Moje stanovisko k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci návrhu na zrušení Dělnické strany

Nejvyyší správní soud v Brně, který dne 4.března 2009 nevyhověl vládnímu návrhu na zrušení Dělnické strany, ve svém zdůvodnění uvedl, že vláda nepředložila žádné důkazy o aktivitách této politické strany, které by tento soud opravňovaly k jejímu zákazu. K tomuto se v televizi vyjadřoval naprosto nepřesvědčivě a řekl bych i trapně, ministr vnitra Ivan Langer s tím, že extremismus je nutno monitorovat a tak podobně. Pro mne toto jeho tvrzení bylo iritující, a to především i z toho důvodu, že jsem byl svého času obviněn, zatčen a vězněn mimo jiné i za to, že jsem údajně občany plašil nebezpečím extremismu.

Rád bych zde upozornil, že správní soud není složen z nějakých "svatoušků" a je tam i několik lidí, kteří mají máslo na hlavě. Jde o jejich kolaboraci s komunistickou ideologií.

Můj pohled na věc vychází z 10 let zkušeností práce důstojníka BIS na problematice extrémismu. Považuji za užitečné upozornit na zadání vlády (ČSSD), která si v letech 1999-2000 u BIS objednala moje "vyřešení" (sic!). A to jen z toho důvodu, že jsem ve své práci a i u rehabilitačních soudů veřejně upozorňoval na nebezpečná komunistická rezidua ve státní správě. A zejména na pochybné bezpečnostní prověrky NBÚ, udělené některým činitelům v rozporu se zákonem. Takto zadanému úkolu se BIS, spolu s dalšími elitními složkami PČR, mohla doslova přetrhnout. A aktéři tohoto hanebného a supertajného úkolu dokonce dodali nechvalně známému Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově a zprofanovanému Okresnímu soudu v Přerově řadu nepravdivých informací, vedoucích k mému tajnému sledování, zatčení a uvěznění.

Proto je dnes třeba zaměřit pozornost na kvalitu práce BIS, která ze státního rozpočtu požírá miliardové sumy peněz. V TV zpravodajství vedle ministra vnitra Langera vystoupil i předseda Stálé sněmovní komise pro kontrolu BIS Jeroným Tejc (ČSSD), který veřejnosti sdělil něco v tom smyslu, že je nutno se na to důkladně podívat.

Jelikož o způsobu práce v BIS za 10 let něco vím, mohu zde s naprostou jistotou říci, že Tejc předsedá draze placené komisi poslanců, která nejen, že BIS nekontroluje, ale ani kontrolovat nechce. Měl jsem možnost se o tom opakovaně přesvědčit nejen já, ale též senátor Jaromír Štětina, můj někdejší nadřízený ředitel BIS Olomouc Petr Částečka a další. Prostě situace je taková, že BIS je schopna rozehrávat nejrůznější své nekalé zpravodajské hrátky k udržení zdání své důležitosti. Avšak shromážděním pádných důkazů proti Dělnické straně vládě nepomohla a to i přesto, že BIS má Dělnickou stranu infiltrovanou svými lidmi. Zodpovědnost je především na nechvalně známém řediteli BIS Jiřímu Langovi. Z jeho pověření mluvčí BIS Jan Šubrt vypouští své kouřové clony. A potom už nezbývá čas a energie na práci, která má být ze zákona součástí náplně práce BIS.

Mám za to, že premiér Mirek Topolánek by se měl urychleně zamyslet nad draze placenou a nefunkční BIS a zvážit, zda tato již dávno vládě nepřerostla přes hlavu. Bez tohoto poučení se můžeme nadít dalšího soudního fiaska této vlády v případě mnohem závažnějšího a kvalifikovanějšího podnětu Senátu PČR vůči nezákonné a protiústavní činnosti KSČM.

Oprávněně se musím ptát. Komu to slouží ?

Vladimír Hučín
V Přerově dne 6.března 2009

Diskuse:

už zase?

klasika-podle Hučína jsou všude lidé z máslem na hlavě, jen on je čistý jako lilie, on jediný. Když už máte informace ( které ale můžete podložit důkazy a ne jen tvrzení - já na něho vím, nebo - jeho otec byl to a to ) o jejich řekněme trestné činnosti, tak s nima jděte na světlo. Sleduju Vás již cca 7 let a za tu dobu jsem jen slyšel - já mám to a to a ukážu to. Zatím jste neukázal nic, jen tlacháte a mlátíte prázdnou slámu. Proto dnes, když někdo řekne Hučín, tak otázka zní-a co to je? To je k jídlu? Asi toklik k Vaší prestiži.
Od Anonym v Po, 2009-03-09 16:39

asi by bylo vhodne projit si trochu internet

a precist si knihu Neni to o me, jinak - smesny nazor
Od Anonym v Po, 2009-03-09 19:43

četl jsem a nic, kromě

četl jsem a nic, kromě nedoložených drbů, jsem se z ní nedozvěděl.
Od Anonym v Po, 2009-03-09 22:08

presne

presne
Od Anonym v Po, 2009-03-09 01:25

Ale snad právě proto, že

Ale snad právě proto, že celý scénář Sametu je tak blízko pohádce, je neuvěřitelně těžké prorazit s jiným vysvětlením toho, co se stalo a co ve skutečnosti stále probíhá (neboť ta "revoluce", která před dvaceti lety proletěla Evropou, byla jen dalším krokem na cestě ke světovládě - supervelmocí, která se údajně rozpadla). Ve filmu se o takové vysvětlení pokouší celá řada lidí, kteří jsou či byli tak či onak v celé věci zapojeni tak říkajíc na obou stranách barikády.
Bohužel, pro média v hlavním proudu, a následně pro širokou veřejnost, je to pohled stále ještě nestravitelný. Jenže to, co nám masová média předkládají, se velice liší od toho, co se ve skutečnosti stalo. Ano, došlo k určitému uvolnění, ale komunismus nebyl poražen, nebyl zničen, nezmizel, a už vůbec nelze říct, že by byl potrestán. Jenom, tak jako to vidíme u mnoha politiků (a jak to svého času pro ty zmíněné užitečné idioty doslovně provedl Gorbačov), změnil kabát. A došlo-li k uvolnění, je třeba hledět dále, než na obzory dovolené na Malorce bez nutnosti devizového příslibu. Protože uvolnění, otevření se vůči Východu, k němuž došlo na Západě, je s něčím takovým prostě nesrovnatelné.
Od Anonym v Pá, 2010-07-09 08:48

Diskuse k tomuto tématu už byla uzavřena.

0