Reportér ČT Tomáš Vlach a jeho hanebná minulost ve vztahu k dění v Ukrajině


Pridat.eu Vedoucí pracovník České televize Marek Wolner byl opakovaně, i prostřednictvím facebooku, informován o hanebné minulosti reportéra ČT Tomáše Vlacha, ale jak vidět, tak pro M.Wolnera je tento reportér zřejmě nepostradatelným odborníkem na zpravodajství z různých končin Ukrajiny.

Já, vždy, když vidím v ČT obličej redaktora Tomáše Vlacha, vybavím si jeho podlé chování v roce 1999 krátce po bombovém útoku na kancelář Konfederace politických vězňů v Přerově, kdy se opakovaně snažil se mnou navázat rozhovor a já po jeho opětovných žádostech k tomuto rozhovoru nakonec svolil, ač jsem byl v BIS nadřízenými pracovníky varován s tím, abych s Vlachem raději vyrazil dveře.

Již od počátku mi bylo zřejmé, že Vlach se zajímá o informace a zdroje z prostředí krajní levice, KSČM a především ho zajímaly vazby těchto subjektů na ruské tajné služby. Je ale pravdou, a musím si to opakovaně přiznat, že jsem Tomáše Vlacha i přes varování podcenil a prostě jsem s ním ty dveře nevyrazil. Tenkrát jsem ovšem nevěděl, že Vlach už je ve spojení s vyšetřovateli tajného týmu "Výbuch", který byl zřízen z popudu vlády ČSSD, a že s předstihem pracuje na mé diskreditaci.

V týmu "Výbuch" se nacházel např. jeho čelný představitel - bývalý komunistický kádr plk.JUDr. Jiří Pščolka z krajského ředitelství PČR Ostrava, který mimo jiné věděl, že mám ukryty jeho kádrové materiály z předlistopadového období a především dokument /originál/ o tom, že byl již krátce po listopadu 1989 z PČR Občanskou komisí vyřazen jako naprosto nevhodný pro další působení ve složkách u PČR.

Připomínám a zdůrazňuji, že jen díky bývalému funkcionáři KSČ, chartistovi a nakonec polistopadovému ministrovi vnitra ČR Tomáši Hradílkovi se podařilo, i přes nesouhlas Konfederace politických vězňů a dalších, tohoto komunistického plukovníka vrátit opět do vedoucí pozice u PČR v Ostravě, kde opět započal se svými zhoubnými a proruskými aktivitami.

Abych ale byl přesný, tak na vyšetřování doposud neobjasněných bombových útoků, které byly od počátku iniciovány pracovníky ruského konzulátu, se významně podíleli i další komunistická esa, a to např. plk. JUDr.Martin Hádek, plk.JUDr. Miroslav Antl a další výlupci, kteří postavili svoji kariéru na upevňování normalizace a na kolaboraci se sovětskými tajnými službami.

Velmi mi vadí, když na ČT skoro každý den vidím, jak reportér Tomáš Vlach informuje občany o svých dojmech z Ruskem ohrožených oblastí Ukrajiny. Tento Tomáš Vlach, jak jsem již dříve informoval, se významně podílel na odstranění mé osoby z BIS, ačkoli věděl, že se zabývám levicovým a pravicovým extrémismem s vazbami na ruské tajné služby a jejich militantními aktivitami v ČR. Krátce po mém propuštění z vyšetřovací vazby již bylo zřejmé, že vykonstruovaná obvinění ze 7(!) trestných činů jsou postavena, jak se říká, na vodě, a tak bylo nutno mě alespoň v rámci možností v mediích pokud možno znemožnit. Tohoto úkolu se na základě pokynů někdejších komunistických exponentů z bezpečnostních složek ochotně zhostil právě Tomáš Vlach.

Krátce nato se tento zmetek začal objevovat jako reportér ze vzdálených částí světa druhé polokoule Země a já jsem přesvědčen, že jeho vzestup byl postaven na základě jeho hanebného a podlého jednání, které jsem již i dříve popsal. Já se prostě domnívám, že redaktor, který se zpronevěřil ve prospěch tehdejších proruských zájmů v ČR, představovaných vládou řízenou proruským ožralou Milošem Zemanem, by se dnes neměl podílet na sdělování informací z těžce zkoušených a vysoce ohrožených oblastí Ukrajiny, ale měl byt být spíše hnán uličkou hanby a opovržení. Tohle si však Marek Wolner asi zatím nechce připustit. Ale všeho dočasu!

Před několika dny jsem byl někdejším redaktorem z Lidových novin, ale i dalšími osobami, informován s tím, že si nemám dělat žádné iluze k osobě vedoucího pracovníka zpravodajství ČT Marka Wolnera, který se v minulosti hanebně zachoval nejen v tomto mém případě, ale i v dalších, jako byla např. před lety kauza Františka Oldřicha Kinského, kdy tehdejší vláda ČSSD za pomoci svých představitelů mařila oprávněné nároky Františka Oldřicha Kinského. Marek Wolner tehdy dělal vše pro to, aby se veřejnost z medií nedozvěděla pravdu (viz mé vyjádření k tomu, jak vláda ČSSD za pomocí tehdejšího ministra kultury zneužívala své moci a diskreditovali Kinského).

V závěru bych vyjádřil údiv na tím, že pod vedením Marka Wolnera dokáže pracovat reportér ČT Karel Vrána, který např. v mém případě, ještě před mým zatčením, ale i po mém zatčení a propuštění z vyšetřovací vazby, vždy otevřeně, odvážně a pravdivě informoval o okolnostech mého někdejšího, vykonstruovaného trestního stíhání a nebál se ve svých reportážích jít i do citlivých témat, majících souvislost se zločiny polistopadové KSČm.

Vladimír HučínPřipomeňme si:

Cолдаты РФ
Braňme Ukrajinu, braňme Česko

0