Text oznámení dalšího útoku na vitrinu KAN v Přerově

Včerejšího dne t.j. 26.7.2008 v odpoledních hodinách jsem byl telefonicky informován p.Františkem Adamíkem o tom, že je opět zničena skleněná výplň vitriny KAN, která se nachází na Komenského ulici v Přerově naprosti gymnazia Jakuba Škody. Já jsem poté ihned telefonicky kontaktoval p.Ing. Bezděka, který je předsedou přerovské a olomoucké organizace KAN. K večeru téhož dne jsem se šel přesvědčit o rozsahu poškození a poškození odpovídalo tomu, co mi sdělil telefonicky p.Adamík.

Doplňuji pouze, že mi p.Adamík ještě sdělil, že ve vitrině byl připevněn na papíře nějaký text, který tam však v době mé přítomnosti již nebyl. Pan Adamík měl za to, že text na papíře je zaměřen proti těm, kteří skleněnou výplň poškodili. Jelikož jsem členem KAN s spolupodílím se na zveřejňování materiálů v této vitrině, mohu konkretizovat o jaké texty se jednalo.

K tomu bych chtěl uvést, že před rozbitím vitriny byla v této vystavena zvětšená kopie článku "Problém nemá Štětina problém má stát" . V tomto článku bylo uvedeno, že senátor Štětina se chce dostat ke zpravodajským materiálům, které se týkají rozpracování krajně levicových organizací v ČR a také k mechanismům jak byly organizovány bombové útoky v Přerově, které doposud nybyly objasněny.

Dále tam byla zpráva o uzákonění protikomunistického zákona v Litvě, znak organizace KAN, který byl zkombinován s rozpadajícím se znakem srpu a kladiva, tedy mezinárodního symbolu komunismu. Dále tam byl komentář p. Karla Zejdy - spolumajitele fy. Kazeto. Tento jeho komentář se týkal měnové reformy a jeho negativního postoje ke KSČM a ČSSD.

Útoků na tuto vitrinu bylo od jejího vzniku v r. 1990 spácháno cca 53-55, z tohoto nejméně 30 bylo dokončeno rozbitím skleněné výplně.

Jako bývalý zpravodajský důstojník vím, že vedení Okresního ředitelství PČR v Přerově v čele s plk.JUDr. Jiřím Zlámalem skrytě s pachateli těchto útoků sympatizuje, jelikož v minulosti byly ve vitrině dokumenty, které se týkaly komunistické minulosti a napojení na státní bezpečnost současného vedení Okr. ředitelství policie. Jsem přesvědčen, že okruh pachatelů tohoto mnohonásobného opakovaného útoku se nachází ve spektru členů a příznivců KSČM, včetně těch, kteří jsou z tohoto prostředí napojeni na vedoucí představitele bezpečnostních složek, v daném případě policii ČR.

Tuto věc nelze bagatelizovat, neboť tyto útoky mohou mít souvislost s bombovými útoky, které v Přerově doposud nebyly objasněny.

Ke škodě na rozbité skleněné výplni se v současné době nedokáži vyjádřit, škodu předběžně odhaduji na 1.500,-Kč až 2.000,-Kč.Přesnou škodu vyčíslí předseda organizace p.Ing. Bezděk.

Vyrozumění o účinných opatřeních zašlete předsedovi sdružení KAN p.Ing. Bezděkovi.

Po přečtení, osoba podávající vysvětlení, prohlašuje, že záznam souhlasí s obsahem jejího vysvětlení, nežádá oprav ani doplnění.

Protokol jako úplný podepisuje osoba podávající vysvětlení Vladimír Hučín
protokol sepsal pprap.Miroslav Bubeník dne 27.7.2008 ve 21.09 hod.

0