K tiskovému prohlášení o ustavujícím sjezdu Svazu mladých komunistů Československa

K tiskovému prohlášení o ustavujícím sjezdu Svazu mladých komunistů Československa

Po celou dobu svého působení v BIS jsem pracoval na problematice levicového extrémismu a na dalších aktivitách s tímto souvisejících. Bylo pro mne snadné prokázat, že Komunistický svaz mládeže a jeho mutace jsou úzce napojeny na KSČm, ale i v několika případech na představitele ČSSD.

Po nástupu ČSSD a z podnětu tehdejší vlády jsem se spolu se svými přáteli stal předmětem operativního - zpravodajského zájmu zvláštních policejních složek (ÚOOZ) včetně Odboru vnitřní bezpečnosti BIS a Inspekce BIS. Stalo se tak především po tom, co jsem upozorňoval na prorůstání komunistických struktur do bezpečnostního aparátu a justice ČR.

Nelze se divit tomu, že v Přerově dochází k rojení komunistických organizací, neboť zdejší Okr. ředitelství PČR je v rukou někdejších komunistických exponentů jakými jsou např. plk.JUDr. (SNB) Jiří Zlámal, plk.JUDr.(SNB) Vítězslav Šmída a celá řada dalších vedoucích činitelů PČR Přerov. Za bezpečnostní riziko považuji i tu skutečnost, že do pozice senátora se po posledních volbách dostal někdejší nomenklaturní komunistický kádr. Ing.Jiří Lajtoch, který již jako tajemník OV SSM měl v náplni práce prznit mladou a nevyzrálou mládež oddaností k vedoucí úloze KSČ a k nezbytné internacionální pomoci SSSR.

Pokud bude vedení BIS Olomouc paralyzováno takovými individui, jako je plk.Jan Princ a pokud bude ve vedení BIS ČR ředitelem gen.Jiří Lang se svými chráněnci, tak nebude možno objasnit teroristické útoky krajní levice, včetně bombového útoku na kancelář Konfederace politických vězňů v Přerově. Já osobně jsem se k těmto věcem mnohokrát v mediích vyjadřoval v rámci svých rehabilitačních řízení u soudů, ale po mém zatčení to bylo hodnoceno jako trestný čin šíření poplašné zprávy.

Mám za to, že by měly být v současnosti konfrontovány veškeré tyto mé někdejší výroky se současnou situací. Jsem přesvědčen, že bezpečnostní aparát ČR za tohoto stavu nebude schopen zabránit ohrožení vnitřní bezpečnosti ČR před extrémismem a že aktivita destruktivních komunistických organizací bude díky tomuto tristnímu stavu narůstat.

Vladimír Hučín 26.11.2008

0