Bývalý komunistický rozvědčík Andor Šándor

Pridat.euBývalý komunistický rozvědčík Andor Šándor nám mimo jiné svými výstupy v mediích dokazuje, že ztráta paměti národa je nezastavitelná. Místo toho, aby byl tento komunistický - vojenský exponent někde v nějakém panoptiku zakonzervován jako didaktická pomůcka pro výuku o komunistických zločinech naší nedávné historie, tak se nám předvádí jaký je z něj rocker.

Andor Šandor je klasický případ nedostatečné očisty bezpečnostních složek od bývalých komunistických fosilií v řadách armády. Je ale nutno uznat, že on svoje zpravodajské řemeslo umí dokonale využívat v dnešních poměrech. Už jenom to, že tito soudruzi z armádních složek si hned po listopadu 1989 dokázali prosadit, že nebudou muset procházet přes lustrační zákon je pozoruhodná okolnost. Ta vzájemná symbioza s disidenty, která byla toho důsledkem, by měla být podrobně vysvětlena. Zde je opět potřeba zmínit gen. Aloize Lorence. To on vypracoval postup jak své lidi dostávat do nových pozic, ta symbióza mezi disidenty a starými kádry byla především jeho dílem.

Já ale nějak nemůžu zapomenout na to, jak tento Šándor mimo jiné podepsal jakousi petici proti mě, a to z toho důvodu, že jsem prozradil trvalé bydliště vedoucího pracovníka BIS Jana Prince, který byl jako užitečný idiot opakovaně využit v obžalobě, kdy jsem byl obviněn z toho, že jsem měl kopii jeho pasu z období komunistické diktatury. Prostě komunistický rozvědčík Andor Šandor měl až dojemnou starost o bezpečnost signatáře Charty 77 Jana Prince a jeho manželky, kteří měli možnost před pádem komunistického režimu vyjíždět do kapitalistických států. Jan Princ chtěl tento svůj pas utajit a nahradit ho novým - polistopadovým pasem a to tak, aby se veřejnost nedozvěděla že spolu s manželkou je StB pouštěla na Západ. Já tenkrát ještě celou řadu okolností moc nechápal, ale až později bylo zřejmé, že vedení Vojenského zpravodajství kde působili takoví komunističtí výlupci jako byl Andor Šandor, Petr Pavel, Jiří Růžek a další, nepotřebovali v řadách bezpečnostních složek takové lidi jako jsem byl já.

Domnívám se, že nyní, když je Rusko prokazatelně nebezpečím nejen pro ČR by se mělo k takovým existencím jako je Šándor přistupovat dle jejich nekalých zásluh např. z období, kdy svými aktivitami umožňovali krajní levici v ČR provádět z iniciativy ruských tajných služeb podvratnou činnost. To se jim nejvíce dařilo v období, kdy byli v nejvyšších politických pozicích Václav Klaus a Miloš Zeman tedy osoby s výrazně proruskými postoji.

Vladimír Hučín

0