Přerovská radnice se snaží zmanipulovat volby

Tisková zpráva (aktualizace 23.10.2008 12:10)

Dnes, tj. 21.10.08, ředitel Technických služeb města Přerova a.s. (100% vlastník město Přerov) ing. František Simon zrušil volebnímu manažerovi Vladimíra Hučína, Zbyňku Horváthovi, platnou objednávku pronájmu pódia na přerovském náměstí TGM ze dne 2.10. 08. Zde má již zítra, tj. 22.10. 08, proběhnout ohlášená akce na podporu kandidáta do Senátu ODS, MUDr. Eduarda Sohlicha MBA s poděkování voličům. Na akci vystoupí také zástupci řady dalších politických stran a hnutí. Dochází tak k nepřijatelné manipulaci voleb ve prospěch kandidáta ČSSD, primátora města Přerova, Jiřího Lajtocha.

Plánovaná akce se uskuteční i přes odpor radnice.

Zbyněk Horváth,
asistent a volební manažer Vl. Hučína
mob: 608 88 59 59

V Přerově 21.10.2008

P.S.: V příloze najdete kompletní komunikaci se zástupci Technických služeb města Přerova, kteří zde sehráli podivnou úlohu.Od: Zbyněk Horváth
Datum: 15.9.2008 12:22:24

Dobrý den, pane Simone,

po předchozí telefonické domluvě posílám závaznou objednávku pódia na přerovském nám. TGM.

Objednáváme si pódium umístěné na přerovském nám. TGM na dny 25. září a 7. a 10. října, vždy od 15.00 do 18. 00 hod. za účelem prezentace senátního kandidáta Vladimíra Hučína. Požadovanou částku 2.000,- Kč za pronájem zařízení uhradíme nejpozději do pátku 19.9.2008.

S pozdravem, volební manažer, Zbyněk Horváth, Podvesná IV/3813, Zlín 760 01
mob. 608 88 59 59
PS: Fakturu prosím vystavte na mé jméno.Od: Zbyněk Horváth
Datum: 02.10.2008 10:42:13

Dobrý den,

na základě tel. domluvy s panem Galou žádáme tímto o blokaci pódia v termínech 22. a 23. října. V případě postupu do druhého kola bychom realizovali ještě setkání s občany. Tento záměr potvrdíme bezprostředně po prvním kole voleb tj. 18.10. Následně bychom uhradili fakturovanou částku zaslanou na adresu Vladimír Hučín, Lančíkových 10, Přerov a to včetně termínu 7.10., který tímto ještě jednou potvrzujeme.

S pozdravem Zbyněk Horváth, volební manažer Vl. HučínaOd: Zbyněk Horváth
Datum: 21.10.2008 01:14:04

Vážený pane Ing. Simone,

na základě našich dnešních jednání a níže uvedeného příslibu Vám i touto formou potvrzuji náš trvalý zájem o pronájem Vámi nabízeného pódia a to ve dnech 22.-23.10.08.
Pro Vaši informaci uvádím, že ve středu zde proběhne řádně ohlášená akce (ODS společně s podporovateli MUDr. Eduarda Sohlicha MBA, kandidáta do Senátu).

Ve čtvrtek následně využijeme pódia k výstavě putovní expozice s názvem: "Krakatice, aneb propojení organizovaného zločinu na špičky ČSSD." Protože se v tomto případě nejedná o veřejné shromáždění ve smyslu zákona o Výkonu práva shromažďovacího, nespadá tato akce pod tzv "Ohlašovací povinnost". Jinými slovy- pokud má na Masarykově náměstí v tomto termínu ohlášeno veřejné shromáždění či podobnou akci kdokoli jiný, v nejmenším to s našim záměrem nekoliduje a budiž mu zbytek náměstí pokojně k dispozici.

Na Váš dnešní argument, že si pan primátor Jiří Lajtoch pronajal náměstí včetně pozemku pod stejným pódiem, které jste nic netušícím kandidátům za úplatu dlouhodobě nabízeli k pronájmu, mohu jen konstatovat, že tu má asi někdo velký problém! Nemusím jistě zdůrazňovat, že se nás tato skandální dezorganizační záležitost přerovského magistrátu v nejmenším netýká. Spoléháme totiž na to, že dokud města, kraje a Parlament ČR definitivně neovládnou komunisti, platí zde zákony a s nimi i jistá pravidla, dohody a morálka. S pozdravem Zbyněk Horváth, asistent Vl. Hučína

PS: Vyřiďte prosím panu primátovi, že jsme (v onen čtvrtek 23.10.) ve vyšším společenském zájmu přístupni dohodě o poskytnutí pódiak k uspořádání jakéhosi "kulatého stolu", tedy společné akce obou kandidátů postupujících do druhého kola Senátních voleb, v rámci kterého by měli voliči prostřednictvím konfrontace názorů, postojů a argumentů možnost lépe posoudit kvalitu osobností ucházejících se o jejich podporu. Zástupci ODS byli dnes s tímto mým návrhem seznámeni a souhlasí. Zde však naše dobrá vůle končí.Od: František Simon
Datum: 21.10.2008 11:41:31

Dobrý den,

na základě vašich e-mailů dále nepotvrzuji blokaci pódia na náměstí TGM v Přerově na dny 22.10.2008 a 23.10.2008. Pódium je vyhrazeno pouze kandidátům do senátu a nikoliv ostatním akcím.

