Kryje ÚDV komunistické zločince?

Dne 7.února 2008 jsem z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu obdržel usnesení o odložení trestního stíhání někdejšího nechvalně známého komunistického bachaře z pověstné Minkovické věznice JUDr. Josefa Vondrušky - dnes poslance za KSČM Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V usnesení, které je podepsané vrchní komisařkou kpt. PhDr. Evou Michálkovou je mi sděleno, že J. Vondruška od 12.8.1984 studoval VŠ SNB a že tedy mne nemohl fyzicky napadat a že to dosvědčuje jeho nadřízený Miroslav Šimek.

V usnesení je odloženo i nejzávažnější mé svědectví a to, že krátce poté, co mi bylo v únoru r. 1986 ve věznici oznámeno umrtí mého otce, mne dozorce Josef Vondruška na cele trestního oddělení (Oddělení výchovy kázně a trestu) fyzicky napadl a to tak, že mne ranou obuškem na solar plexus udeřil s takovou silou, že mne srazil k zemi a já zůstal ležet na zemi několik minut s vyraženým dechem. Tato agresivita J. Vondrušky byla vyvolána tím, že jsem v jeho přítomnosti vyjádřil nenávist ke komunistické ideologii a také mu sdělil, že mne nikdy nezlomí. V textu usnesení vyšetřovatelka ÚDV kpt. PhDr Eva Michálková tuto věc odkládá na základě toho, že šetřením ÚDV bylo zjištěno, že můj otec nezemřel v únoru r. 1986, ale až 6. září 1986, tedy několik měsíců po mém propuštění z věznice Minkovice(!!!!!).

Po přečtení tohoto absurdního a lživého usnesení jsem nabyl přesvědčení, že ÚDV je instituce, která naprosto neplní své poslání, zneužívá své pravomoce a to ve prospěch bývalých komunistických zločinců.

Proti tomuto usnesení - sdělení o odložení trestního stíhání komunistického poslance JUDr. Josefa Vondrušky, podávám ve lhůtě tří dnů stížnost a také zároveň trestní oznámení na vyšetřovatelku ÚDV kpt. PhDr. Evu Michálkovou pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Jako důkaz mohu např. předložit originál úmrtního listu, kde je den úmrtí mého otce jednoznačně uveden a to 6. února 1986 a další důkazy. Mám za to, že jmenovaná vyšetřovatelka, spolu s dalšími, chce i za takovou cenu dosáhnout znemožnění trestního stíhání komunistického dozorce, dnes komunistického poslance JUDr. Josefa Vondrušky.

Žádám tímto své přátele, sympatizanty a demokraticky smýšlející veřejnost, aby se v rámci svých možností zasadila o důsledné prošetření této ostudné záležitosti, která dokazuje, že zde není vůle vypořádat se se zločinnými exponenty komunistické ideologie.

Vladimír Hučín 7.února 2008 Přerov

0