Negativní informace k osobě ministra vnitra Ivana Langera

Na adresu přerovské pobočky KPV č. 51 byl v posledních dnech doručen dopis podepsaný od Mgr. Petry Viktorové, ředitelky kabinetu ministra vnitra Ivana Langera s č.j.: KM-1214/OPO-Pro-2007. Dopis je v podstatě dlouho očekávanou reakcí na naši opakovanou stížnost směřující proti řediteli Okr. ředitelství Policie ČR Přerov plk. Jiřímu Zlámalovi a dalším.

V dopisech, které lze charakterizovat jako stížnosti, se přerovská pobočka KPV kriticky vyjadřuje k vedení Okr. ředitelství Policie v Přerově a to především z toho důvodu, že plk. Jiří Zlámal již od svého nástupu k SNB v r. 1971 se významně podílel na odhalování protisovětských aktivit spolu s příslušníky StB, účastnil se výslechů spolu s vyšetřovateli KS StB Ostrava s cílem odhalit činnost protikomunistických skupin v okr. Přerov. Tato někdejší aktivita probíhala pod kontrolou bezpečnostních složek SSSR.

Zločinná činnost bývalého představitele Celoútvarového výboru KSČ SNB v Přerově plk. Jiřího Zlámala je z období před listopadem 1989, ale i po tomto období, dostatečně zadokumentována v příslušných materiálech a také ve spisech BIS a je ministrovi vnitra snadno dostupná. To, že plk. Jiří Zlámal dostal po mém zatčení bezpečnostní prověrku nelze hodnotit jinak, než jako plivnutí do tváře politickým vězňům a někdejším bojovníkům proti zločinnému komunistickému režimu.

Na opakovanou stížnost přerovské pobočky KPV č. 51 odpovídá Mgr. Petra Viktorová s pověřením ministra vnitra Ivana Langera a po vyjádření policejního prezidenta plk. Mgr. Oldřicha Martinů ve výše zmíněném dopise následovně: "Ředitel Okr. ředitelství PČR plk. Jiří Zlámal splňuje všechny podmínky pro výkon funkce ředitele podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů".

K uvedenému nutno také zmínit, že okr. ředitel PČR v Přerově plk. (JUDr. SNB) Jiří Zlámal byl opakovaně ve vitrině KAN Přerov a Olomouc pro výstrahu vystaven spolu s dalšími jako komunistický zločinec a veřejnost před ním byla takto varována. Pokud pan ministr vnitra Ivan Langer i za těchto okolností nechává ve vedoucích pozicích sloužit komunistické zločince, tak za toto jednání nese odpovědnost, neboť tím značně zvyšuje bezpečnostní riziko.

Veřejnost by se měla o tento případ zajímat, neboť na něm lze přehledně zdokumentovat aktivity zločinného spolčení s cílem zakonzervovat komunistické zločince v bezpečnostním aparátě ČR.

Vladimír Hučín, místopředseda KPV Přerov č. 51
V Přerově dne 14. prosince 2007

0