představitelé bezpečnostních složek měli mimořádný zájem o zjištění mých informačních zdrojů z prostředí krajní levice s vazbami na ruské tajné služby. Zde nutno zmínit např. Jiřího Langa, Jiřího Růžka, Františka Bublana, Stanislava Vránu, Jana Prince, Jana Schneidera Františka Stárka, ale i mnohé další, kterým bylo jedno, že tehdejší premiéři vlády jako Václav Klaus a Miloš Zeman spolu se svými nohsledy zaváděli ČR pod vliv Ruska a prováděli mnohé další nekalé aktivity.Těmto zmíněným vysokým představitelům BIS šlo pouze o to udržet se na svých vedoucích pozicích, nějaký vyšší princip mravní je v tehdejších rozhodujících okamžicích nezajímal a tak ochotně spolupracovali s bývalými soudruhy z Inspekce BIS a OVB na přípravách mého zatčení. Někteří z těchto jmenovaných byli před mým zatčením, ale i po mém zatčení vyznamenáváni a někteří později dokonce i od Miloše Zemana už jako prezidenta dostali státní vyznamenání což já považuji z dnešního pohledu za naprosto degradující. Ale, abych alespoň částečně doložil svá výše uvedená tvrzení, přikládám kopie návrhů na zavedení svazku "Silon" ze dne 3.září 1992 a následnou reakci na tento můj počin ze dne 23.září 1992. Z této reakce z vedení FBIS je zřejmé, že můj návrh na zavedení svazku "Silon" nebyl vítán a nebýt tehdejšího statečného ředitele FBIS Olomouc Petra Částečky, tak by se akce "Silon" a jim podobné nikdy neuskutečnily. Já si zde uvědomuji, že zveřejněním důkazu o zavedení svazku "Silon" se do jisté míra dopouštím porušení zákona o utajovaných skutečnostech, ale ti, kteří zneužili svá postavení, zbaběle mlčeli nejen k mému propuštění z BIS, následnému zatčení a vykonstruovanému obvinění ze sedmi (!) trestných činů, si mohli uvědomit u čeho ochotně přímo či nepřímo asistovali. Určitě by bylo dobré v této věci udělat nějakou konfrontaci, aby se veřejnosti po těchto mnoha letech sdělilo proč nám tady mohly řádit ruské tajné služby ve spojení s KSČm jako černá ruka. BIS v těch dobách jen vytvářela dojem, že proti tomu něco dělá a to za nepřímé asistence infantilních Stálých komisí pro kontrolu BIS. Vše samozřejmě pod legendou hlubokého utajení, ale hlavně za peníze daňových poplatníků. Na celé věci je dle mého názoru závažné i to, že někteří z těchto výše jmenovaných byli i významní signatáři Charty 77 a jak jsem již zmínil, nějaký vyšší princip mravní je nezajímal. Zajímaly je pouze a jenom jejich lukrativní pozice v tajné službě a to byla voda na mlýn takovým, jako je Václav Klaus, Miloš Zeman a jejich proruské skvadry. Tato pro mě hořká skutečnost ve mě tehdy vzbudila pochybnosti, zda li jsem udělal dobře, když jsem po výkonu trestu podepsal Chartu 77, odložil zbraně a tím se octnul i mezi takovými lidmi, ale jak se říká, nechci vylévat s vaničkou i dítě, to rozhodně nechci. Myslím si, že současné vedení BIS si již dokáže od zločinných praktik a zájmů politiků jako je proruský Miloš Zeman držet odstup a dle možností, které dnešní BIS má lze usuzovat, že tato tajná služba do jisté míry pracuje v zájmu bezpečnosti státu a že se dokáže v rámci zákona ozvat i proti ruských tajných službám, které bohužel na území ČR mají stále mnoho svých vlivových osob a spřízněných duší hlavně v řadách bývalých, ale i současných soudruhů. Já však na základě svých draze zaplacených zkušeností z BIS si myslím, že kdyby BIS pracovala od počátku tak jak má, nebyl by např. dnešní proruský prezident Miloš Zeman tam kde je a nebylo by dnes nutno řešit jeho lidi, kteří představují po řadu let vysoká bezpečnostní rizika, neměli bychom za premiéra profláknutého konfidenta StB a někdejšího nomenklaturního kádra KSČ Andreje Babiše, který je dnes i předmětem trestního stíhání. A ani takový nechvalně známý proruský politik Václav Klaus by to neměl v minulosti tak snadné. Abych si i já tak trošku přihřál svoji polévku musím zde zmínit, že dnešní průběh příkladného a obdivuhodného boje Ukrajiny za samostatnost a demokracii proti postkomunistickým vetřelcům z Ruska, řízeným elitním zločincem a důstojníkem KGB Vladimírem Vladimírovičem Putinem v mnohém mění i kritický názor veřejnosti na moji odbojovou činnost, která měla řadu militantních skutků..Často nyní potkávám občany z nichž někteří jedinci mě dříve kritizovali, že "stále bojuji staré války". Dnes tito občané na základě posledních událostí dokonce schvalují, že jsem v 70. a 80.letech v rámci boje proti okupaci SSSR z r.1968 používal i násilné prostředky, tedy zbraně a výbušniny nejen proti samotným okupantům, ale i proti těm, kteří vpád vojsk Varšavské smlouvy v čele se SSSR podporovali a dokonce svoji kariéru postavili na spolupráci s bezpečnostními složkami SSSR a kolaborací s tak zvanou normalizací. Snad nejvýstižněji to bylo ukázáno ve filmu Sametoví teroristé, kde při jedné rekonstrukci, kdy jsem např. předváděl jak za pomocí heliem (tenkrát vodíkem) napuštěných balonů jsem v r. 1973 vypouštěl nad Přerov tisíce protisovětských letáků s heslem: "PRYČ SE SOVĚTSKOU DIKTATUROU" . Tenkrát se mě v hraném dokumentu herečka Iva Škrbelová provokativně zeptala zda "je to Rusko dnes ještě aktuální". Já zdůrazňoval, že Rusko je aktuální a zároveň jsem se na ni tenkrát za takovou otázku zlobil, ale chápal jsem, že vzhledem ke svému věku o tomto problému ona nemůže nic vědět. No a dnes se nám CCCP, pardon Rusko předvádí co všechno dovede! Vladimír Hučín.- válečný veterán 3.odboje
VIDEO: Alexej Kelin: To, co tady ruské tajné služby dělají, je jen jeden z kanálů, jak rozložit EU a NATO VIDEO: Šimečka, Pataj: Ruskí špióni sú nebezpeční, aj keď na videu vyzerajú ako hlupáci
Přílohy: svazek Silon
0