Miroslav Komínek - moje reakce na článek v Právu


Pridat.euVážená paní redaktorko,

jako předseda Konfederace politických vězňů (KPV) v Přerově reaguji na Váši reportáž, která byla zveřejněna v příloze Práva ze dne 11.června 2022 [na webu 6. července 2022] a to o policejním radovi Miroslavu Komínkovi, který je zde na 4 stránkách i s celostránkovou portrétní fotografií glorifikován a popisován jako "nepravděpodobná hvězda internetu". Po poradě s předsednictvem místní pobočky KPV jsme se rozhodli Vám napsat a sdělit některé další informace k jmenovanému policistovi, které zřejmě nemáte.

Prosím, najděte si chvilku času a podívejte se na stránky www.vladimirhucin.cz a zde si klikněte na "Mlčenlivý blogař roku 2001", na "Tajemství pod kobercem" a na "Jak si pamatuji Miroslava Komínka -zástupce Městské policie v Přerově". Já se domnívám že po přečtení těchto informací a po zjištění, pod čím a za jakých okolností je Miroslav Komínek podepsán (podpis je i s dalšími zde zveřejněn) dojdete k závěru, že tento policista o sobě sděluje jen to, co se mu hodí a má značný zájem na tom, aby se jeho sporná až nekalá činnost nedostala mezi veřejnost.

Není to o mně, ale o násMiroslav Komínek byl v r. 2001 zapojen do vládou nařízené akce, která měla krycí název "Výbuch". Já byl tenkrát kapitánem BIS, kde jsem pracoval na problematice extrémismu v souvislosti s ruskými tajnými službami. Já nemohu dokázat, zda se policista Komínek své nekalé činnosti zhostil dobrovolně či byl do akce zapojen na základě nařízení s nejvyšších míst. Dost dlouho jsem čekal, že se po zveřejnění informací na mých stránkách postaví ke svému provinění čelem, ale nestalo se tak a to je také jeden z důvodů, proč Vám sděluji tyto informace i když vím, že celé vyšetřování probíhalo v přísně utajeném režimu.

Je samozřejmě na Vás, zda si na mých stránkách doporučené informace vyhledáte. Pokud ano, tak se mimo jiné dozvíte, že policejní rada Miroslav Komínek byl v r. 2001 součástí zločinného spolčení, jehož cílem bylo na základě vykonstruovaných obvinění mne zatknout. I on má jistou míru zásluh na tom, že se doposud nepodařilo objasnit sérii bombových útoků, které se staly za vlády ČSSD v Přerově. Z výsledků tehdejšího šetření po linii BIS bylo zřejmé, že bombové útoky úzce souvisely s bývalými členy Lidových milicí s vazbami na ruské tajné služby.

S pozdravem Vladimír Hučín - bývalý důstojník BIS, předseda Konfederace politických vězňů v
Přerově a válečný veterán 3.odboje

0