Můj důrazný nesouhlas s výroky presidenta ČR Václava Klause

Jako místopředseda pobočky Konfederace politických vězňů (KPV) v Přerově jsem pobouřen a rozhořčen výroky prezidenta ČR Václava Klause, který bez sebemenšího náznaku studu se např. v pořadu na TV Prima "Nedělní partie" vyjadřuje v tom smyslu, že není pro zrušení KSČM. Z dalších výroků prezidenta je také patrné, že dle něj je KSČM prý standartní součástí české politické scény a jako taková prosazuje třeba zákony v parlamentu.

Za daných okolností se nelze divit tomu, že pan prezident navrhl do Rady ústavu pro studium totality paní předsedkyni KPV Naděždu Kavalírovou, která sice na jedné straně vyzývá k zákazu KSČM, ale na druhé straně opakovaně prokazuje, že je jen stafážní relikvií pro momentální použití a že z praktického hlediska jí není radno ničeho věřit což ostatně opakovaně prokázala i tím, že zakazovala hovořit o důvodech mého zatčení, uvěznění a utajování následného soudního procesu.

I tak si ale myslím, že je nutno konfrontovat občasné výroky paní Naděždy Kavalírové o zákazu KSČM s nedávnými výroky prezidenta V.Klause o jeho nesouhlasu se zrušením KSČM. Myslím si, že z této konfrontace by oběma výše jmenovaným bylo přinejmenším horko a veřejnost by se mohla navíc i poučit, kdo je vlastně Václav Klaus a kdo Naděžda Kavalírová, která rozhodně nemá podporu pobočky KPV Přerov, ale i u některých dalších představitelů okr. poboček KPV.

Z titulu svého postavení místopředsedy okr. pobočky KPV Přerov mohu potvrdit, že výroky prezidenta Václava Klause natolik rozhořčily vedení KPV v Přerově, že na nejbližším jednání okresního předsednictva KPV se bude o této záležitosti zvlášť jednat a lze předpokládat, že osoba prezidenta Václava Klause bude podrobena výrazné kritice i na následné výroční konferenci KPV v Přerově.

Naše vedení pobočky KPV v čele s předsedou Františkem Přesličkou považuje za nepřípustné, aby prezident státu urážel členy KPV v České republice tvrzením, že jejich snaha o zákaz KSČM je "směšná"!

Vladimír Hučín - místopředseda pobočky č. 51 KPV Přerov
V Přerově dne 27.prosince 2007

0