Jednání soudu o žalobě na ochranu osobnosti

Další změna termínu jednání ve věci Hučín v. Hradílek!!!

Podle sdělení soudu došlo k další změně termínu, kdy bude projednána žaloba na ochranu osobnosti, jíž se bývalý důstojník BIS kpt. Vladimír Hučín domáhá omluvy a peněžité satisfakce ve výši 500 000 Kč za články, které o něm publikoval v Lidových novinách bývalý mluvčí Charty 77 a polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek.

Toto jednání se nově uskuteční dne 8. září 2009 od 8.30 hod. u Krajského soudu v Ostravě, jednací síň č. 15, přízemí, budova A.

V Praze dne 8. června 2009U P O Z O R N Ě N Í !

Rozhodnutím soudu se na žádost právního zástupce žalovaného (kvůli údajné kolizi s jiným sporem) projednávání žaloby odročuje O TŘI MĚSÍCE(!) na pátek 4.9.2009, místo a čas zůstávají nezměněny, tedy od 8.30 hodin u Krajského soudu v Ostravě, jednací síň č. 15, přízemí, budova A.

Projednána bude žaloba na ochranu osobnosti, jíž se bývalý důstojník BIS kpt. Vladimír Hučín domáhá omluvy a peněžité satisfakce ve výši 500.000 Kč za články, které o něm publikoval v Lidových novinách bývalý mluvčí Charty 77 a polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek. V těchto článcích je V.Hučín nazýván "gaunerem" a "psychologickým teroristou" a je označován za pachatele dosud neobjasněných bombových útoků, k nimž došlo na přelomu tisíciletí v Přerově.

Žalovaný, jehož v řízení zastupuje pražský advokát Tomáš Sokol, se ve svém vyjádření, které soudu předložil, odvolává na to, že jeho výroky byly pouhým kritickým hodnocením, na které má každý právo a které je chráněno právem na svobodu projevu.

"Výroky, že je někdo gauner, nebo že inicioval sérii bombových útoků, nejsou jako legitimní výkon svobody projevu chráněny nikde na světě," uvedl k tomu Hučínův advokát Petr Kočí. "Trváme na tom, že pan Hradílek musí to, co tvrdí, prokázat, nebo se omluvit a zaplatit mému klientovi přiměřenou finanční náhradu."

Předmětem žaloby je rovněž pasáž, jíž T. Hradílek zpochybnil správnost soudních rozhodnutí, na jejichž základě byl V. Hučín pravomocně rehabilitován za všechny činy, pro něž byl komunistickým režimem odsouzen.

Plný text podané žaloby je v příloze této tiskové zprávy.

Telefonické spojení na P. Kočího (mobil): +420-777626065

V Praze dne 30. dubna 2009
eAdvokacie
advokátní kancelář MAŠEK, KOČÍ, AUJEZDSKÝ
Na Šťáhlavce 1105/16
160 00 Praha 6
Telefon +420 233 375 542
eadvokacie@eadvokacie.cz

0