TZ k TO gen. Radovana Procházky a Naděždy Kavalírové

Dne 23.8.2006 v 9.00 hod. jsem byl na základě předvolání PČR OO Přerov – podání vysvětlení a po poučení, vyslechnut ve věci trestního oznámení gen. Radovana Procházky a MUDr. Naděždy Kavalírové na mou osobu. Toto trestní oznámení je na PČR Přerov vedeno pod. Č.j.: ORPR-4833/P1-2006 a týkalo se mého prohlášení, které jsem formou letáku předal panu Janu Šináglovi poté, co gen. Procházka při pietním aktu u gen. štábu v Praze pronesl řeč ve věci popravy Heliodora Piky (úřední záznam sepsala a podepsala pprap.Alena Kouřilová).

V předmětném textu prohlášení jsem upozornil na gen. Radovana Procházku, nadřízeného někdejšího ředitele BIS PhDr. Jiřího Růžka, který se po nástupu ČSSD stal ředitelem BIS a jedním z organizátorů mého propuštění z BIS, sledování, zatčení a uvěznění. V textu svého někdejšího prohlášení jsem mimo jiné upozornil, že gen. Radovan Procházka se významně angažoval na negativním ovlivňování KPV a to tak, aby znemožnil protestní akce členské základny proti mému nezákonnému zatčení a uvěznění. Tuto svoji nekalou aktivitu prováděl s vědomím, že u BIS jsem pracoval na problematice levicového extremismu a byl jsem po celou dobu hodnocen jako jeden z nejlepších operativních důstojníků BIS. Mám za to, že o této věci je na internetu několik podrobných zpráv a také kopie úředního záznamu o podaném vysvětlení podle § 158 ods. 5 tr. ř.

Podstatou mého prohlášení k osobě gen. R. Procházky je to, že na jedné straně tento občan pronáší pietní projevy k osobě popraveného Heliodora Piky a na druhé straně po nástupu ČSSD se významně angažuje na likvidaci problematiky levicového extremismu.

Zde nutno zvláště upozornit, že tímto svým počínáním se gen. Radovan Procházka spolu s dalšími zasadil o neobjasnění série bombových útoků, které byly v Přerově provedeny a to včetně teroristického útoku na kancelář pobočky KPV Přerov. Z doposud utajovaných materiálů ze svazků BIS, které jsem zpracovával je zřejmé, že z těmito útoky stály zájmy krajního spektra KSČM a jejich spojenců s cílem mne odstranit z BIS a uvěznit.

K celé věci nutno zdůraznit, že po mém zatčení se gen. Radovan Procházka stal pracovníkem BIS.

Vladimír Hučín, Přerov, 1.11.2008

0