Pan odstupující premiér Mirek Tolánek se snad vzbudil!

Odstupující premiér pan Mirek Topolánek dne 19.dubna 2009 sdělil veřejnosti, že extrémismus je velkým nebezpečím a že bude nutno se proti němu aktivizovat. Zatím nikdo toto jeho poněkud opožděné zjištění nehodnotí jako šíření poplašné zprávy tak, jako tomu bylo v mém případě a také ho žádné, ani Okr. státní zastupitelství v Přerově, nenavrhuje vzít za jeho varování do vazby.

I já jsem se podobně vyjadřoval, ale to se psal r.2000-2001 a u politické moci byla vláda ČSSD se svým Grosstapem. Bohužel, já jsem u svých nekonečných rehabilitačních procesů také navíc tvrdil, že komunističtí exponenti se za pomocí zprofanovaných bezpečnostních prověrek NBÚ dostávají do vedoucích pozic v bezpečnostním aparátě, na státních zastupitelstvích a v justici a že tedy s takovou státní mocí nebude možno čelit extrémismu. Za své výroky jsem byl nejprve vyšetřován Odborem vnitřní bezpečnosti BIS a Inspekcí BIS. Nakonec jsem byl z BIS propuštěn, následně zatčen a uvězněn ve vyšetřovací vazbě s nejpřísnějšími koluzními podmínkami.

Varovné výroky páně Topolánka o radikalizaci extrémismu mne iritují nejen jako bývalého politického vězně, ale především jako uvězněného zpravodajského důstojníka BIS, který téměř deset let úspěšně působil na problematice extrémismu.

A tak se pana odstupujícího premiéra Topolánka ptám: Jak chce čelit extrémismu, když ve vedení BIS je s jeho vědomím generál Jiří Lang, který má spolu s dalšími vedoucími činiteli BIS značný podíl např. na neobjasnění teroristických útoků v Přerově a také na pronikání komunistických fosilií do státní správy? Jak chce pan Topolánek zabránit vzrůstající agresivitě extrémismu, když ve vedoucích pozicích PČR a BIS sedí lidé, kteří se osobně angažovali na likvidaci zpravodajských-operativních akcích, směřujících k identifikaci pachatelů extrémistických aktivit a to i podobných té, která se odehrála ve Vítkově? A zároveň se také ptám, zda již není na slova pozdě?

Určitě se najdou škarohlídové, kteří budou tvrdit, že já, Hučín, si zde přihřívám svou polévku. A mají i trochu pravdu! Já nechci jít zase do vyšetřovací vazby, kterou nařídí nějaký bývalý komunistický prokurátor na základě předem připraveného tvrzení bývalého agenta nebo důvěrníka StB. Já skutečně nechci zase stát před komunistickými soudci a nechci, aby mi zase nějaké kryptokomunistické struktury ze zvláštních policejních složek PČR opět demolovaly můj dům pod legendou provádění nezbytné domovní prohlídky.

Nevím co bych měl ještě udělat, abych přesvědčil dosluhujícího premiéra Topolánka, že současné a dobře živené vedení zprofanované BIS je naprosto nezpůsobilé řešit problematiku rostoucího extrémismu. Jo, tak rozehrávat nejrůznější podlé zpravodajské hrátky, tak na to je BIS opravdu ta nejpovolanější.

Je nutno si uvědomit, že BIS požírá miliardové rozpočty z našich kapes a že tato instituce není pod řádnou kontrolou, což ostatně jsem již v minulosti opakově prokázal. Úsměvná skupina tučně placených poslanců, kteří nic nekontrolují a ani kontrolovat nechtějí, s názvem "Stálá parlamentní komise pro kontrolu BIS" je tohoto tristího stavu důkazem.

Už vidím, jak BIS ústy známého "sedmilháře" Jana Šubrta se bude nejrůznějšími účelovými zprávami prezentovat o svém nasazení v boji proti extrémismu. BIS dobře ví, že za řadu let svého působení si vytvořila své obranné vnitřní mechanismy a řadový občan zvaný "daňový poplatník", ale i občan politik, nemají možnost práci BIS jakkoli kontrolovat.

V Přerově dne 20.dubna 2009
Vladimír Hučín, tajemník NFAN

0