Můj názor na tvrzení bývalého ministra vnitra Františka Bublana

V sobotním Právu ze dne 4.dubna 2009 jsem si přečetl v rubrice "Publicistika" na str. 6 článek od bývalého faráře - pracovníka BIS a někdejšího ministra vnitra Františka Bublana pod nadpisem: "Marnost nad marnost" [text je připojen]. Ve svém článku se F.Bublan kriticky pouští do dosluhujícího ministra vnitra Ivana Langera a dokonce tvrdí, že I.Langer se vlastně bojí svého odchodu z ministerstva vnitra, neboť nebude mít pod kontrolou materiály z policejní akce "Krakatice".

Já osobně mám spoustu velkých výhrad k I.Langerovi, ale v daném případě musím I. Langera a veřejnost varovat před F.Bublanem, kterého dobře znám z dob, kdy jsem působil jako důstojník BIS na problematice extrémismu.

Někdy se ptám, zda v těch nejvyšších patrech bezpečnostních složek není podepsána mezi ČSSD a ODS nějaká tajná opoziční smlouva. Já mám za to, že jsem v knize "V.Hučín, není to o mně, ale o nás" dostatečně popsal negativní roli F. Bublana v BIS a jeho podíl na neobjasnění závažných trestných činů. A tak se ptám.Proč mezi sebou výše jmenovaní vedou tyto verbální války, které nic neřeší? Proč I.Langer nesáhne ke konkrétním důkazům, které by F.Bublana zcela určitě dostaly přinejmenším do pozice velmi podezřelého člověka, který zneužívá bezpečnostní aparát k ochraně komunistických zločinců a jejich kryptokomunistických poskoků? V tomto konkrétním případě by se mělo dle mého názoru začít třeba dokumentem BIS, který má Č.j.: V21/2000-BIS-2 a který byl vytvořen na ústředí BIS v Praze dne 4.ledna 2000. Tento dokument je opatřen podpisem tehdejšího ředitele operativních odborů mjr. Mgr.Františkem Bublanem, který krátce na to působil také jako ředitel civilní rozvědky (ÚZSI).

Nechci zde zacházet do podrobností, ale výše konkretizovaný dokument prokazuje, že F.Bublan v době, kdy se již dařilo stanovit okruh pachatelů bombových útoků v Přerově a to včetně teroristického útoku na kancelář Konfederace politických vězňů, svým pokynem zastavil mé operativní působení na tomto mimořádně závažném případu. Zde je nutné zdůraznit, že F.Bublan měl jako ředitel operativních odborů BIS přístup k informacím k této problematice a musel vědět, že operativní šetření je vedeno do prostředí krajní levice s vazbami na KSČM. A zde vidím jeden z hlavních důvodů Bublanova jednání ve věci jeho ukončení mého pověření šetřit bombové útoky v Přerově. F.Bublan je mi z prostředí BIS znám především jako ochránce bývalých příslušníků StB a jejich přisluhovačů z řad KSČ a SSM. Já osobně jsem se na toto téma s Bublanem dostal do ostré výměny názorů a to opakovaně. Tyto vyhrocené situace nápadně gradovaly po nástupu vlády ČSSD.

Už vidím, jak mi můj kamarád Martin Vadas (známý dokumentarista) bude připomínan, že tímto svým článkem přesvědčuji přesvědčené, ale že není vůle tento marasmus změnit a tak pod. Já si ale říkám, že kapka po kapce proleptá i kámen a především se chci zeptat, proč dosluhující ministr vnitra I.Langer nesáhne po důkazech, které se zde nabízejí? Přece jen bych se také rád zbavil dojmu, zda se tito dva naši výše jmenovaní strážci bezpečnosti nedrží pod krkem nějakými kompromitujícími materiály a zda své vzájemné obviňování myslí vážně.

Vladimír Hučín - tajemník NFAN
V Přerově dne 7.dubna 2009Marnost nad marnost

Polemika s již odcházejícím ministrem Ivanem Langerem se může jevit jako zbytečná a marná, nicméně není možné nechat bez povšimnutí účelové polopravdy, které tento kontroverzní ministr ještě před definitivním uzavřením dveří své kanceláře šíří. Ve svém článku Proč se bojíte Krakatice, Jiří Paroubku (Právo 3. dubna) se vychloubá ....

Více na: Právo 4.4.2009Proč se bojíte Krakatice, Jiří Paroubku?

Ve chvílích, kdy jeho země předsedá Evropské unii a připravuje klíčovou schůzku mezi Evropou a Amerikou, zasáhne "Čech" a "Evropan" Jiří Paroubek. Podle zásady, když v národním týmu nehraje nikdo z mého klubu, ať raději prohraje, podrazil vládě nohy. ....

Více na: Právo 3.4.2009Proč by měl Ivan Langer odejít

Ministr vnitra a místopředseda ODS Ivan Langer se diví, proč ČSSD požaduje jeho odchod z vlády.

Žádné pochybení ve funkci si nepřipouští a žádá argumenty.

Je smutné, když politik sám nepostřehne čas, kdy má odejít. Člověk se pak stává směšným, je-li to však politik, stává se symbolem "něčeho shnilého ve státě dánském". Stalo se to v poslední době Jiřímu Čunkovi, Pavlu Kučerovi a naposledy Renatě Vesecké ....

Více na: Právo 1.4.2009

0