Bývalý komunista soudce JUDr. Robert Fremr lže!


Pridat.euZ vlastní zkušenosti vím, že každý soudce, který soudil trestnou činnost vedenou pod hlavou první, tedy trestné činy proti republice a obranyschopnosti státu, byl z podnětu vedení KSČ na příslušném soudě speciálně proškolen pro tuto problematiku. Tedy soudce JUDr. Robert Fremr lhal když tvrdil že netušil, že za předmětným trestním stíháním ve věci Olšanského hřbitova stojí StB. Zmíněná problematika spadala pod výhradní pravomoc StB. Ovšem co dnes chtít od bývalého komunistického soudce Fremra, když prezidentem, který ho navrhl do pozice soudce Ústavního soudu ČR je zkušený komunistický rozvědčík s krycím jménem Pávek vycvičený sovětskou GRU a nomenklaturní kádr KSČ Petr Pavel. Já osobně mám s Ústavním soudem opakovaně dobré zkušenosti, neboť Ústavní soud ČR mě zprostil veškerých obvinění, které byly po nástupu ČSSD proti mě vykonstruovány. Ústavní soud mě zprostil i obvinění z mé opakované protikomunistické činnosti prováděné v 70.a 80.letech. Tedy i z tohoto důvodu mě obsazení Ústavního soudu zajímá a to je také důvod, proč mi vadí, že někdejší soudce - komunista Robert Fremr má na této významné instituci působit a to navíc po zveřejnění jeho zločinné minulosti, kdy soudil činnost vykonstruovanou StB. Připomínám, že současný prezident Petr Pavel i do nejvyšších policejních struktur povýšil, a to dokonce do hodnosti generála, i pachatele neobjasnění bombových útoků Tomáše Landsfelda, ředitele Olomouckého kraje. Je asi ironie osudu, že gen.Landsfeld v mém bytě v r. 2001 spolu s dalšími členy speciálního policejního týmu Výbuch prováděl domovní prohlídku, při níž mi byly zabaveny mimo jiné i písemnosti, které konkretizovaly podmínky a to jaký soudce může soudit trestné činy soustředěné pod ustanovením první hlavy, tedy trestnou činnost spadající výhradně do působnosti StB. Písemnosti zabavené v mém bytě se týkaly lustrace krajské soudkyně JUDr. Ludmily Svatošové, která mne v r. 1984 soudila v odvolacím řízení a která se mimo jiné specializovala na trestné činy první hlavy a měla k tomu specializované školení. Stejně tak tomu bylo u dalších soudců jako např. JUDr. Zdeněk Pupík, JUDr. Čestmír Duda. (Někteří z těchto soudců jsou zaznamenáni v dokumentu "Pravdě podobný příběh V.H.") Ty písemnosti byly důkazem, že soudci, kteří soudili tr.č. první hlavy byli pro tuto činnost proškoleni. Já např. u Svatošové a Dudy přímo v jednací místnosti při mém soudním procesu apeloval na to jaké komunistické struktury se na mém odsouzení podílely. Svatošová dokonce ač poučená jako svědek lhala s tím, že ona žádné politické činy nesoudila což pro mne byla nahrávka na smeč. Já citoval z jejího rozsudku kdy mne odsoudila pro trestný čin pobuřování § 100 a tr.č. hanobení státu svět.soc. soustavy § 104. Tedy já tyto materiály doma měl i k tomu, abych varoval veřejnost před těmito soudci. Domnívám se, že i ti užiteční idioti z nichž někteří dokonce ve flanelových košilích křepčili a podporovali komunistického rozvědčíka Petra Pavla s krycím jménem Pávek postupně pochopí co způsobili. Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje, předseda Konfederace politických vězňů v Přerově, bývalý důstojník BIS
0