Ing. František Simon ředitel
Technické služby města Přerova, s.r.o.Na hrázi 3165/17 750 02 PřerovOd: Zbyněk Horváth
Datum: 21.10.2008 20:30:03

Vážený pane Simone,

Vaše svévolné rozhodnutí nepotvrdit nám již platnou dohodu a tím dvacet čtyři hodin před konáním řádně ohlášené akce de facto zabránit jejímu konání, je v demokratické zemi skandální a neakceptovatelné. Kde jste prosím přišel ve smluvním vztahu k tak neobvyklému termínu, jako je: "... dále Vám nepotvrzuji.." A kde vůbec berete odvahu, se kterou si dovolujete z pozice ředitele technických služeb v průběhu voleb rozhodovat o tom, kterému z kandidátů do Senátu umožníte oslovit své voliče? Uvědomujete si vůbec, že se tím dopouštíte vážného útoku na nejdůležitější z pilířů demokracie, jakým svobodné volby nesporně jsou? Dovolte mi prosím, abych Vás jakožto volební manažer jednoho z kandidátů poučil o skutečnosti, že druhé kolo senátních voleb je především o podpoře politických partnerů, kteří v prvním kole oslovili významnou část, v tomto případě celou polovinu, všech voličů, kteří se rozhodli využít svého volebního práva! Proto je takové veřejně deklarované doporučení pro celkový výsledek voleb naprosto zásadní a tito kandidáti jsou až do poslední chvíle regulérními účastníky voleb.

Nejděsivější na celé věci je ovšem skutečnost, že svým nekompetentním chováním otevřeně straníte jednomu z kandidátů, který je zároveň nejvýše postaveným zástupcem stoprocentního vlastníka Technických služeb města Přerova a.s., primátor města, Jiří Lajtoch (ČSSD) a tím i Váš nadřízený. Považuji za nutné připomenout, že takto činíte s jasným vědomím, že maříte akci jeho protikandidáta, JUDr. Eduarda Sohlicha MBA, který na akci vystoupí společně se zástupci ODS, KDU-ČSL, KAN a dalších politických stran a hnutí.

Z výše uvedených důvodů mám vážné podezření, že Vaše jednání nese jasné znaky korupce a politické objednávky a tím i vysokou dávku společenské nebezpečnosti, proto zvažuji podáním trestního oznámení na Vaši osobu. Vyzývám Vás proto, abyste již více nezasahoval do pokojného průběhu voleb.

Zbyněk Horváth, asistent a volební manažer Vladimíra HučínaOd: František Simon
Datum: 22.10.2008 13:00:41

V Přerově dne 22. 10. 2008

Vážený pane,

reaguji na Váš email ze dne 21. 10. 2008. Sděluji, že Technické služby města Přerova, s. r. o. mají podium, které je v současné době umístěno na náměstí TGM v nájmu od Statutárního města Přerov a pro jeho využití formou podnájmu musí akceptovat podmínky stanovené vlastníkem, tj. Statutárním městem Přerov. V dané věci přijala Rada města Přerova usnesení č. 1600/38/9/2008 v tomto znění:

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje možnost využití podia umístěného na náměstí TGM pro předvolební prezentaci k volbám do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstva Olomouckého kraje,

2. ukládá Technickým službám města Přerova, s. r. o. umožnit v době, kdy na podiu neprobíhají jiné akce organizované městem nebo ve spolupráci s městem pronájem podia těmto subjektům za podmínek:

doba trvání akce nepřesáhne 3 hodiny, bude provedena úhrada paušální částky ve výši Kč 2000,-, akce se uskuteční v termínu do 25. 10. 2008.

Z výše uvedeného usnesení plyne, že podium je dle usnesení Rady města Přerova vyhrazeno pro předvolební kampaň kandidátů do Senátu a kandidujících stran do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Pokud krajské volby již skončily a volby do Senátu se zúžily ve 2. kole na souboj 2 kandidátů, pak jsme oprávněni umožnit využití podia pouze těmto 2 kandidátům.

Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu a zůstávám s pozdravem.

Ing. František Simon
ředitel Technických služeb města Přerova, s. r. o.From: Zbynek.Horvath@seznam.cz
Sent: Thursday, 23 October 2008 9:07:08 AM

Vážený pane Simone,

Vaše argumentace nově opřená o názor (v pořadí třetí), že se z naší strany jedná o nedodržení daných podmínek, je naprosto zmatečná. Opakovaně jste mnou byl přece informován (telefonicky, mailem i osobně) o našem záměru, využít nikomu nezadaného pódia dne 22. října k prezentaci kandidáta ODS, MUDr. Eduarda Solicha MBA, a to v rámci podpory, kterou mu Vladimír Hučín ve druhém kole vyslovil. Přesto jste mi e-mailem dne 21.10. sdělil, že nám "objednávku na 22. a 23. 10. dále nepozvrzujete". Jak tomu mám rozumět? Stejně tak jste byl totiž informován o tom, že 23. října využijeme pódia k prezentaci ČSSD a jejího kandidáta Jiřího Lajtocha, jehož další setrvání ve vysoké politice označil bývalý důstojník BIS, Vladimír Hučín, za vysoké bezpečnostní riziko. Protože tím jsou veškeré podmínky Rady města splněny, nadále platí naše objednávka pódia, na kterém zítra od 15.00 hod. proběhne naše řádně ohlášená akce. Protože jste svým zmatečným jednáním zřejmě zavinil časovou kolizi s programem ČSSD, vyzývám Vás, abyste byl na nám. TGM před patnáctou hodinou přítomen a uvedl vše na pravou míru.

S pozdravem
Zbyněk Horváth

0