Pro vítězství zla postačí, když slušní lidé neudělají nic.

Vážení spoluobčané, vážení voliči,

děkuji Vám, kteří jste přišli k volbám a děkuji zejména za 3 753 hlasy pro moji kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č.63 Přerov. Tyto Vaše hlasy představují volební výsledek 10,34 %, který není dostatečný pro postup do druhého kola. Přesto si každého Vašeho hlasu na podporu mého programu nesmírně vážím.

Respektuji skutečnost, že pánem voleb je volič a ten rozhodl o nutnosti konání druhého kola voleb. Můj volební program s heslem „Chci právo i pro vás“ bude muset zatím naplňovat někdo jiný.

Jsem znepokojen drtivým vítězstvím demagogie ČSSD, za jejíž nedávné vládnutí budou muset platit účet ještě naše děti a vnuci. Jiří Paroubek vyhlásil znovu frontální útok proti kandidátům Občansko demokratické strany. Otevřeně se spojuje s KSČM, s pohrobky zločinné KSČ. Potvrdil tím zásadní střet mezi rezidui komunistické totality a svobodnou demokratickou společností. Zde vidím mj. nebezpečí, že zločiny páchané minulými vládami s podporou KSČM a totalitních bezpečnostních struktur by mohly být zameteny pod koberec a nebýt nikdy vyšetřeny a potrestány. V uplynulých letech jsem i já byl jednou z obětí vlády ČSSD.

Na základě těchto zkušeností Vás prosím, abyste znovu přišli k volbám ve dnech 24. a 25.října 2008. Prosím i vás, kteří jste minulý pátek a sobotu do volebních místností nenašli cestu, abyste zanechali stranou hašteření a tříštění sil ve spektru demokratických stran a přišli volit. Ve druhém kole senátních voleb podpořme společně svými hlasy kandidáta Občanské demokratické strany MUDr. Eduarda Solicha, MBA, který postoupil s podporou 20,42% voličů.

Přeji vám šťastnou volbu

Vladimír Hučín

V Přerově, 20. října 2006

0