Ohrožení utajovaných informací - podání vysvětlení na PČR

Na základě opakované výzvy PČR - služby kriminální policie a vyšetřovaní Ostrava, jsem byl dne 28. května 2008 vyslechnut vrchním komisařem kpt. Bc. Romanem Serafínem a spol. ve věci ohrožení utajovaných informací.

Bylo mi sděleno, že senátor Jaromír Štetina se dostal k nějakým dokumentům, které mají různý stupeň utajení a je tedy nutné vyšetřit, kdo tomuto senátorovi tyto utajované dokumenty předal.

Já jsem se vyjádřil v tom smyslu, že využívám svého práva a odmítám se k věci vyjádřit (Zákon č. 283/1991 Sb o PČR ve znění pozdějších předpisů § 12 odst. 3, 4) K tomu jsem dále uvedl, že tak činím z toho důvodu, neboť na na vedoucích místech BIS, PČR , státních zastupitelstvích a justice doposud setrvávají osoby, které se významně podílely na mém nezákonném odstranění z BIS, zatčení a vazebním uvěznění.

Konkretizoval jsem např. vrchní státní zástupkyni v Olomouci JUDr. Lenku Šromovou, okr. státní zástupkyni v Přerově JUDr. Janu Staňkovou, současného ředitele BIS gen. Jiřího Langa, vedení Okr. ředitelství PČR Přerov v čele s plk. JUDr(SNB) Jiřím Zlámalem, vyšetřovatele zvláštního odboru Úřadu vyšetřovaní ČR pplk. Ing. Ondřeje Starého a další. K těmto jsem se vyjádřil s tím, že jsou součástí zločinného spolčení, které bylo iniciováno představiteli ČSSD a KSČM.

V průběhu jednání na PČR v Přerově jsem zjistil, že toto vyšetřování je iniciováno Inspekcí BIS a jejím Odborem vnitřní bezpečnosti (OVB). Věc je dozorována krajským státním zástupcem v Olomouci JUDr. Lvem Novákem, který se v době mého trestního stíhání jako krajský státní zástupce podílel na vypracovaní obžaloby proti mé osobě.

Je zřejmé, že nechvalně známé - zprofanované vedení BIS a další, zneužijí veškerých svých pravomocí k tomu, aby společně zabránili odhalení své zločinné činnosti z období vlády ČSSD.

Předmětné utajované dokumenty jsem sice neviděl, ale mám za to, že obsahují důkazy o spolupráci mezi vedením BIS, státním zastupitelstvím, PČR a justice s cílem mne nejen odstranit z BIS, ale i na řadu let uvěznit jako pachatele bombových útoků na Přerovsku.

Vladimír Hučín, v Přerově dne 28. května 2008

0