Desáté varovné výročí v Přerově

Dnešního dne (12.března 2009) si v Přerově připomínáme i jedno varující výročí a to výbuch na policejní služebně (OOP) PČR v Předmostí.

Následky tohoto výbuchu nepřinesly jenom značné hmotné škody, ale i smrt příslušníka PČR Stanislava Podepřela a další zraněné. Za varující považuji i to, že výbuch na této policejní úřadovně nastal několik minut po podepsání smlouvy o vstupu ČR do NATO a především upozorňuji na skutečnost, že tohoto výbuchu zneužily krajně levicové organizace jako Komunistický svaz mládeže, Sjednocená fronta řízená bývalým důstojníkem StB Ludvíkem Zifčákem, moravští nacionalisté řízení PhDr. Alenou Ovčačíkovou a také představitelé tak zvané krajní pravice.

Uvedené organizace šly dokonce tak daleko, že před budovou BIS v Olomouci dne 25.února 2000 zorganizovaly protestní demonstraci, při které do kamer a mikrofonů sdělovacích prostředků uvedli, že za výbuchem stojí moje osoba, že policista Stanislav Podepřel byl členem jejich tajné komunistické organizace a že byl důležitým svědkem, který měl v můj neprospěch zvrátit mé rehabilitační soudní řízení. Tyto dehonestující výroky před sdělovacími prostředky u budovy BIS v Olomouci opakovaně pronášel předseda Komunistického svazu mládeže Šumperk David Pěcha s tím, že má i patřičné důkazy pro svá tvrzení.

Naprosto dokonalý záznam o této komunistické provokaci z místa činu vytvořil nezávislý aktivista Živan Loukota, který dokumentační materiál a své svědectví poskytl k dalšímu vyhodnocení. Jeho upřimná snaha potrestat komunistické propagátory vyústila nakonec v nezákonné odposlouchávání jeho tel. hovorů tajnou službou a ÚOOZ.

Tyto komunistické provokace byly prokazatelně podněcovány z prostředí KSČM a to i z toho důvodu, že usmrcený policista a někdejší příslušník SNB Stanislav Podepřel byl před 17.listopadem 1989 mimořádně aktivní při fyzických zákrocích StB proti odpůrcům komunistického režimu, a že tento horlivý bojovník proti třídnímu nepříteli se i osobně zasadil o mnohá bolestivá zranění při zákroku proti mně. Policista S.Podepřel byl také blízkou osobou někdejšího obávaného a nechvalně známého federálního ministra vnitra Jaromíra Obziny (oba pocházeli a bydleli v Brodku u Přerova), kterého v květnu r. 1982 osobně informoval s tím, že já v Přerově spolu s dalšími připravuji ozbrojený útok na některého z vedoucích činitelů ÚV KSČ.

Provokační aktivity komunistů a nacionalistů nakonec vyustily dne 7.března 2001 v mé vykonstruované obvinění, následné zatčení a uvěznění za účelově mediálního humbuku, že já jsem pachatelem bombových útoků v Přerově. Z průběhu vyšetřování výbuchu na policejní úřadovně v Přerově-Předmostí a z šetření bombových útoků v Přerově bylo zřejmé, že komunistické struktury mají mimořádný zájem o tento případ, značný vliv na toto vyšetřování a to především z toho důvodu, že se k moci dostala vláda ČSSD. V té době byla členkou Stálé parlamentní komise pro kontrolu BIS poslankyně za KSČm JUDr. Zuzka Rujbrová, která jako mimořádně aktivní propagátorka komunistické ideologie se v průběhu mého zatčení nechávala ve sdělovacích prostředcích slyšet s tím, že ona a její KSČM již několik let ví, že já stojím za bombovými útoky v Přerově a tak pod.

Doposud nepotrestaní Iniciátoři-pachatelé mého zatčení a uvěznění stále působí na vedoucích místech a rekrutují se převážně z řad bývalých komunistů, svazáků a jejich nohsledů. Celé toto kryptokomunistické zločinné spolčení za podpory mnohých významných signatářů Charty 77 nebylo doposud postaveno před trestně právní odpovědnost za tyto své zločiny. Nelze se proto divit tomu, že já po svých neblahých zkušenostech nezůstávám se svými přáteli k dané situaci apatický a v rámci svých možností na konkrétních příkladech poukazujeme na zločinná komunistická rezidua, která se za pomocí nedostatečně kontrolovaného bezpečnostního aparátu a justice chrání před trestem.

Vladimír Hučín
V Přerově dne 12.března 2009

0