Informace o jednání Komise pro projednávání přestupků

Dne 20.11.2008 je na jednání Komise pro projednávání přestupků [v Přerově] předvolán pan Karel Zejda a to jako svědek ve věci poškozování předvolebních plakátů Vladimíra Hučína. Jednání je neveřejné. Informace o jednání a další okolnosti si nechal vyžádat Správní soud v Brně, jehož senát (složení senátu bylo tímto soudem zasláno na adresu advokátní kanceláře, která zastupuje V.Hučína) bude ve věci stížnosti v předmětné věci rozhodovat.

V.H.

0