Můj názor na gen. Petra Pavla a jeho kandidaturu na prezidenta


Pridat.euI LOVE MASINTéměř každý den jsem občany dotazován na to, co říkám na kandidaturu gen. Petra Pavla na prezidenta. Považoval jsem gen. Petra Pavla přece jen za menší zlo, než bývalého konfidenta StB Andreje Babiše. Když se, ale gen.Pavel před několika dny vyjádřil v tom smyslu, že Mašínové jsou vrazi, tak musím také k tomuto něco sdělit. Moje protikomunistická činnost je z pohledu tehdejšího-předlistopadového trestního zákona lemována trestnými činy jako je např. útok za pomoci výbušniny na konfidenta StB a KGB, útok na vojenskou techniku vojsk SSSR s následným střetem s regulovčíky, nedovolené ozbrojování, loupeže zbraní, šíření protisovětských letáků a opakované útoky za pomoci výbušnin a třaskavinNení to o mně, ale o nás na propagační materiály propagující nerozborné přátelství se SSSR, KSČ a Lidové milice a také připravovaný útok na budovu OV KSČ v Přerově. V době, kdy jsem byl např. zatčen za bombový útok na agenta StB a KGB ( Zpráva o získání tajného spolupracovníka Antonína Mikeše a Závěrečná zpráva k ukončení spolupráce s Mikešem) a za další trestné činy, byl kandidát na prezidenta Petr Pavel ve speciální vojenské jednotce, která měla mimo jiné jako náplň práce boj proti takovým aktivitám a jejich ozbrojeným pachatelům jako jsem byl např. já. Tedy nejen pouze teoreticky, ale i prakticky jsme se mohli při nějaké mé akci střetnout a třeba se i postřílet, ale kdo ví, třeba bych byl rychlejší. V té době jsem byl odkázán pouze na zbraně z první a druhé světové války. Jediná výjimka byla počátkem 80.let, kdy jsem se zmocnil ostřelovací pušky s optikou, která byla vyrobena v 70 letech. Pro mnohé bude asi zbytečné připomínat, že za Petrem Pavlem stála ideologie SSSR, vedoucí úloha KSČ a veškerá státní moc za kterou byl, jak přísahal, ochoten položit i život. Gen.Petr Pavel je zcela určitě jako voják odborník na slovo vzatý. Často slýchávám, že byl v nejvyšších funkcích NATO, a že tedy není o čem pochybovat a připomínat něco, co bylo před desítkami let a dnes už je pasé. Já bych k tomu s určitou nadsázkou přirovnal případ jistého dobře vycvičeného vlčáka, který sloužil řadu let u jedné vojenské jednotky Pohraniční stráže. Tento vlčák téměř ve všech případech zadržel osoby, které se pokusily překročit naše státní hranice. Po listopadu r.1989 nebyl tento vlčák vyřazen, ale opět, už jen krátce, sloužil u bezpečnostní složky a měl i ve vyšším věku úspěchy. Gen.Petr Pavel je také něco takového jako ten zmíněný vlčák a já vůbec nezpochybňuji jeho ryze vojenské zkušenosti, i když s určitou škodolibostí připomínám, že jsme možná měli oba štěstí, že jsme se při nějaké mé ozbrojené akci nestřetli. Ovšem kandidovat na post prezidenta, to už je jiná rovina. Tam bych byl rád, aby to byl někdo, kdo má čistou minulost a ač nemusel, i udělal něco pro to, aby se ten totalitní režim změnil. TOTALITATyto řádky píšu dnes, v den 75.výročí mimořádně významného případu tak zvaných Krčmaňských krabiček, který se odehrál v mém teritoriu a proto to i zmiňuji. Možná by bylo dobré doporučit gen.Petru Pavlovi, aby si o tomto případu něco přečetl a hlouběji se tak seznámil se zločinnou - komunistickou ideologií, kterou se zbraní v ruce proti třídnímu nepříteli hájil. Potom by možná změnil pohled na odbojovou skupinu bratří Mašínů a netvrdil by, že to jsou vrahové. Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje
0