Další výhružné aktivity Komunistického svazu mládeže v Přerově

Po ustavujícím sjezdu další nově vzniklé komunistické organizace mládeže v Přerově byla opět poškozena vitrina KAN Přerov. Na sklo vitriny byly nalepeny desítky samolepek s nápisy "Komunistický svaz mládeže" "Boj pokračuje" a podobizna argentinského komunistického teroristy Che Guevary.

Po řadu let jsou na vitrinu KAN podnikány desítky útoků, které často končí i zničením skleněné výplně, poškozením zámku a zcizením propagačních materiálů, které se nacházejí uvnitř vitriny. Pachatelé těchto násilných útoků pocházejí z řad KSČM a z dalších krajně levicových organizací.

KAN proti útokům komunistických organizací podal na PČR již celou řadu podnětů ke stíhání. Veškeré tyto podněty však byly PČR odloženy s tím, že pachatelé nebyli zjištěni. Bylo opakovaně prokázáno, že vedení Okr. ředitelství PČR v Přerově je v rukou bývalých komunistických kádrů s úzkými vazbami na představitele bývalé StB, ale i na nynější exponenty z řad KSČM a ČSSD. Tento stav věcí považuje KAN za vysoké bezpečnostní riziko a také za jeden z důvodů, proč po desítkách útoků na vitrinu KAN není PČR schopna objasnit ani jeden z těchto útoků, které poškozují majetek a společenské aktivity KAN Přerov. Za nejnebezpečnější akce krajní levice považuje KAN teroristické útoky, které byly v Přerově provedeny, včetně bombového útoku na kancelář pobočky KPV Přerov. Ani tyto nebezpečné projevy levicového extrémismu nebyly doposud objasněny.

Místní tisk v Přerově (Nové Přerovsko) se podstatě a neobjasněnosti této trestné činnosti levicových extrémistů vyhýbá a pokud tyto aktivity zmiňuje, tak pouze velmi povrchně a ve zkreslené podobě.

Vladimír Hučín, v Přerově dne 28.listopadu 2008

0