Komunální volby a první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR


Pridat.euKonzervativní strana ČRJak víte, v pátek 23.9. a v sobotu 24.9. proběhnou komunální volby a první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Kandidujeme samostatně, v koalicích i na kandidátkách jiných stran či lokálních uskupení - je to místo od místa různé, ale kandidáti, kteří jsou členy Konzervativní strany, to mají na kandidátce u svého jména vždy uvedeno; v případě koaličních kandidátek je pak u příslušných kandidátů uvedeno, že jsou Konzervativní stranou navrženi. Zejména však v těchto volbách spolupracujeme s našimi tradičními partnery, tedy s Korunou Českou, monarchistickou stranou Čech, Moravy a Slezska a s Klubem angažovaných nestraníků. V této trojici jsme pak partnery Straně soukromníků ČR, se kterou v rámci koalice kandidujeme do Zastupitelstva Hlavního města Prahy. Z větších měst pak v poněkud obměněné sestavě ("na místě" KANu jsou Svobodní...) kandidujeme taktéž v koalici v Olomouci (k těmto dvěma kandidaturám najdete podrobnosti zde). Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR podporujeme, opět z velké části spolu s našimi výše zmíněnými přáteli, zejména ing. Kateřinu Daczickou v senátním obvodě č. 40, Kutná Hora. Ve volbách do místních zastupitelstev máte možnost volit kandidáty Konzervativní strany v těchto obcích a městech: městská část Brno Jih Domamil Loket Olomouc Praha městská část Praha 3 městská část Praha 12 Ráječko Dovolte prosím, abych na tomto místě vypíchnul jeden programový bod Konzervativní strany, který je primárně zaměřen na obce a města, ale má výrazný celostátní i celospolečenský přesah. Součástí programu Konzervativní strany, se kterým se komunálních voleb účastníme, je trvání na odpovědnosti obcí a měst, které zřizují školy, vůči žákům a studentům – jedná se o odpovědnost chránit žáky a studenty těchto škol před ideologickou indoktrinací, dnes tedy zejména ze strany progresivistických kruhů. Zřizovatelé škol, tedy příslušná obecní a městská zastupitelstva, mají podle našeho přesvědčení právo i povinnost postavit se k problému čelem a nejrůznější neziskové organizace, které mají tendence vlamovat se do škol a vymývat svými bludy na půdě škol mozky dětí a dospívající mládeže, prostě do těch škol nevpustit. Nechť propagátoři těchto ideologií využijí své svobody projevu a pozvou své potenciální posluchače na jiná místa a v jiném čase, než který má být věnován školní výuce. Zvažte, prosím, tedy Vy, kteří v příslušných místech volíte, dát svůj hlas kandidátkám, na kterých jsou zástupci Konzervativní strany, ve zmíněném senátním obvodě č. 40, Kutná Hora, si dovoluji doporučit k volbě ing. Daczickou. A pokud Vám to není proti mysli, pošlete, prosím, tuto výzvu dál svým přátelům - zvýší se tím šance, že se dostane k někomu dalšímu, kdo v příslušných obcích a městech, resp. v senátním obvodě č. 40, Kutná Hora, volí. Jan Kubalčík, předseda Konzervativní strany
A Přerov? KPV a KAN by rády v čele zastupitelstva města Přerov viděly takové osoby, které se nebojí v rozhodujících okamžicích projevit svůj názor a nevymlouvají se např. na to, že komunální politika je o něčem jiném. Zločinná ruská okupace Ukrajiny je pro nás natolik závažná, že nějaké zasazování stromků, budování cyklostezek a podobné aktivity jsou pro nás v daném případě podružné. Proto v Přerově budeme volit Mgr. Helenu Netopilovou. Vladimír Hučín
VIDEO: Pojďte se spolu s Janem Horkým a Helenou Netopilovou podívat do Předmostí. Dozvíte se, jak o něm uvažují a co by zde mohlo být mimo stále opakovaná parkoviště. Máme vizi!
0