Varování veřejnosti před aktivitami státních zastupitelstvích a bezpečnostních složek ČR!

Dne 14.května 2008 jsem od PČR - Správy Sm kraje - služby kriminální policie a vyšetřování Ostrava obdržel doporučené předvolání - Výzvu k podání vysvětlení ve věci tr. činu "Ohrožení utajované informace § 106 ods.1 tr. zákona."

PČR mne tímto předvolává do budovy Policie ČR OOK SKPV, T.O v Olomouci ulice Jeremenkova č. 15 a to za účelem vysvětlení - prověřování výše zmíněného tr. činu a to na 22.května 2008. Výzva obsahuje poučení s tím, že pokud se bez dostatečné omluvy nedostavím, můžu být předveden a může mi být uložena pořádková pokuta do 50,000 Kč. Pod tímto dokumentem je podepsán vrchní komisař kpt. Bc. Roman Serafin.

Mé stručné stanovisko k této věci je následující:

Představitelé bezpečnostních složek ČR a státních zastupitelstvích se mimo jiné v důsledku aktivit senátora Jaromíra Štětiny dostali do situace, ze které jim hrozí, že jejich zločinná spolčení ve věci mého nezákonného zatčení a vazebního stíhání budou veřejnosti odhalena. Z tohoto čistě účelového důvodu státní zastupitelství zneužívá svého postavení a vydává pokyny, které mají toto skandální odhalení zastavit či zpomalit, neboť se jedná o ohrožení vysoce postavených osob v BIS, státních zastupitelstvích a justice ČR. Je zřejmé, že konkrétní pachatelé tohoto zločinného spolčení jsou vzájemně kompromitování svou nekalou účastí na mém zatčení a věznění, včetně letitého tajného soudního procesu a zneužijí ke své ochraně veškerých svých možností, které jim jejich postavení umožnuje.

Senátor Jaromír Štětina se v rámci své profese zřejmě dostal k jistým dokumentům, které dokazují zločinnou provázanost BIS, PČR a státních zastupitelství, včetně vysoce postavených soudců. Tyto dokumenty byly senátorem Jaromírem Štětinou předány parlamentní Komisi pro kontrolu BIS, kde se tímto také prokázala totální nezpůsobilost této komise, určené především pro kontrolní činnost dnes již nechvalně známé tajné služby - BIS.

Nutno připomenout, že senátor Jaromír Štětina podal před několika dny trestní oznámení na BIS s cílem vyšetřit a potrestat zločinné spolčení v záležitosti mého zatčení a vazebního věznění.

Vladimír Hučín v Přerově dne 14.května 2008

0